Service menu right

Aanvraagproces WBSO

29-10-2020, 16:02

Wilt u gebruikmaken van de regeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk)? Dan kunt u altijd een WBSO-aanvraag indienen. Voorwaarde is dat de werkzaamheden nog niet begonnen zijn. U dient uw aanvraag dus altijd vooraf in.

In uw WBSO-aanvraag beschrijft u 1 of meer speur- en ontwikkelingsprojecten (S&O-projecten). Dit kunnen nieuwe projecten zijn of projecten waarvoor u eerder WBSO heeft aangevraagd.

Wanneer aanvragen?

De aanvraagtermijnen verschillen voor zzp’ers en ondernemingen met personeel.

Ondernemingen met personeel

Ondernemingen met personeel (S&O-inhoudingsplichtigen) kunnen de WBSO-aanvraag uiterlijk indienen op de dag die voorafgaat aan de aanvraagperiode. Start uw aanvraagperiode op 1 mei? Dien uw aanvraag dan uiterlijk 30 april in. Een uitzondering geldt voor de aanvraagperiode die op 1 januari begint. In dat geval moet u uw aanvraag uiterlijk 20 december indienen.

Zzp’ers

Bent u een zelfstandig ondernemer zonder personeel? Dan start de aanvraagperiode vanaf de datum dat u de aanvraag indient tot het einde van het kalenderjaar.

Uiterste termijn in 2021

Voor het indienen van een WBSO-aanvraag voor 2021 is de uiterste datum 30 september 2021. U vraagt dan WBSO aan voor het laatste kwartaal. Deze uiterste datum geldt zowel voor ondernemingen met personeel als voor zzp'ers.

Aanvraag voorbereiden

Wilt u, voordat u de WBSO-aanvraag indient, voorbeelden zien welke werkzaamheden wel in aanmerking komen voor de WBSO en welke niet? Of voor welke kosten en uitgaven u wel of geen WBSO kunt aanvragen? In de Handleiding vindt u diverse voorbeelden. Raadpleeg hoofdstuk 3 van de Handleiding (Welke S&O-projecten komen in aanmerking?) voor voorbeelden van ontwikkelingsprojecten en TWO-projecten (technisch-wetenschappelijk onderzoek) die wel en niet in aanmerking komen. In hoofdstuk 6 van de Handleiding (Wat moet ik nog meer weten over kosten en uitgaven?) vindt u voorbeelden van WBSO-projecten met kosten en uitgaven.

U vraagt de WBSO digitaal aan. Wilt u uw aanvraag graag offline voorbereiden? Download dan een van de onderstaande projectformulieren. U beantwoordt hierin alle projectvragen. De overige vragen vult u in op het online aanvraagformulier.

Gebruik voor het invullen van het projectformulier altijd de laatste versie van Adobe Reader om problemen bij het inlezen te voorkomen. Lees meer over het oplossen van problemen met pdf’s.

Heeft u het projectformulier ingevuld, dan kunt u deze in het aanvraagformulier eenvoudig laten inlezen bij het onderdeel ‘projecten’. Het project verschijnt vervolgens direct in het projectoverzicht. U hoeft de pdf dus niet als bijlage toe te voegen bij het aanvraagformulier.

Aanvragen

Om uw aanvraag te doen logt u in via mijn.rvo.nl. Om te kunnen inloggen in het aanvraagportaal heeft u eHerkenning eH2+ of hoger nodig. Met ingang van 1 januari 2021 adviseren wij niveau eH3. Vanaf 1 juli 2021 kunt u uitsluitend met eH3 inloggen. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Houd rekening met een leveringstermijn van ongeveer 2 weken.

Uw aanvraag direct regelen

RVO opent een nieuw aanvraagportaal voor de WBSO. U kunt uw WBSO-aanvraag voor 2021 al via dit nieuwe portaal indienen. Als intermediair of tussenpersoon heeft u, naast eH2+ of eH3, ook een ketenmachtiging nodig om in te loggen op het nieuwe aanvraagportaal. Lees, voordat u de aanvraag indient, meer over het nieuwe aanvraagportaal, eHerkenning en ketenmachtiging.

Uw aanvraag is geldig als deze correct en volledig is ingevuld. Heeft u eerder een WBSO-aanvraag ingediend via het eLoket? Dan staat deze voor u klaar. U kunt individuele projecten uit een vorige aanvraag kopiëren naar een nieuwe WBSO-aanvraag.

Burgerservicenummers melden

Heeft u een onderneming met personeel? En heeft u in 2019 ook WBSO aangevraagd? Dan moet u bij uw aanvraag voor 2021 de burgerservicenummers (BSN's) doorgeven van de werknemers die het S&O-werk in 2019 hebben uitgevoerd. Dit is nodig voor de berekening van het S&O-uurloon. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina Burgerservicenummers melden voor de WBSO.

Intermediair inschakelen

U kunt eenvoudig zelf WBSO aanvragen. Als u daarbij vragen heeft, helpen onze adviseurs u graag en zonder kosten. U kunt ook besluiten om iemand anders (een intermediair) in te schakelen om de WBSO-aanvraag voor te bereiden en in te dienen, en eventueel de verdere correspondentie te voeren. Lees meer over het inschakelen van een intermediair.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag volledig ingevuld, dan ontvangt u een ontvangstbevestiging. Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u eenmaal de gelegenheid om deze aan te vullen. Lees wat u vervolgens kunt verwachten op de pagina Na uw WBSO-aanvraag.

Vertrouwelijkheid informatie

Volgens artikel 67 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen behandelen wij de informatie die u verstrekt over uw S&O-projecten vertrouwelijk. Wij gebruiken de aangeleverde gegevens voor het beoordelen van uw aanvraag. Gegevens over de inhoud van de projecten verstrekken wij niet aan derden.

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.