Realisatie WBSO melden | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Realisatie WBSO melden

03-02-2021

Heeft u WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) aangevraagd en een S&O-verklaring ontvangen? Dan moet u jaarlijks uiterlijk op 31 maart de gerealiseerde S&O-uren en eventuele gemaakte kosten en uitgaven aan ons doorgeven. Dit heet 'een mededeling doen'.

Wat en wanneer melden?

Of u een mededeling moet doen en wat u moet melden, hangt af van uw situatie.

Onderneming met personeel

Heeft u in 2020 WBSO aangevraagd voor speur- en ontwikkelingsuren (S&O-uren) van uw werknemers? Dan meldt u uiterlijk op 31 maart 2021 de S&O-uren die uw medewerkers in 2020 hebben gerealiseerd. Zijn er geen S&O-uren gemaakt? Dan moet u dat ook aan ons doorgeven.

Heeft u bij uw aanvraag gekozen voor 'werkelijke kosten en uitgaven' (niet voor forfait)? Dan meldt u ook de kosten en uitgaven die u in 2020 heeft gemaakt.

Zelfstandige zonder personeel

Bent u een zelfstandig ondernemer? Dan hoeft u uw S&O-uren alleen te melden als u minder dan 500 S&O-uren heeft gerealiseerd.

Bedrijfsbeëindiging

Beëindigt u uw bedrijf? Dan moet u binnen een maand na uw bedrijfsbeëindiging de gerealiseerde uren en eventuele kosten en uitgaven aan ons doorgeven. Dit kan per post of per mail naar wbso@rvo.nl.

Hoe melden?

U doet uw melding op mijn.rvo.nl/wbso. Volg hiervoor de instructiepagina melden realisatie WBSO.

Om uw melding voor te bereiden, kunt u gebruikmaken van:

  • Stappenplan mededelen WBSO (pdf): een beknopt overzicht van alle stappen
  • Handleiding mededelen WBSO (pdf): uitgebreide handleiding met veelgestelde vragen en voorbeelden van het schuiven met uren, kosten en uitgaven.

Uren en kosten berekenen

Heeft u in 1 jaar 2 of meer S&O-verklaringen ontvangen? Gebruik dan de rekentool (rekenmodel in JavaScript) en de onderstaande invulinstructie bij de rekentool (pdf) om eenvoudig de totalen van uw gerealiseerde uren en eventuele kosten en uitgaven te bepalen. De totalen die de tool uitrekent, zijn de waarden die u invult op uw mededelingenformulier. Let op: dit is niet uw definitieve recht op afdrachtvermindering.

Heeft u in 1 jaar maar 1 S&O-verklaring ontvangen? Dan heeft u de tool niet nodig. U kunt voor alle toegekende projecten alle gerealiseerde uren (en zo nodig alle toegekende en gemaakte kosten en uitgaven) optellen. De totalen vult u in op uw mededelingenformulier.

Aandachtspunten

  • U mag S&O-uren (en eventueel kosten en uitgaven) ook na afloop van de periode van de S&O-verklaring maken, maar het moet wel in hetzelfde kalenderjaar.
  • S&O-uren (en eventueel kosten en uitgaven) die u maakt vóór de start van de periode in uw S&O-verklaring, komen niet voor de WBSO in aanmerking. Deze kunt u niet melden.
  • S&O-uren voor projecten die niet zijn aangevraagd of die zijn afgewezen, komen niet voor de WBSO in aanmerking. Deze kunt u niet melden.
  • U mag alleen kosten en uitgaven melden voor projecten waarbij kosten en/of uitgaven zijn aangevraagd en toegekend. Kosten en uitgaven moeten (uitsluitend) dienstbaar en direct toerekenbaar zijn aan S&O.

Als u niet op tijd meldt

U moet uw melding uiterlijk op 31 maart doen. Meldt u niet op tijd, dan volgt een boete.

Hierbij geldt het volgende:

  • Doet u, ook na een herinnering, helemaal geen melding? Dan gaan wij ervan uit dat u geen S&O-uren (en eventuele kosten en uitgaven) heeft gerealiseerd. U ontvangt dan een volledige correctie van uw S&O-verklaring. U moet alle toegepaste S&O-afdrachtvermindering terugbetalen én u ontvangt een boete.
  • Bent u een zelfstandig ondernemer en heeft u meer dan 500 S&O-uren gerealiseerd? Dan hoeft u geen mededeling te doen.
  • Ontvangt u uw S&O-verklaring na 1 januari? Dan doet u de melding binnen 3 maanden na afgifte van de S&O-verklaring.
Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 11 van de Handleiding WBSO (pdf) die u vindt op de pagina Publicaties.

WBSO in 2021

Maakt u in 2021 gebruik van de WBSO? Dan moet u vóór 1 april 2022 de gerealiseerde S&O-uren en eventueel gemaakte kosten en uitgaven aan ons doorgeven. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 11 van de WBSO-Handleiding 2021 en in de publicatie 'Een WBSO-aanvraag en dan - 2021' op de pagina Publicaties.

Na uw melding

Heeft u uw melding gedaan en blijkt daaruit dat het aantal gerealiseerde S&O-uren en/of de kosten en uitgaven lager zijn dan in uw beschikking staan? Dan ontvangt u van ons een correctie-S&O-verklaring. Hierin staat een correctiebedrag, dat u soms moet terugbetalen. Of en hoe u dat moet doen, leest u op de pagina Correctie van uw S&O-verklaring voor de WBSO.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.