Bedrijf starten in Marokko

Gepubliceerd op:
16 april 2013
Laatst gecontroleerd op:
29 maart 2023

Wilt u een bedrijf starten in Marokko? Of misschien een partnerschap aangaan met een Marokkaans bedrijf? Investeren in een ander land betekent dat u moet voldoen aan de eisen in dat land. Denk aan eisen op het gebied van ondernemingsvormen of de afdracht van belastingen. Gelukkig vindt u veel hulp online.

Deze pagina geeft u handvaten bij het beginnen van een bedrijf in Marokko. Ga altijd na bij de Marokkaanse instanties wat uw specifieke verplichtingen zijn. Per situatie of rechtsvorm kunnen de eisen bij het oprichten van een onderneming verschillen.

Onze regio-adviseurs kunnen u ook meer informatie geven over het starten van een bedrijf in Marokko. Bekijk hoe wij u kunnen helpen.

Een eigen bedrijf beginnen in Marokko

Een eigen bedrijf beginnen in het buitenland is een grote stap voor uw onderneming. Er zijn lokale regels waaraan u moet voldoen. Maar denk ook aan het aanvragen van de juiste vergunningen.

Ondernemingsvormen

Welke ondernemingsvorm past bij uw bedrijf? Dat is een belangrijke vraag als u gaat investeren in een ander land. Wilt u hierover van gedachten wisselen met een van onze adviseurs? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

De meest voorkomende bedrijfsvormen in Marokko zijn:

  • de Société Anonyme (S.A., naamloze vennootschap)
  • de Société à Responsabilité Limitée (S.A.R.L., besloten vennootschap).

Andere bedrijfsvormen zijn de Société en Nom Collectif, de Société en Commandité Simple, de Société en Commandité par Actions en de Société en Participation (joint venture). L’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), onderdeel van het ministerie van Handel, gaat op zijn website nader in op alle voorkomende bedrijfsvormen.

Het Marokkaanse investerings- en zakenklimaat

Ease of Doing Business

In de rubriek 'Ease of Doing Business' van de Wereldbank kunt u de administratieve verplichtingen en regeldruk in Marokko vergelijken met die van andere landen. In deze ranglijst komen onder meer zaken als belastingen, de registratie van onroerend goed en inhuren van personeel aan bod.

Let op: De Wereldbank heeft onregelmatigheden gevonden in de ranglijsten van 2018 en 2020. Na intern onderzoek (pdf) is besloten om met de Doing Business-rapporten te stoppen. De Wereldbank werkt momenteel aan de nieuwe methode B-READY om een betrouwbare ranglijst te maken. Deze is nog niet beschikbaar. Kijk voor updates op de website van de Wereldbank.

Databanken met informatie over investeringskansen

Via RVO kunt u toegang krijgen tot verschillende databases. Hiermee doet u zelf onderzoek naar het land waar u een bedrijf wilt starten. Via de ITC Market Analysis Tools kunt u bijvoorbeeld zelf informatie zoeken over investeringsmogelijkheden.

Speciale Economische Zones

Speciale economische zones kunnen voor u als buitenlandse investeerder, fiscaal aantrekkelijk zijn.

Marokko kent een aantal vrijhandelszones, zoals in de steden Tanger, Dahkla en Kenitra. U kunt in deze zones goederen bewerken zonder dat deze officieel in Marokko worden in- of uitgevoerd. Dat scheelt invoerrechten en andere belastingen.

Kijk op de website van het ministerie van Industrie en Handel voor een interactieve kaart van de 'zones industrielles'.

Marsa Maroc (havenbedrijf) en L'Office National des Aéroports (ONDA) ontwikkelen en managen de vrijhandelszones. Ook assisteren zij investeerders die zich in een zone willen vestigen bij de aanvraagprocedure.

Andere voordelen voor buitenlandse ondernemingen

De Marokkaanse regering wil graag buitenlandse investeerders aantrekken voor meer werkgelegenheid en technologieoverdracht. De investeringswet maakt het voor buitenlandse ondernemingen aantrekkelijk om in Marokko te investeren.

Buitenlandse ondernemingen die in Marokko investeren kunnen in aanmerking komen voor:

  • verlaagde invoerrechten voor investeringsgoederen;
  • reductie/tijdelijke vrijstelling van vennootschapsbelasting;
  • overmaken van deviezen naar het buitenland zonder goedkeuring vooraf;
  • repatriëring van winsten.

Iedere regio kan nog extra voordelen bieden. Dat is afhankelijk van de sector waarin het bedrijf actief is.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in Marokko

In Marokko neemt de belangstelling voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) toe. Hoewel de Marokkaanse overheid de OESO-richtlijnen niet onderschrijft, wil de overheid wel MVO-beleid stimuleren. Ook het overnemen van Europese milieuregelgeving schept kansen voor de export van goederen naar de Europese Unie. De ondernemersorganisatie CGEM heeft een overzicht van door CGEM gecertificeerde bedrijven die zich bezighouden met MVO.

Vrouwen en werk

Minder dan een derde van de Marokkaanse beroepsbevolking is vrouw en heeft een achterstand op de mannelijke beroepsbevolking. Nieuwe arbeidswetgeving benadrukt gelijkheid tussen mannen en vrouwen voor beloning, werkgelegenheid en promotie op de werkvloer. Elk bedrijf is verplicht mee te doen aan het Nationaal Fonds voor Sociale Zekerheid (CNSS) en bedrijven moeten ook elke werknemer aanmelden voor dit fonds.

Milieu

De milieuwetgeving is nog relatief nieuw in Marokko. Marokko heeft nog geen systeem voor controle op naleving van wetten en regels.

Corruptiebestrijding

De transparantie van publieke tenders is verbeterd. Toch is corruptie nog steeds een belangrijk obstakel voor investeringen en economische ontwikkeling in Marokko. Fooien geven in ruil voor kleine diensten maakt deel uit van het dagelijkse leven in Marokko. De grens tussen sociale gedragscodes en tradities en corruptie en omkoping kan soms onduidelijk zijn. In de Corruption Perception Index 2022 van Transparency International staat Marokko op plaats 86 van de 180 landen.

Handige websites

Meer weten?

  • De Marokkaanse overheidssite Morocco Now geeft aan in welke 11 sectoren de meeste kansen liggen in Marokko. Let op: dit zijn kansen volgens de Marokkaanse overheid.
  • De Centres Régionaux d’Investissement (CRI) ondersteunen bij het opzetten van een bedrijf en het verkrijgen van de benodigde papieren en vergunningen. Er zijn 15 centra verspreid over Marokko.

Vragen over een bedrijf starten in Marokko?

Onze adviseurs denken graag met u mee.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?