Zakelijke kansen in de Verenigde Staten

Gepubliceerd op:
10 april 2013
Laatst gecontroleerd op:
11 februari 2022

De Verenigde Staten (VS) zijn de grootste economie van de wereld. Het land staat in de top 5 van belangrijkste handelspartners voor Nederland. Veel Nederlandse ondernemers zijn al met succes actief in de Verenigde Staten. Waar liggen de kansen voor u?

Staat uw sector er niet bij? Neem dan contact op met ons. Onze adviseurs kunnen u helpen bij het benutten van kansen en het vinden van potentiële zakenpartners. Samen met het buitenlandnetwerk helpen we u op weg op de Amerikaanse markt. 

Ontdek uw kansen

Benieuwd wat uw kansen zijn in de VS? RVO kan voor u de markt verkennen en uitzoeken wat de mogelijkheden zijn voor u als ondernemer.

Uitgelicht: Kansen in de VS door grote infrastructuurdeal

President Biden ondertekende op 15 november de Infrastructure Investment and Jobs Act. Wilt u weten of dit kansen oplevert voor uw bedrijf? Lees meer in het nieuwsbericht over de infrastructuurdeal. Download ook het factsheet hieronder voor een overzicht van feiten en concrete kansen.

Regio's in de VS

De economie in de Verenigde Staten is divers. Vaak wordt de VS als één markt gezien, maar in de praktijk zijn het er veel meer. Elk met zijn eigen regels, zakencultuur en kansrijke sectoren. Daarom kan het lastig zijn om te kiezen wanneer u de oversteek wilt maken naar de VS. Waar begint u uw onderneming? Welke regio is het meest kansrijk voor uw product of sector? Daarom heeft het buitenlandnetwerk in de VS handboeken gemaakt voor verschillende regio's.

Zo is er de West Coast met de beroemde Silicon Valley. Bij de East Coast moet u denken aan onder meer New York, Boston en Washington D.C. De regio die grofweg loopt van Texas via Georgia tot Florida beschouwen we als de South. Tenslotte worden de staten rond Chicago de Midwest genoemd.

De handboeken voor deze regio's vindt u in de bibliotheek. Gebruik deze handboeken als startpunt, maar neem contact op met RVO voor advies op maat.

Uitgelicht: Kansen in het zuidoosten van de VS

In het zuidoosten van de VS heeft het buitenlandnetwerk de Nederlands-Amerikaanse connecties en de kansen belicht in een aantal Engelstalige video's:

Downloads

Bekijk ook onderstaande infographics voor Florida en Texas voor een kort overzicht van de belangrijkste kansen en voordelen van deze staten.

Tech-bedrijven en start-ups

Veel start-ups en tech-bedrijven trekken naar Amerika, bijvoorbeeld om zich te vestigen in de hotspots in en rond Silicon Valley en Seattle. Maar ook andere plaatsen en regio's bieden veel kansen voor Nederlandse bedrijven. U vindt meer over deze regio's in onderstaande kansenrapporten van de Nederlandse consulaten in Chicago en New York en het Netherlands Business Support Office (NBSO) in Texas.

Uitgelicht: FinTech in Atlanta

De financiële technologie-sector (FinTech) is volop in ontwikkeling. In de VS lopen 70% van alle betaalkaarttransacties via de regio Atlanta. Atlanta presenteert zich als het wereldwijde centrum van FinTech. Met de combinatie van bedrijven, kennis, talent en kapitaal lijkt de regio hierin te slagen. Hier is veel te winnen voor Nederlandse ondernemers. Het consulaat-generaal in Atlanta helpt u via het nieuwe platform OrangeXChangeUSA.

Gevolgen corona voor tech-bedrijven en start-ups

De effecten van de coronacrisis op tech-bedrijven en start-ups zijn divers, en er is nog veel onduidelijk. Er zijn problemen met aanvoer van bepaalde materialen en het overbrengen van gespecialiseerd personeel. Doordat de Amerikaanse economie hard geraakt wordt door de coronacrisis, kan het een uitdaging zijn om het hoofd boven water te houden. Sommige start-ups profiteren, zoals bedrijven die actief zijn in de online detailhandel of digitale communicatie.

