Innovatiekrediet

Het Innovatiekrediet richt zich op de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief. Het kan daarbij gaan om de technische ontwikkeling van een nieuw product of proces of de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat.

Alle bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven (groot of klein), kunnen profiteren van het Innovatiekrediet.

Met het Innovatiekrediet wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een bijdrage leveren aan de innovatiekracht en een duurzame groei van de Nederlandse economie.
De overheid vult met het Innovatiekrediet een gat op de kapitaalmarkt, waarbij innovatieve projecten niet geheel uit eigen middelen of door de markt kunnen worden gefinancierd. In deze fase is er nog geen omzet en zijn ondernemers druk doende om iets werkend te krijgen.

Budget

Het budget voor 2018 is vastgesteld op € 60 miljoen: € 20 miljoen voor klinische ontwikkelingsprojecten en € 40 miljoen voor technische ontwikkelingsprojecten.

In 2018 blijven de budgetten voor klinische en technische projecten gescheiden.

Stand van zaken 2018

Het nieuwe Innovatiekrediet-budget voor klinische projecten van € 20 miljoen, dat is opengesteld op 1 januari 2018, is flink overvraagd. De kans is groot dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) nieuwe aanvragen moet afwijzen wegens budgetuitputting. Wij adviseren u in dit geval eerst contact met ons op te nemen.

Voor technische ontwikkelingsprojecten is nog ruim voldoende budget beschikbaar en kunt u nog een aanvraag indienen. Het is daarbij belangrijk dat u een aanvraag voor een Innovatiekrediet compleet indient. RVO.nl behandelt de aanvragen namelijk in volgorde van compleetheid.

Maximaal krediet

Anders dan voorgaande jaren is het maximale krediet voor klinische ontwikkelingsprojecten per 1 januari 2018 € 5 miljoen (dit was € 10 miljoen). Het maximale krediet voor technische ontwikkelingsprojecten blijft gehandhaafd op € 10 miljoen.

Informatie over de rente en kredietpercentages vindt u op de pagina Achtergrond.

Voorwaarden

RVO.nl honoreert niet elke aanvraag voor Innovatiekrediet. Uw project moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Aanvragen

Het proces voor het verkrijgen van Innovatiekrediet doorloopt u in 6 stappen:

  1. Oriënteren
  2. Aanvragen
  3. Kennismaken
  4. Besluit
  5. Uitvoeren
  6. Aflossen.

Innovatiekrediet in de praktijk

Andere ondernemers maken al succesvol gebruik van het Innovatiekrediet. Lees hun ervaringen en tips in de praktijkverhalen. Of bekijk een vlog over Robin Radar Systems, die met het Innovatiekrediet een 3D-vogelradar heeft ontwikkeld.

Op de hoogte blijven

Bekijk onze nieuwsberichten over het Innovatiekrediet.

Wilt u onze wekelijkse nieuwsbrief ontvangen? Geef uw e-mailadres en de voor u relevante thema's (agrarisch, duurzaam, innovatief en/of internationaal ondernemen) aan ons door.

Wet- en regelgeving

Achtergrond

Service menu right