Innovatiekrediet

Het Innovatiekrediet richt zich op de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief. Het kan daarbij gaan om de technische ontwikkeling van een nieuw product of proces of de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat.

Alle bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven (groot of klein), kunnen profiteren van het Innovatiekrediet.

Met het Innovatiekrediet wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een bijdrage leveren aan de innovatiekracht en een duurzame groei van de Nederlandse economie.
De overheid vult met het Innovatiekrediet een gat op de kapitaalmarkt, waarbij innovatieve projecten niet geheel uit eigen middelen of door de markt kunnen worden gefinancierd. In deze fase is er nog geen omzet en zijn ondernemers druk doende om iets werkend te krijgen.

Budget

Het budget voor 2019 is vastgesteld op € 60 miljoen: € 30 miljoen voor technische ontwikkelingsprojecten en € 30 miljoen voor klinische ontwikkelingsprojecten.

Vanaf 1 januari 2019 om 0.00 uur kunt u een nieuwe aanvraag indienen. Voor het in behandeling nemen van aanvragen is de dag van ontvangst van de aanvraag bepalend, en niet het tijdstip. Het is daarbij belangrijk dat u een aanvraag voor een Innovatiekrediet volledig indient. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) behandelt de aanvragen namelijk in volgorde van volledigheid.

Als er zoveel aanvragen worden ingediend dat het budget voor klinische en/of technische ontwikkelingsprojecten op 1 januari 2019 direct is overvraagd, dan bepaalt RVO.nl door loting de volgorde van behandelen van de aanvragen. RVO.nl beoordeelt de aanvragen vervolgens inhoudelijk op de gebruikelijke criteria.

Maximaal krediet

Het maximale krediet voor klinische ontwikkelingsprojecten is per 1 januari 2019 € 5 miljoen. Voor technische ontwikkelingsprojecten is het maximale krediet € 10 miljoen.
Lees meer over de kredietpercentages Innovatiekrediet.

Voorwaarden

RVO.nl honoreert niet elke aanvraag voor een Innovatiekrediet. Uw project moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Wet- en regelgeving

Infographic 10 jaar Innovatiekrediet

Wat heeft 10 jaar Innovatiekrediet opgeleverd? Bekijk de volledige infographic of lees het in de tekstversie.

Uitsnede infographic 10 jaar Innovatiekrediet

Innovatiekrediet in de praktijk

Ondernemers maken al succesvol gebruik van het Innovatiekrediet. Lees bijvoorbeeld hoe Innovatiekrediet Asperitas hielp om hun uitdagende concept - het koelen van datacenters op een ecologisch verantwoorde manier en volgens een innovatief technisch principe - van de grond te krijgen. Of lees over andere inspirerende innovaties die mede mogelijk zijn gemaakt met het Innovatiekrediet.
Bekijk een vlog over Robin Radar Systems, die met het Innovatiekrediet een 3D-vogelradar heeft ontwikkeld, of bekijk hoe InnovatieKrediet Robot Care Systems helpt met het ontwikkelen van LEA in onderstaand filmpje.

Service menu right