Hoogspanningsverbinding 380 kV Eemshaven Oudeschip - Vierverlaten - fase 1

Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2021
Gepubliceerd op:
7 november 2019

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Hoogspanningsverbinding 380 kV Eemshaven Oudeschip - Vierverlaten.

Zienswijzen op ontwerpbesluiten

Milieueffectrapport (MER)

Inpassingsplan

Ontwerp-inpassingsplan Inpassingsplan
Ontwerp-inpassingsplan (ruimtelijkeplannen.nl) Inpassingsplan (ruimtelijkeplannen.nl)

Printversie:

Bijlagen

Printversie:

Bijlagen

Aanvragen en (Ontwerp)besluiten

Nr Naam Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Omgevingsvergunning bouwen masten 692 t/m 703

Gemeente Bedum

Aanvraag deel 1 (pdf, 39 MB)

Aanvraag deel 2 (pdf, 39 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 226 kB) Besluit (pdf, 2 MB)
2

Omgevingsvergunning tijdelijke werkterreinen, werkwegen en uitritten

Gemeente Bedum

Aanvraag deel 1 (pdf, 10 MB)

Aanvraag deel 2 (pdf, 38 MB)

Aanvraag aanvullingen (pdf, 3 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 1 MB) Besluit (pdf, 2 MB)
3

APV-ontheffing uitritten (ingetrokken)

Gemeente Bedum

Aanvraag (pdf, 10 MB)

Aanvraag aanvullingen (pdf, 570 kB)

   
4

Omgevingsvergunning bouwen masten 747 t/m 761

Gemeente Delfzijl

Aanvraag deel 1 (pdf, 21 MB)

Aanvraag deel 2 (pdf, 25 MB)

Aanvraag deel 3 (pdf, 31 MB)

Aanvraag aanvullingen (pdf, 27 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 31 kB) Besluit (pdf, 2 MB)
5

Omgevingsvergunning tijdelijke werkterreinen, werkwegen en uitritten

Gemeente Delfzijl

Aanvraag (pdf, 47 MB)

Aanvraag aanvullingen (pdf, 11 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 176 kB) Besluit (pdf, 3 MB)
6

Omgevingsvergunning bouwen masten 762 t/m 769

Gemeente Eemsmond

Aanvraag deel 1 (pdf, 36 MB)

Aanvraag deel 2 (pdf, 36 MB)

Aanvraag aanvullingen (pdf, 17 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 27 kB) Besluit (pdf, 2 MB)
7

Omgevingsvergunning tijdelijke werkterreinen, werkwegen en uitritten

Gemeente Eemsmond

Aanvraag (pdf, 31 MB)

Aanvraag aanvullingen (pdf, 41 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 125 kB) Besluit (pdf, 2 MB)
8

APV-ontheffing (uitrit)

Gemeente Eemsmond

Aanvraag (pdf, 8 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 7 kB) Besluit (pdf, 410 kB)
9

Omgevingsvergunning bouwen masten 648 t/m 651

Gemeente Groningen

Aanvraag deel 1 (pdf, 39 MB)

Aanvraag deel 2 (pdf, 42 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 171 kB) Besluit (pdf, 5 MB)
10

Omgevingsvergunning tijdelijke werkterreinen, werkwegen en uitritten

Gemeente Groningen

Aanvraag deel 1 (pdf, 11 MB)

Aanvraag deel 2 (pdf, 44 MB)

Aanvraag deel 3 (pdf, 27 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 169 kB) Besluit (pdf, 4 MB)
11

APV-ontheffing (uitritten)

Gemeente Groningen

Aanvraag (pdf, 13 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 613 kB) Besluit (pdf, 2 MB)
12

Omgevingsvergunning bouwen masten 704 t/m 746

Gemeente Loppersum

Aanvraag deel 1 (pdf, 19 MB)

Aanvraag deel 2 (pdf, 31 MB)

Aanvraag deel 3 (pdf, 44 MB)

Aanvraag deel 4 (pdf, 33 MB)

Aanvraag aanvullingen (pdf, 2 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 34 kB) Besluit (pdf, 2 MB)
13

Omgevingsvergunning tijdelijke werkterreinen, werkwegen en uitritten

Gemeente Loppersum

Aanvraag deel 1 (pdf, 24 MB)

Aanvraag deel 2 (pdf, 44 MB)

Aanvraag deel 3 (pdf, 32 MB)

Aanvraag deel 4 (pdf, 12 MB)

