Routekaart Groen Gas

Laatst gecontroleerd op:
24 augustus 2022
Gepubliceerd op:
25 september 2017

In een Green Deal-aanpak is de Routekaart Hernieuwbaar Gas ontwikkeld. Dat gebeurde onder leiding van het Groen Gas Forum. Deze routekaart schetste duidelijk het potentieel van groen en de belangrijkste inputstromen die hiervoor beschikbaar zijn. Voor de vergistingsroute zijn dat vooral reststromen uit de voedings- en genotmiddelenbranche en dierlijke mest.

Uit de (verouderde) Routekaart Hernieuwbaar Gas uit 2014 bleek dat het potentieel voor biogas uit vergisting in 2020 ongeveer 1,2 miljard m³ bedroeg. Dit is 0,75 miljard m³ aardgasequivalent. De totale energie-inhoud van het potentieel aan biogas in 2020 was ongeveer 25 PJ. Afhankelijk van de gekozen conversieroutes telde dit voor ongeveer 15-20 PJ mee in de hernieuwbare energiedoelstelling - in bruto eindverbruik - van 14% in 2020.

Daarmee kon biogas dus een bijdrage leveren van 5 tot 7% van de hernieuwbare energiedoelstelling. Tussen 2020 en 2030 neemt dit snel toe. Voor 2030 is het potentieel biogas uit vergisting 3,7 miljard m³ biogas (2,2 miljard m³ aardgasequivalent).

In de Kamerbrief van 30 maart 2020 presenteerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een nieuwe Routekaart Groen Gas. Bekijk de Kamerbrief over de Routekaart Groen Gas.

Vragen over Bio-energie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?