Veelgestelde vragen Kosten en uitgaven WBSO | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen Kosten en uitgaven WBSO

Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over de kosten en uitgaven in de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen kosten en uitgaven?

Uitgaven zijn nieuw vervaardigde bedrijfsmiddelen die worden aangeschaft om speur- en ontwikkelingswerk (S&O) mee te doen. Dit zijn dus investeringen. Kosten zijn alle andere zaken die zijn betaald voor het doen van eigen S&O. Dit betreft vaak verbruiksgoederen, materialen of werk dat bij derden wordt neergelegd.

Wat als ik minder kosten en uitgaven maak dan vooraf ingeschat?

U moet altijd een mededeling doen. Heeft u minder kosten en uitgaven gerealiseerd dan u vooraf heeft ingeschat, dan geeft u dit door via de mededeling. U ontvangt dan een correctie-S&O-verklaring. Het eventueel teveel genoten financiële voordeel betaalt u terug via uw aangifte loonheffingen. Hoe u dit doet, leest u in de correctie-S&O-verklaring.

Kosten en uitgaven moeten direct toerekenbaar zijn aan het S&O-werk. Kosten moeten bovendien uitsluitend dienstbaar zijn aan het S&O-werk. Wat houdt dit in?

Direct toerekenbaar betekent dat er een duidelijk verband moet zijn tussen de opgegeven kosten/uitgaven en de verrichte S&O-werkzaamheden. Uitsluitend dienstbaar wil zeggen dat de kosten voor 100% zijn toe te rekenen aan uw S&O-werkzaamheden. Maakt u (een deel van) de kosten ook als u het S&O-project niet zou uitvoeren? Dan komen deze kosten niet in aanmerking voor de WBSO. Uitgaven mogen wel gedeeltelijk dienstbaar zijn.

Ik koop een machine die ik zowel inzet voor S&O als voor de productie. Komt dit in aanmerking voor de WBSO?

Een deel van deze uitgave komt in aanmerking.

Voorbeeld: u schaft een menger aan die u zowel gebruikt voor reguliere productie als voor S&O-werkzaamheden. Een deel van deze menger kan in aanmerking komen omdat het bedrijfsmiddel deels dienstbaar is aan S&O. Dit kan worden bepaald op basis van de draaiuren van de menger ten behoeve van het S&O versus het totaal aantal uren dat de menger wordt ingezet, gemeten vanaf de datum ingebruikname van de menger tot het einde van het jaar. In uw S&O-administratie moet u deze berekening onderbouwen.

Er worden kosten en uitgaven voor S&O gemaakt door een andere BV binnen de fiscale eenheid. Hoe ga ik daarmee om?

U kunt kosten en uitgaven opvoeren die andere BV’s binnen de fiscale eenheid voor uw S&O-werkzaamheden maken. Deze kosten en uitgaven kunnen andere BV’s dan niet opvoeren. In de aanvraag geeft u aan voor welke BV’s binnen de fiscale eenheid u de kosten en uitgaven opvoert.

Komen werkzaamheden die worden uitbesteed aan derden in aanmerking voor de WBSO?

S&O-uren

U mag alleen WBSO aanvragen voor S&O-uren van uzelf en van de medewerkers die bij u op de loonlijst staan. U mag geen WBSO aanvragen voor de inhuur van arbeid, dus niet voor stagiaires of medewerkers die u (via een uitzendbureau) heeft ingehuurd. S&O-werkzaamheden die u door derden of door ingehuurde medewerkers laat uitvoeren, is uitbesteed onderzoek.

Voorbeeld: u huurt een expert in om een knelpunt bij uw S&O-werkzaamheden op te lossen. Hiervoor mag u geen WBSO aanvragen. Zie ook de vraag ‘Wat is uitbesteed onderzoek?’

S&O-kosten en uitgaven

Heeft u WBSO aangevraagd voor werkelijke kosten en uitgaven (geen forfait)? Dan mag u wel WBSO aanvragen voor de kosten van uitbesteed werk bij derden. Dit is werk dat geen uitbesteed onderzoek is, maar essentieel is voor uw S&O-project. Het moet gaan om werkzaamheden die dienstbaar zijn aan uw eigen onderzoek of ontwikkeling, maar die u niet zelf kunt uitvoeren omdat u de expertise of faciliteiten niet in huis heeft.

Voorbeeld: u laat een voor het S&O-project noodzakelijke (laboratorium)test uitvoeren bij een gespecialiseerd bedrijf (derde partij). U gebruikt de testresultaten vervolgens voor uw eigen onderzoek of ontwikkeling. Of u laat een prototype bouwen door een gespecialiseerd bedrijf. Het maakt daarbij niet uit of de opdrachtnemer binnen of buiten de EU is gevestigd.

Let op:

  • U mag geen WBSO aanvragen voor overige loonkosten (uw eigen S&O-loonkosten komen al via de S&O-uren in aanmerking), kosten van uitbesteed onderzoek en inhuur van arbeid.
  • Uitbesteed werk is géén inhuur van arbeid (zie onder het kopje S&O-uren) en géén uitbesteed onderzoek.

Wat is uitbesteed onderzoek?

Uitbesteed onderzoek betreft werkzaamheden die voor de aanvrager als S&O-werk kunnen worden aangemerkt en die door de aanvrager wordt uitbesteed aan een derde. Deze kosten zijn uitgesloten voor de WBSO. Het is hierbij niet relevant of de derde partij zelf WBSO aanvraagt.

Ik heb een S&O-verklaring met kosten en uitgaven ontvangen: wat zijn de verplichtingen?

Houd tijdens het jaar een administratie bij waarin u de gerealiseerde kosten en uitgaven verantwoordt. Als u meerdere S&O-projecten heeft, houdt u per project een administratie bij van uw kosten en uitgaven. Deze administratie moet gereed zijn op het moment dat u de mededeling doet. Op de pagina S&O-administratie bijhouden vindt u een 'invoermodel kosten en uitgaven', waarin u de gerealiseerde kosten en uitgaven kunt opnemen.

Meld binnen 3 maanden na afloop van het kalenderjaar, dus uiterlijk 31 maart, naast de gerealiseerde S&O-uren, ook de gerealiseerde kosten en uitgaven. U mag alleen kosten en uitgaven melden die op dat moment betaald zijn. Is het totale aantal uren en/of het totale bedrag aan gerealiseerde kosten en uitgaven lager dan het aantal toegekende uren en/of bedrag aan kosten en uitgaven? Dan ontvangt u een correctie-S&O-verklaring.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.