Routekaart Groen Gas

Gepubliceerd op:
25 september 2017
Laatst gecontroleerd op:
22 november 2018

In een Green Deal-aanpak is de Routekaart Hernieuwbaar Gas ontwikkeld. Dat gebeurde onder leiding van het Groen Gas Forum. Deze routekaart schetst duidelijk het potentieel van groen en de belangrijkste inputstromen die hiervoor beschikbaar zijn. Voor de vergistingsroute zijn dat vooral reststromen uit de voedings- en genotmiddelenbranche en dierlijke mest.

Uit de Routekaart Hernieuwbaar Gas blijkt dat het potentieel voor biogas uit vergisting in 2020 ongeveer 1,2 miljard m³ bedraagt. Dit is 0,75 miljard m³ aardgasequivalent. De totale energie-inhoud van het potentieel aan biogas in 2020 is ongeveer 25 PJ. Afhankelijk van de gekozen conversieroutes telt dit voor ongeveer 15-20 PJ mee in de hernieuwbare energiedoelstelling - in bruto eindverbruik - van 14% in 2020.

Daarmee kan biogas dus een bijdrage leveren van 5 tot 7% van de hernieuwbare energiedoelstelling. Tussen 2020 en 2030 neemt dit snel toe. Voor 2030 is het potentieel biogas uit vergisting 3,7 miljard m³ biogas (2,2 m³ aardgaseq.). Bekijk de Routekaart Hernieuwbaar Gas.

Vragen over Bio-energie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?