Bedrijf starten in Marokko

Gepubliceerd op:
16 april 2013
Laatst gecontroleerd op:
27 juni 2022

Wilt u een bedrijf starten in Marokko? Of misschien een partnerschap aangaan met een Marokkaans bedrijf? Investeren in een ander land betekent dat u moet voldoen aan de eisen in dat land. Denk aan eisen op het gebied van ondernemingsvormen of de afdracht van belastingen. Gelukkig vindt u veel hulp online.

Bent u een start-up met internationale ambities? Lees dan eerst onze informatie over start-ups die willen beginnen in het buitenland.

Een eigen bedrijf beginnen in Marokko

Een eigen bedrijf beginnen in het buitenland is een grote stap voor uw onderneming. Er zijn lokale regels waaraan u moet voldoen. Maar denk ook aan het aanvragen van de juiste vergunningen.

Ease of Doing Business

De website 'Ease of Doing Business' van de Wereldbank is een handige bron om te beginnen met uw onderzoek. Deze rubriek geeft praktische informatie over het starten van een eigen bedrijf. Bijvoorbeeld over:

 • aanvragen van bouwvergunningen
 • registreren van onroerend goed
 • bescherming van investeerders
 • betalen van belastingen
 • handhaven van contracten

Onder aan de pagina vindt u uitleg in grafieken (figures). Klik op 'details' voor een uitvoeriger overzicht van de gegevens. De rubriek beantwoordt concreet vragen als: Welke procedure moet ik doorlopen? Hoeveel tijd kost de procedure? Welke kosten zijn eraan verbonden?

Al deze zaken bij elkaar opgeteld geven ieder land een bepaalde ranking in de Ease of Doing Business index. Marokko staat 2020.

Marokko scoort goed op de punten bouwvergunningen aanvragen en belastingen betalen. Marokko scoort minder goed als het gaat om het verkrijgen van krediet.

Rapport Doing Business in Morocco

De Wereldbank heeft de informatie van 'Ease of Doing Business' ook verzameld in een pdf: Doing business in Morocco 2020 (pdf).

Let op! De Wereldbank heeft onregelmatigheden gevonden in de ranglijsten van 2018 en 2020. Na intern onderzoek (pdf) is besloten het ontwikkelen van de Doing Business-rapporten te stoppen. De bank werkt momenteel aan een nieuwe betrouwbare methode voor het beoordelen van het internationale zaken- en investeringsklimaat.

MVO in Marokko

In Marokko neemt de belangstelling voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) toe. Hoewel de Marokkaanse overheid de OESO-richtlijnen niet onderschrijft, wil de overheid wel MVO-beleid stimuleren. Ook het overnemen van Europese milieuregelgeving schept kansen voor de export van goederen naar de Europese Unie. De ondernemersorganisatie CGEM heeft een overzicht van door CGEM gecertificeerde bedrijven die zich bezighouden met MVO.

Vrouwen en werk

Minder dan een derde van de Marokkaanse beroepsbevolking is vrouw en heeft een achterstand op de mannelijke beroepsbevolking. Nieuwe arbeidswetgeving benadrukt gelijkheid tussen mannen en vrouwen voor beloning, werkgelegenheid en promotie op de werkvloer. Elk bedrijf is verplicht mee te doen aan het Nationaal Fonds voor Sociale Zekerheid (CNSS) en bedrijven moeten ook elke werknemer aanmelden voor dit fonds.

Milieu

De milieuwetgeving is nog relatief nieuw in Marokko. Marokko heeft nog geen systeem voor controle op naleving van wetten en regels.

Corruptiebestrijding

De transparantie van publieke tenders is verbeterd. Toch is corruptie nog steeds een belangrijk obstakel voor investeringen en economische ontwikkeling in Marokko. Fooien geven in ruil voor kleine diensten maakt deel uit van het dagelijkse leven in Marokko. De grens tussen sociale gedragscodes en tradities en corruptie en omkoping kan soms onduidelijk zijn.

Handige websites

Ondernemingsvormen

Welke ondernemingsvorm past bij uw bedrijf? Dat is een belangrijke vraag als u gaat investeren in een ander land. Wilt u hierover van gedachten wisselen met een van onze adviseurs? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

De meest voorkomende bedrijfsvormen in Marokko zijn:

 • de Société Anonyme (S.A., naamloze vennootschap)
 • de Société à Responsabilité Limitée (S.A.R.L., besloten vennootschap).

Andere bedrijfsvormen zijn de Société en Nom Collectif, de Société en Commandité Simple, de Société en Commandité par Actions en de Société en Participation (joint venture). L’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), onderdeel van het ministerie van Handel, gaat op zijn website nader in op alle voorkomende bedrijfsvormen.

Speciale Economische Zones

Speciale economische zones kunnen voor u als buitenlandse investeerder, fiscaal aantrekkelijk zijn.

Marokko kent een aantal vrijhandelszones, zoals in de steden Tanger, Dahkla en Kenitra. U kunt in deze zones goederen bewerken zonder dat deze officieel in Marokko worden in- of uitgevoerd. Dat scheelt invoerrechten en andere belastingen.

Kijk op de website van het ministerie van Industrie en Handel voor een interactieve kaart van de 'zones industrielles'.

Marsa Maroc (havenbedrijf) en L'Office National des Aéroports (ONDA) ontwikkelen en managen de vrijhandelszones. Ook assisteren zij investeerders die zich in een zone willen vestigen bij de aanvraagprocedure.

Andere voordelen voor buitenlandse ondernemingen

De Marokkaanse regering wil graag buitenlandse investeerders aantrekken voor meer werkgelegenheid en technologieoverdracht. De investeringswet maakt het voor buitenlandse ondernemingen aantrekkelijk om in Marokko te investeren.

Buitenlandse ondernemingen die in Marokko investeren kunnen in aanmerking komen voor:

 • verlaagde invoerrechten voor investeringsgoederen;
 • reductie/tijdelijke vrijstelling van vennootschapsbelasting;
 • overmaken van deviezen naar het buitenland zonder goedkeuring vooraf;
 • repatriëring van winsten.

Iedere regio kan nog extra voordelen bieden. Dat is afhankelijk van de sector waarin het bedrijf actief is.

Meer weten?

Online is veel informatie te vinden over investeren in Marokko. Investeringsgidsen geven bijvoorbeeld veel informatie over zaken als het investeringsklimaat, het opzetten van een bedrijf, belastingen en arbeidswetgeving.

Investeringsgidsen Marokkaanse overheid

De Marokkaanse overheidssite Morocco Now geeft aan in welke 11 sectoren de meeste kansen liggen in Marokko. Let op: dit zijn kansen volgens de Marokkaanse overheid.

De Centres Régionaux d’Investissement (CRI) ondersteunen bij het opzetten van een bedrijf en het verkrijgen van de benodigde papieren en vergunningen. Er zijn 15 centra verspreid over Marokko.

Investeringsgidsen consultancybureaus

Online investeringsgidsen van consultancybureaus en advocatenkantoren bevatten vaak informatie over belastingen en ondernemingsvormen. Enkele voorbeelden voor Marokko zijn:

Hulp van databanken bij internationaal zakendoen

Lees op onze website welke databanken u helpen bij internationaal ondernemen.

Heeft u nog vragen? Onze adviseurs denken graag met u mee.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?