Downloads

Agri en Food

De Verenigde Staten zijn de grootste exporteur van landbouwproducten ter wereld. De agrarische sector in de VS kent verschillende uitdagingen, bijvoorbeeld een tekort aan arbeidskrachten en de effecten van klimaatverandering. Daardoor is er onder meer behoefte aan klimaatslimme landbouw en automatisering. Nederland kan een rol spelen in 'agtech', een combinatie van landbouw met nieuwe technologieën. Voorbeelden hiervan zijn smart farming, softwareontwikkeling, big data, sensortechnologie en keteninnovatie.

Het landbouwteam op de Nederlandse ambassade en de consulaten werken samen met veel staten op deze onderwerpen. Neem contact op met het onze landbouwexperts in de VS via was-lnv@minbuza.nl.

Uitgelicht: Kansen in de kassen in de Midwest

Bent u actief in de glastuinbouwsector en heeft u gespecialiseerde kennis? In de regio Midwest liggen kansen voor u, bijvoorbeeld in Kentucky. In het interview met AppHarvest-ceo Jonathan Webb leest u meer over de Nederlandse en Amerikaanse organisaties die samen een ecosysteem van duurzame groenteteelt opbouwen.

Water, klimaat en infrastructuur

Verschillende Amerikaanse steden en staten hebben klimaatverandering hoog op de agenda staan. In deze gebieden liggen kansen voor het bevorderen van kennisuitwisseling, onderzoek en samenwerking. Voorbeelden hiervan zijn watermanagement en bescherming tegen overstromingen. De infrastructuur van de watervoorziening en afvalwatersystemen is in veel staten verouderd, inefficiënt en niet duurzaam.

Bent u actief in de watersector en heeft u innovatieve technologieën en diensten in huis? Dan kan RVO u helpen om uw markt te verbreden. Neem contact op voor meer informatie over de marktkansen en het vinden van zakenpartners.

Energie en cleantech

Er zijn enorme ondergrondse schaliegas- en schalie-olievelden te vinden in de Verenigde Staten. Sinds 2018 is de VS de grootste olie- en gasproducent ter wereld. Hier liggen kansen voor Nederlandse toeleveranciers.

Tegelijkertijd bieden de uitgestrekte vlaktes en het klimaat in de verschillende staten ook volop mogelijkheden voor onder meer wind- en zonne-energie. Ook zijn er kansen voor Nederlandse technologie en expertise op het gebied van (warmte-koude-)energieopslag en duurzame energietoepassingen in de tuinbouw en bouwsector.

Marktrapport Californië: kansen in waterstof

Het Nederlandse consulaat-generaal in San Francisco heeft in mei 2021 het Engelstalige rapport 'Market Scan of the California Hydrogen Sector' gepubliceerd. Het beschrijft de waterstofsector in Californië en kansen die daar liggen voor Nederlandse bedrijven. Ook geeft het een overzicht van lopende projecten in deze sector. Bekijk de samenvatting of vraag het rapport direct aan.

Gezondheid- en zorgsector

De Verenigde Staten hebben op het gebied van gezondheidszorg, biotechnologie en farmaceutische industrie de grootste nationale markt ter wereld. Het land besteedt per persoon het meeste geld aan zorg ter wereld. Het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem kende de afgelopen jaren grote ontwikkelingen en hervormingen. Een voorbeeld hiervan is de Patient Protection and Affordable Care Act, beter bekend als Obamacare.

Samen met het buitenlandnetwerk verbinden wij Nederlandse bedrijven, start-ups, ziekenhuizen en kennisinstellingen met hun counterpart in hotspots als Boston en Houston. Daarbij ligt de focus op samenwerking in klinisch onderzoek, gezond ouder worden, eHealth, medische apparatuur en technologie.

Innovatie en zakelijke kansen

De Verenigde Staten zijn het meest innovatieve land ter wereld. Het land neemt 40% van de wereldwijde R&D-uitgaven voor zijn rekening en kan zeer snel nieuwe technologieën ontwikkelen en toepassen. Met name in de steden aan de Oost- en Westkust zijn hoge concentraties van afgestudeerden, toonaangevende researchcentra en universiteiten.

