Open voor aanvragen

Oriënteren Innovatiekrediet

Gepubliceerd op:
30 januari 2018
Laatst gecontroleerd op:
8 februari 2021

Overweegt u een Innovatiekrediet aan te vragen? Vul dan eerst de Quick Scan Innovatiekrediet in om kort uw plannen toe te lichten aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit kost u ongeveer een uur. Een adviseur informeert u over het algemeen binnen een week aan de hand van de Quick Scan telefonisch over uw kansen.

Is de inschatting van de adviseur positief, dan is het zinvol een aanvraag in te dienen. Is de inschatting negatief, dan mag u nog steeds een aanvraag doen. U moet zich echter afvragen of u dit moet doen. De ervaring leert dat de kans op een toekenning dan niet groot is.

De adviseur kijkt tijdens het gesprek niet alleen samen met u of er aanknopingspunten zijn om een aanvraag te doen. Er komen ook mogelijke alternatieven om uw plannen te financieren aan bod. Dat kunnen andere regelingen van RVO zijn, maar ook financieringsmogelijkheden buiten RVO.

Quick Scan Innovatiekrediet

Met de Quick Scan Innovatiekrediet kunt u vrijblijvend een projectidee of plan voorleggen aan RVO.

Heeft u de Quick Scan ingevuld en wilt u een aanvraag indienen? Ga dan naar Innovatiekrediet aanvragen.

Vragen over Innovatiekrediet?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?