Energie besparen nu en straks

Laatst gecontroleerd op:
3 oktober 2023
Gepubliceerd op:
16 maart 2022

Energie besparen is belangrijk. Energie die we niet gebruiken, hoeven we niet op te wekken of te importeren. Bedrijven en organisaties kunnen hier een grote bijdrage leveren. Dat is goed voor het klimaat en maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Energie besparen helpt ook bij het verminderen van energiekosten.

Subsidies en financiering

Dit is een selectie van onze regelingen. Voor een volledig overzicht gaat u naar de Subsidie- en financieringswijzer. Hier kunt u zelf een selectie maken.

Energiebesparingsplicht en rapportageverplichtingen

Heeft u een energiebesparingsplicht? Bedrijven en instellingen met een energiegebruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardas(equivalent) zijn verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder te nemen. Kijk voor meer informatie bij de energiebesparingsplicht.

Voor deze doelgroep geldt ook de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat u moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Dat doet u uiterlijk 1 december 2023 in eLoket.

Heeft u locaties met een jaarlijks energiegebruik vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas(equivalent)? En geldt bij de locaties dat het Rijk onder de Omgevingswet, de milieuregels bepaald? Dan heeft u voor die locaties een onderzoeksplicht energiebesparing voor de activiteitgebonden maatregelen. Dit betekent dat u moet onderzoeken welke kosteneffectieve energiebesparende maatregelen u kunt uitvoeren en hierover rapporteren. Voor de gebouwgebonden maatregelen blijft de informatieplicht gelden.

 

Energiebesparende lampen helpen, maar er zijn meer manieren om energie te besparen.

Snel energie besparen

U kunt een flink aantal besparingen meteen doorvoeren zonder te investeren. Kijk hoe u energie bespaart zonder investering.

Ook zijn er energiebesparende maatregelen die een investering vragen, maar waarvan u de kosten snel terugverdient. Bekijk hoe u energie bespaart met een investering die u snel terugverdient.

Informatiebank EML

De Erkende maatregelenlijst energiebesparing (EML) geeft ook een handig overzicht van energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Bekijk de informatiebank EML - Informatiebank Erkende maatregelen energiebesparing.

Tips voor snel energie besparen

Wetchecker energiebesparing

Wilt u weten welke verplichtingen er nog meer zijn voor energiebesparing? Gebruik dan de Wetchecker energiebesparing.

Ziekenhuis BovenIJ heeft al 73% minder CO2 -uitstoot

"Onze ambitie is om op zo'n kort mogelijke termijn helemaal aardgasvrij te zijn."

Mirjam Huisman
Milieucoördinator BovenIJ
In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?