Open voor aanvragen

BAR: Tegemoetkoming gemaakte kosten

Gepubliceerd op:
19 oktober 2022
Laatst gecontroleerd op:
2 maart 2023

De Brexit Adjustment Reserve (BAR) bedrijfslevenregeling geeft een tegemoetkoming voor aanpassingskosten door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit). De regeling bestaat uit 2 delen: een regeling voor gemaakte kosten en een regeling voor nog te maken kosten. Het gaat daarbij onder meer om kosten als opleiding, voorlichtingscampagnes en ICT-aanpassingen en niet om omzetverlies. De Tegemoetkoming gemaakte kosten is bedoeld om kosten die u al gemaakt heeft door de Brexit te compenseren.

De BAR: Tegemoetkoming gemaakte kosten is open voor aanvragen van 1 november 2022 09:00 uur tot 31 maart 2023 17:00 uur.

Regeling gewijzigd

De BAR Bedrijfslevenregeling is gewijzigd. De wijzigingen staan in blauw weergegevens op de modulepagina’s waar de wijzigingen voor gelden. De regelwijziging is op 17 januari gepubliceerd in de Staatscourant. 

Dien alsnog een aanvraag in!

Wij beseffen dat de regeling laat wijzigt. De wijzigingen gaan echter met terugwerkende kracht in per 1 november 2022. We beoordelen alle ontvangen aanvragen daarom volgens de nieuwe voorwaarden. Twijfelt u nog om een aanvraag in te dienen? Doe het alsnog vóór 31 maart 17:00 uur.

Begrippenlijst

Bekijk de begrippenlijst van deze regeling.

Budget

Voor de BAR Tegemoetkoming gemaakte kosten is in totaal € 185 miljoen beschikbaar. Aanvragen beoordelen wij op volgorde van binnenkomst, zolang er budget beschikbaar is.

Belangrijkste voorwaarden

Voor deze subsidie moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden gelden voor zowel het mkb als het niet-mkb. Een enkele keer komt u alleen voor een module in aanmerking als u een mkb-onderneming bent. Bekijk de belangrijkste voorwaarden BAR: Tegemoetkoming gemaakte kosten.

Bekijk of u recht heeft op BAR

Regelhulp

Wilt u weten of u voor tegemoetkoming in aanmerking komt en voor welke module? Vul dan de Regelhulp in. Na het invullen ontvangt u een document met een indicatie van de tegemoetkoming.

Naar de Regelhulp

De uitkomst is een indicatie en niet bindend, u kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Modules

Aanvragen

De BAR Tegemoetkoming gemaakte kosten is open voor aanvragen van 1 november 2022 09:00 uur tot en met 31 maart 2023 17:00 uur.

Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO diensten op niveau 2+ nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Let op: dit kan enige tijd in beslag nemen.

Per module vindt u welke informatie u nodig heeft om uw aanvraag te doen. Heeft u alles al voorbereid? Vraag dan aan via onderstaande knop. Zorg ervoor dat uw aanvraag compleet is, alleen dan nemen wij deze in behandeling. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Nog kosten te maken?

De BAR: Tegemoetkoming nog te maken kosten was voor kosten die u nog ging maken vanwege Brexit. Dit deel van de regeling is inmiddels gesloten. U kunt geen aanvraag meer doen voor nog te maken kosten.

Stand van zaken

In onderstaande afbeelding ziet u hoeveel aanvragen er zijn ingediend en voor hoeveel subsidie. Ook ziet u voor welke modules het meest wordt aangevraagd.

Afbeelding met informatie over de ingediende aanvragen voor de Brexit Adjustment Reserve (BAR)

Na uw aanvraag

Bekijk wat er na uw aanvraag gebeurt.

Uit de praktijk

Daily Logistics Group (DLG), een grote transportonderneming, is actief in heel Europa. Ongeveer 40% van de omzet komt uit het VK. DLG heeft bedrijfslocaties in Nederland en ook 2 in het VK. CEO Joost Visbeen en Nicole Visbeen, Tradelane Manager Fresh, vertellen over de gevolgen van de Brexit voor hun bedrijf. 

'Met de BAR kunnen we gemaakte kosten, maar ook toekomstige kosten compenseren. Het compenseert niet de volledige kosten, maar het verzacht wel.'

Joost Visbeen
CEO Daily Logistics Group

Publicatieplicht staatsteun

De subsidie uit de Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfslevenregeling valt onder staatssteun. De voorwaarden voor staatsteun zijn vastgelegd in verschillende Europese staatssteunkaders. Een van de voorwaarden is de publicatie van de steun. Wij zijn daartoe verplicht als de ontvangen subsidie hoger is dan een afgesproken bedrag. Voor BAR is dit bedrag nog niet bekendgemaakt. We verwachten dat dit begin 2023 gebeurt.

Zodra dit bekend is, publiceert de Europese Commissie (EC) de volgende gegevens op haar website: uw naam, de vestigingsplaats van uw onderneming, de sector waarin u actief bent, of u een mkb’er bent of niet, het bedrag en het doel van de subsidie.

Lees meer over de publicatieplicht van staatsteun.

Neem ook kosteloos deel aan het EU-Handelsprogramma

Doet u een aanvraag voor één of beide regelingen van de BAR Bedrijfslevenregeling? Meld u dan ook aan voor deelname aan het EU-Handelsprogramma. Het EU-Handelsprogramma biedt u de mogelijkheid om andere afzetmarkten te ontwikkelen. U regelt uw aanmelding met 1 vinkje in het aanvraagformulier.

Meer weten?

Heeft u vragen over de BAR of deze compensatieregelingen?

Wij staan voor u klaar. Neem contact op.

Info in English

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?