Aanvraag aanvullingen (pdf, 3 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 137 kB) Besluit (pdf, 4 MB)
14

Omgevingsvergunning bouwen masten 668 t/m 691

Gemeente Winsum

Aanvraag deel 1 (pdf, 29 MB)

Aanvraag deel 2 (pdf, 34 MB)

Aanvraag deel 3 (pdf, 44 MB)

Aanvraag deel 4 (pdf, 10 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 37 kB) Besluit (pdf, 2 MB)
15

Omgevingsvergunning tijdelijke werkterreinen, werkwegen en uitritten

Gemeente Winsum

Aanvraag deel 1 (pdf, 17 MB)

Aanvraag deel 2 (pdf, 44 MB)

Aanvraag deel 3 (pdf, 9 MB)

Aanvraag aanvullingen (pdf, 3 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 56 kB) Besluit (pdf, 2 MB)
16

APV-ontheffing (uitritten, kappen van bomen)

Gemeente Winsum

Aanvraag (pdf, 12 MB)

Aanvraag aanvullingen (pdf, 2 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 7 kB) Besluit (pdf, 381 kB)
17

Omgevingsvergunning bouwen masten 652 t/m 667

Gemeente Zuidhorn

Aanvraag deel 1 (pdf, 44 MB)

Aanvraag deel 2 (pdf, 43 MB)

Aanvraag deel 3 (pdf, 12 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 52 kB) Besluit (pdf, 305 kB)
18

Omgevingsvergunning tijdelijke werkterreinen, werkwegen en uitritten

Gemeente Zuidhorn

Aanvraag deel 1 (pdf, 15 MB)

Aanvraag deel 2 (pdf, 40 MB)

Aanvraag deel 3 (pdf, 35 MB)

Aanvraag aanvullingen (pdf, 2 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 57 kB) Besluit (pdf, 363 kB)
19

APV-ontheffing (uitritten, kappen van bomen)

Gemeente Zuidhorn

Aanvraag (pdf, 9 MB)

Aanvraag aanvullingen (pdf, 2 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 1 MB) Besluit (pdf, 170 kB)
20

Vergunning Spoorwegontheffing

Ministerie van IenM (ProRail)

Aanvraag (pdf, 27 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 115 kB) Besluit (pdf, 3 MB)
21

Watervergunning (kruisen Starkenborgh met 380 kV-verbinding)

Rijkswaterstaat

Aanvraag (pdf, 9 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 134 kB) Besluit (pdf, 290 kB)
22

Wbr vergunning tijdelijke uitrit N33

Rijkswaterstaat

Aanvraag (pdf, 8 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 130 kB) Besluit (pdf, 215 kB)
23

Watervergunning verbinding

Waterschap Noorderzijlvest

Aanvraag deel 1 (pdf, 21 MB)

Aanvraag deel 2 (pdf, 38 MB)

Aanvraag deel 3 (pdf, 44 MB)

Aanvraag deel 4 (pdf, 19 MB)

Aanvraag deel 5 (pdf, 46 MB)

Aanvraag deel 6 (pdf, 45 MB)

Aanvraag deel 7 (pdf, 44 MB)

Aanvraag deel 8 (pdf, 38 MB)

Aanvraag deel 9 (pdf, 38 MB)

Aanvraag deel 10 (pdf, 30 MB)

Aanvraag deel 11 (pdf, 39 MB)

Aanvraag aanvullingen (pdf, 16 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 131 kB) Besluit (pdf, 246 kB)
24

Watervergunning station Vierverlaten

Waterschap Noorderzijlvest

Aanvraag (pdf, 42 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 136 kB) Besluit (pdf, 158 kB)
25

Wet Natuurbescherming (vh Flora- en faunawet)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Zie fase 2 Zie fase 2 Besluit (pdf, 548 kB)
26

Omgevingsvergunning station Vierverlaten (milieurevisie, bouw, uitrit, kap)

Omgevingsdienst Groningen / Gemeente Groningen

Aanvraag deel 1 (pdf, 34 MB)

Aanvraag deel 2 (pdf, 46 MB)

Aanvraag deel 3 (pdf, 33 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 1 MB) Besluit (pdf, 19 MB)
27

Vergunning Kanalenregelement Groningen

Provincie Groningen

Aanvraag (pdf, 25 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 1 MB) Besluit (pdf, 648 kB)
28

Ontheffing Wegenreglement (plaatsen jukken en werkterreinen nabij provinciale weg)

Provincie Groningen

Aanvraag (pdf, 38 MB)    

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?