Grondkamer

Gepubliceerd op:
25 februari 2015
Laatst gecontroleerd op:
30 juni 2023

De grondkamer houdt toezicht op pacht in het belang van de landbouw. De grondkamer bestaat uit 5 grondkamers met elk een eigen regio. De grondkamer is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en onafhankelijk.

Wat zijn de taken van de grondkamer?

De grondkamer:

Wat zijn de regio’s van de grondkamer?

De regio’s van de grondkamer zijn:

 • Noord (Groningen, Drenthe en Friesland)
 • Noordwest (Noord-Holland, Flevoland en Utrecht)
 • Oost (Overijssel en Gelderland)
 • Zuidwest (Zeeland en Zuid-Holland)
 • Zuid (Noord-Brabant en Limburg)

De 5 grondkamers hebben een eigen voorzitter, secretaris, minimaal 4 en maximaal 12 leden. Er is één secretariaat dat het administratieve werk doet voor alle grondkamers. Dit is het Secretariaat Juridische Colleges (SJC) dat bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hoort.

Waar en wanneer vergaderen de grondkamers?

Overzicht van het vergaderrooster en vergaderlocaties van de grondkamers. De vergaderdata zijn onder voorbehoud.

Heeft u post voor de grondkamers?

Stuur deze naar:
Grondkamer – Noord/Noordwest/Oost/Zuidwest of Zuid
Postbus 40111
8004 DC Zwolle

E-mail
grondkamer@rvo.nl

Heeft u een klacht over de grondkamers?

U heeft een klacht over:

 • de grondkamer
 • haar leden
 • deskundigen
 • medewerkers
 • secretaris
 • voorzitter

In de Klachtenregeling Grondkamers leest u wat u kunt doen als u een klacht wilt indienen.

Werken bij de grondkamer

De grondkamer Zuidwest zoekt een nieuw lid. Bent u geïnteresseerd? Bekijk dan de vacature hieronder. U kunt reageren tot en met 4 augustus 2023. Na de sluitingsdatum verwijderen wij de vacature. Daarom raden wij u aan de tekst op te slaan.

Jaarverslagen grondkamers

In de jaarverslagen leest u meer over het werk van de 5 grondkamers. Ook het werk van RVO voor de grondkamers komt aan bod.

Vragen over pachten en verpachten?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?