Service menu right

Windenergie op Zee

De Nederlandse Noordzee biedt ruimte voor windmolenparken. Op sommige plaatsen zijn al windmolens in bedrijf. Op andere plaatsen mogen bedrijven nieuwe windmolenparken bouwen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert de aanvraagprocedure (tender) voor de vergunningen van nieuwe windparken.

Windenergie op Zee

Windparken in voorbereiding

In de Noordzee komen kavels vrij voor nieuwe windmolenparken. Ontwikkelaars kunnen via een tender een vergunning aanvragen en een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk van TenneT. Bekijk de tenders:

Windparken in bedrijf

Een deel van onze energie komt van windmolens in de Noordzee. Bekijk welke windmolenparken elektriciteit leveren aan het Nederlandse net:

Onderzoeken

RVO.nl voert verschillende soorten onderzoek uit in de windenergiegebieden. Ontwikkelaars van windmolenparken kunnen de gecertificeerde data uit deze onderzoeken gebruiken bij het aanvragen van een vergunning. Bekijk onze onderzoeken:

Wet- en regelgeving

Wilt u weten wat de regels zijn voor het aanwijzen van een locatie voor windparken op de Noordzee? Of wilt u weten wat wel en niet mag bij de bouw, exploitatie en de aansluiting op het elektriciteitsnet? Bekijk de Nederlandse wet- en regelgeving over windenergie op zee:

Inspraak

Wilt u meepraten of meedenken over een windpark op de Noordzee of de verbinding met het elektriciteitsnet? Of wilt u een zienswijze indienen over een besluit? Bureau Energieprojecten ondersteunt bij de formele inspraakprocedure.

Internationaal ondernemen

Levert u als Nederlandse onderneming producten en diensten op het gebied van duurzame energie? En wilt u uw exportkansen maximaal benutten? Werk samen met de Nederlandse overheid, ambassades, brancheorganisaties en het bedrijfsleven.

Innovatie op de Noordzee

Op de Noordzee gebeuren al veel activiteiten: het winnen van olie en gas, zeevaart en het vangen van vis. Ook wekken we duurzame energie op via windmolenparken. Maar er is ook ruimte voor nieuwe idee├źn.

Wist u dat ...?

Om aan meer duurzame energie te komen, bouwen we windparken op de Noordzee. Maar hoeveel elektriciteit levert het nu op? Hoe groot zijn de windparken? En hoe komt de elektriciteit aan land? Bekijk de antwoorden van de overheid: