Gesloten voor aanvragen

Tegemoetkoming voor kust- en binnenvisserij

Gepubliceerd op:
27 augustus 2020
Laatst gecontroleerd op:
21 oktober 2020

Bent u kleinschalig kustvisser of binnenvisser? En heeft u door de coronamaatregelen tijdelijk minder vis verkocht, van 16 maart tot en met 15 juni 2020? Dan kon u de subsidie Tegemoetkoming voor kust- en binnenvisserij hiervoor aanvragen.

Door het coronavirus is de markt voor Nederlandse visserijproducten voor een groot deel weggevallen. Met deze subsidie wil de overheid de economische gevolgen voor de sector kleiner maken. De subsidie heet officieel Beleidsregel tegemoetkoming kleinschalige kust- en binnenvisserijsector COVID-19.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Hoeveel subsidie

Bent u kleinschalig kustvisser? Dan krijgt u € 1.500 subsidie als tegemoetkoming voor uw gemiste omzet. Als binnenvisser krijgt u € 1.000.

Voorwaarden

Wilt u subsidie aanvragen? Dit mag één keer voor ieder bedrijf. Ook als u met uw bedrijf onder de categorieën kust- èn binnenvisser valt. U kiest dan zelf voor welke categorie u subsidie aanvraagt.

Hieronder ziet u de voorwaarden van deze subsidie voor iedere categorie.

Voorwaarden voor kustvissers:

 • U heeft tijdelijk minder vis verkocht, van 16 maart tot en met 15 juni 2020. De omzet die u hierdoor mist moet minimaal € 1.500 zijn.
 • U bent eigenaar van een vaartuig van minder dan 12 meter lang.
 • Uw vaartuig is ingeschreven in het visserijregister.
 • Uw vaartuig hoort bij vlootsegment MFL1 of MFL2.
 • U heeft in 2018 en 2019 uw vangsten geregistreerd in het E-lite logboek.
 • Uw bedrijf is niet failliet.
 • U heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • U krijgt van 2018 tot en met 2020 maximaal € 30.000 aan de-minimissteun.  

Voorwaarden voor binnenvissers:

 • U heeft tijdelijk minder vis verkocht, van 16 maart tot en met 15 juni 2020. De omzet die u hierdoor mist moet minimaal € 1.000 zijn.
 • U heeft een vergunning voor beroepsmatige visserij op binnenwateren.
 • Uw bedrijf is niet failliet.
 • U heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • U krijgt van 2018 tot en met 2020 maximaal € 30.000 aan de-minimissteun.

Na uw aanvraag

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarna controleren wij of de aanvraag compleet is. Missen er gegevens of bewijzen? Dan krijgt u bericht van ons. U heeft 14 dagen de tijd om deze informatie aan te leveren.

Met de gegevens uit het vaartuigregister en register binnenvisserij controleren wij of u kust- of binnenvisser bent. Ook controleren we de vangstregistraties voor de kustvisserij. De andere voorwaarden controleren we met een steekproef. Valt uw aanvraag in de steekproef? Dan vragen wij om extra informatie waarmee u laat zien dat u minder omzet had. Denk hierbij aan aangifte(s) omzetbelasting over 2019 en 2020.

Beslissing

U krijgt de beslissing binnen 8 weken nadat wij uw complete aanvraag hebben ontvangen. Hierin staat het definitieve subsidiebedrag. U krijgt dit bedrag in één keer op uw rekening als wij uw aanvraag goedkeuren. U kunt voor deze subsidie geen voorschot aanvragen.

Wetten en regels

Op de website van de Staatscourant leest u de regels die horen bij de Beleidsregel tegemoetkoming kleinschalige kust- en binnenvisserijsector COVID-19.

Vragen over deze subsidie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?