De vestigingen van het IA-netwerk in Boston, San Francisco en Washington volgen de technologische ontwikkelingen in Verenigde Staten en signaleren zakelijke kansen voor Nederlandse ondernemers. Deze liggen er onder meer op het gebied van circulaire economie, digitale veiligheid, robotica, smart cities en smart & green mobility.

SportsNL in de VS

De economische impact van de sportsector in de VS bedraagt ongeveer $ 550 miljard per jaar. De sector is een belangrijke katalysator van duurzame innovaties in de VS.

De Nederlandse sportsector ontwikkelt en innoveert continu, bijvoorbeeld op de volgende thema's:

  • verduurzaming van sportlocaties
  • jeugd- en talentontwikkeling
  • fanbeleving
  • vitaliteit
  • diversiteit en inclusie

Met deze thema's sluit de Nederlandse sportsector goed aan op de kansen in de VS. Daarnaast worden er de komende jaren enkele grote sportevenementen georganiseerd in de VS, waaronder het FIFA WK Voetbal in 2026 en de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.

Marktrapport Sportinnovatie in de VS

De Nederlandse consulaten-generaal in Miami en San Francisco hebben in medio 2022 het Engelstalige rapport ‘The U.S. Market for Sports Innovation - Analysis of Market Dynamics and Key Opportunities for the Netherlands' gepubliceerd. U kunt de volgende deelrapporten downloaden (in pdf's):

  1. Green Venues
  2. Innovative Fan Engagement
  3. Enhanced Sports Performance
  4. Community Sport (Sport for All)

Het beschrijft de markt voor sportinnovatie op deze 4 deelonderwerpen in Californië, Florida en Texas met de bijbehorende kansen die daar liggen voor Nederlandse bedrijven.

Voor vragen over het marktrapport en sport in Californië en aan de westkust van de VS kunt u contact opnemen met het economische team op het Consulaat te San Francisco, sfn-ea@minbuza.nl. Voor vragen over het rapport en sport in Texas, Florida en de oostkust kunt u contact opnemen met het economische team op het Consulaat te Miami, mia-ea@minbuza.nl.

Download het volledige rapport en een infographic over de Amerikaanse sportsector hieronder.

Openbare aanbestedingen in de Verenigde Staten

De Amerikaanse markt voor overheidsopdrachten is enorm. Om betere toegang te krijgen tot deze markt onderhandelt de EU sinds 2013 met de VS over een Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP). Op dit moment liggen de onderhandelingen over TTIP stil.

In principe kunnen Nederlandse bedrijven zich inschrijven voor overheidsaanbestedingen. In de praktijk blijkt dat een Nederlands bedrijf weinig kans maakt zonder Amerikaanse partner. Deze heeft vaak beter inzicht in de werkwijze bij overheidsaanbestedingen.

Op de website Onvia vindt u (bijna) alle overheidsaanbestedingen van de Verenigde Staten. Voor deze website is een abonnement nodig, maar ondernemers kunnen een 'Free Demo' aanvragen.

Heeft u interesse om mee te dingen naar aanbestedingen in de Verenigde Staten? Laat het ons weten. Dan kunnen onze adviseurs u helpen.

Aanbestedingen van internationale organisaties

Ook internationale organisaties zoals de Wereldbank, Inter-American Development Bank en de Verenigde Naties besteden jaarlijks miljarden euro's aan projecten via aanbestedingen. De hoofdkantoren van deze organisaties bevinden zich in de VS. Uit deze projecten komen zeer veel opdrachten. Hier liggen kansen voor u. Onze adviseurs kunnen u helpen bij aanbestedingen bij internationale organisaties.

Marktrapporten Verenigde Staten

Wilt u verder lezen over specifieke sectoren? RVO en het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attachés (IA) en landbouwraden publiceren marktrapporten over kansrijke sectoren in de VS.

Hieronder hebben wij een selectie gemaakt van rapporten over de belangrijkste sectoren in de Verenigde Staten.

Op internationaalondernemen.nl vindt u ook relevante informatie over sectoren en zakelijke mogelijkheden. Naast het buitenlandnetwerk plaatsen ook particuliere partijen hier interessante marktrapporten.

Downloads

Benieuwd naar de kansen in uw sector?

Onze adviseurs helpen u gratis verder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?