Open voor aanvragen

Wet- en regelgeving Innovatiekrediet

Gepubliceerd op:
10 december 2010
Laatst gecontroleerd op:
8 februari 2021

De juridische spelregels voor het Innovatiekrediet bestaan uit 3 onderdelen.

Deze 3 onderdelen zijn:

  1. Het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies
    Dit besluit bevat de meeste standaardprocedures. Zoals die voor bevoorschotting, rapportage en melding van afwijkingen in een project waarvoor subsidie is verleend.
  2. Hoofdstuk 3 titel 9 van de Regeling nationale EZ-subsidies
    Dit hoofdstuk hangt onder het Kaderbesluit. Hier staat in voor wie en voor welke activiteiten subsidie wordt verleend.
  3. De regeling waarin het beschikbare budget is gepubliceerd inclusief indieningstermijnen (Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ).

De geldende wetteksten vindt u op overheid.nl.

 

Subsidiespelregels

Op deze regeling zijn de subsidiespelregels van toepassing. Deze subsidiespelregels gaan over onderwerpen als de berekening van projectkosten, samenwerking en verplichtingen rond verslaglegging en verantwoording.

Vragen over Innovatiekrediet?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?