Slachten en wegen van varkens en runderen

Gepubliceerd op:
23 december 2015
Laatst gecontroleerd op:
28 maart 2024

Het slachten, wegen en classificeren van varkens en runderen is aan strikte regels gebonden. Deze regels gelden voor slachterijen die gemiddeld meer dan 500 varkens of 150 runderen per week slachten. Hiermee wordt oneerlijke concurrentie tussen de slachterijen tegengegaan en weet de veehouder of handelaar dat het slachten, wegen en classificeren volgens de voorschriften gebeurt.

Slachtgewicht

De meeste varkens en runderen worden afgerekend op basis van het aantal kilo's geslacht gewicht en de kwaliteitsklasse. Het is belangrijk dat duidelijk is wat er met geslacht gewicht wordt bedoeld en hoe dat wordt bepaald. De veehouder of handelaar wil natuurlijk dat hij voor de dieren krijgt uitbetaald waarop hij recht heeft.

In de folders Slachten, wegen en classificeren van varkens en Slachten, wegen en classificeren van runderen leggen we deze regels uit.

Wetten en regels

De regels zijn vastgelegd in de Regeling marktordening vlees. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert deze regeling uit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Kiwa CBS voert de classificaties uit namens de minister van LNV. En controleert of het slachten en wegen op correcte wijze wordt uitgevoerd.

Nieuwe wetgeving

De Europese Commissie heeft in 2017 nieuwe wetgeving over classificatie en prijsmelding gepubliceerd. Het gaat om:

Het ministerie van LNV heeft deze verordeningen geïmplementeerd in de nationale regelgeving Regeling marktordening vlees.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?