Open voor aanvragen

Uitvoeren project Innovatiekrediet

Gepubliceerd op:
30 januari 2018
Laatst gecontroleerd op:
8 februari 2021

Voldoet u aan eventuele opschortende voorwaarden? Dan krijgt u elk kwartaal een voorschot.

Bij de toekenning van het Innovatiekrediet stelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de door u voorgestelde projectbegroting vast. De projectbegroting is ingedeeld in rapportageperiodes. Het einde van een rapportageperiode valt meestal samen met een mijlpaal in het projectplan.

U maakt na elke afgesproken rapportageperiode (meestal 6 à 12 maanden) een voortgangsrapportage. U gebruikt hiervoor het Model voortgangsverslag kredieten. Deze vindt u op de pagina voor het aanvragen van het Innovatiekrediet. Op basis van deze rapportage kunt u het projectplan en/of de begroting eventueel bijstellen. De rapportage bespreken we tijdens een bedrijfsbezoek.

Bij ingrijpende wijzigingen met mogelijk grote gevolgen voor de slaagkans en het perspectief kunnen wij de voorschotten (tijdelijk) stopzetten. Na goedkeuring van de aangepaste plannen passen wij de beschikking met planning en begroting aan en hervat de bevoorschotting. Wij starten automatisch de bevoorschotting van de volgende rapportageperiode na goedkeuring van de voortgangsrapportage. Wij verstrekken de voorschotten in lijn met de goedgekeurde projectbegroting.

Na de eindrapportage vraagt u vaststelling aan en begint u met aflossen.

Vragen over Innovatiekrediet?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?