Open voor aanvragen

Innovatiekrediet

Laatst gecontroleerd op:
6 mei 2024
Gepubliceerd op:
11 april 2022

Bent u bezig met de technische ontwikkeling van een nieuw product, proces of dienst? Of met de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat? Profiteer dan van het Innovatiekrediet. Het Innovatiekrediet is bedoeld voor de ontwikkeling van innovatieve ontwikkelprojecten met flinke technische risico’s en een uitstekend marktperspectief. Het Innovatiekrediet is er voor alle bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven.

Hoogte subsidie en budget

Startdatum:
zondag 31 december 2023
Einddatum:
zaterdag 30 november 2024
Verdeling budget
In 2024 is er € 30 miljoen voor technische ontwikkelingsprojecten en € 30 miljoen voor klinische ontwikkelingsprojecten. Per project maximaal € 5 miljoen voor klinische ontwikkelingsprojecten en maximaal € 10 miljoen voor technische ontwikkelingsprojecten
Totaal budget:
€ 60.000.000

Kredietpercentage

Het kredietpercentage varieert per aanvraag. Het is afhankelijk van de grootte van uw onderneming en of u het project uitvoert in een mogelijk samenwerkingsverband. In de meeste gevallen financiert het Innovatiekrediet maximaal 45% van het project. De rest van de financiering moet uit eigen middelen komen.

Voorwaarden

Wij keuren niet elke aanvraag voor Innovatiekrediet goed. Uw project moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo kunt u alleen Innovatiekrediet aanvragen voor één concreet ontwikkelingstraject. U moet aantonen dat er binnen het ontwikkelingstraject sprake is van een systematische afbouw van de technische- of klinische risico’s. Ook onderbouwt u het eigen deel van uw financiering met getekende termsheets of contracten, met een buffer voor tegenvallers en vertraging.

Lees meer over de voorwaarden voor Innovatiekrediet

Volg een online vragenuur Innovatiekrediet

Bent u geïnteresseerd in het Innovatiekrediet, maar heeft u nog bepaalde vragen? Bijvoorbeeld over welke bedrijfsactiviteiten kunnen worden gefinancierd met het Innovatiekrediet, of hoe het aflossen werkt? Meld u dan aan voor een van de online vragenuren.

Bekijk in de kalender wanneer ze plaatsvinden

Uw aanvraag voorbereiden

Bereid uw aanvraag goed voor:

Webinar

Bekijk ons webinar om erachter te komen wat en voor wie het Innovatiekrediet is, waar de Quick Scan voor is en welke stappen u tijdens het aanvraagproces moet doorlopen. Daarnaast ziet u hoe de beheer- en aflossingsfase na toekenning eruit ziet.

Bekijk het webinar

Quick Scan

Via onze Quick Scan legt u uw plan of projectidee voor, zonder dat u vastzit aan verdere verplichtingen. Met de informatie uit de Quick Scan kunnen onze financieringsadviseurs u een eerste advies geven. Heeft u de Quick Scan ingevuld? Binnen 2 werkdagen neemt een financieringsadviseur contact met u op. Deze adviseert u over de beste vervolgstap. Is die vervolgstap het aanvragen van een Innovatiekrediet? Dan neemt een van de Innovatiekrediet-adviseurs binnen 2 weken contact met u op om te bespreken hoe u richting aanvraag kan werken.

Aanvragen

U kunt bijna het hele jaar Innovatiekrediet aanvragen. Het is belangrijk dat u de aanvraag voor het Innovatiekrediet compleet indient. Wij behandelen de aanvragen namelijk op volgorde van compleetheid.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag plannen we altijd een intakegesprek met één van onze adviseurs. Vervolgens beoordelen wij, en een externe adviescommissie uw aanvraag. Is het verleningsbesluit positief? Dan geeft u tijdens de projectperiode de voortgang aan ons door. Aan het einde van het project bepalen wij gezamenlijk het subsidiebedrag en het aflossingsschema.

Lees meer over het proces na uw aanvraag

Innovatiekrediet in de praktijk

Ondertussen heeft het Innovatiekrediet sinds 2008 al veel innovaties mogelijk gemaakt. Benieuwd naar de resultaten voor het Innovatiekrediet van 2018 tot en met 2022? Bekijk de infographic.

Of lees inspirerende interviews over innovaties die mede mogelijk zijn gemaakt met het Innovatiekrediet.

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?