Wat is CITES

Gepubliceerd op:
21 april 2015
Laatst gecontroleerd op:
3 maart 2022

In de CITES-overeenkomst staan regels om ongeveer 5.800 diersoorten en 30.000 plantensoorten te beschermen. Het is een internationale overeenkomst waar de Europese Unie (EU) en ook nog 183 andere landen aan mee doen. U krijgt met de CITES-regels te maken als u bepaalde soorten dieren of planten wilt verhandelen of vervoeren. Of producten of onderdelen daarvan. Het doel van de overeenkomst is de handel in beschermde soorten te regelen.

Zo werkt de overheid aan CITES

De beschermde soorten

De bedreigde soorten die vallen onder de CITES-regels, noemen we CITES-soorten. Deze zijn verdeeld in 3 verschillende groepen. Deze groepen staan in een lijst. Deze wordt met een moeilijk woord Appendix genoemd:

  • Appendix I: soorten die dreigen uit te sterven. Deze soorten mag u niet houden. Of weggeven, ruilen, verhuren of verkopen. Het maakt niet uit of u er iets voor terugkrijgt.
  • Appendix II: soorten die niet (direct) dreigen uit te sterven. Maar zonder regels kan dat veranderen. Dan kunnen deze soorten wel uitsterven. Ook soorten die veel op een andere bedreigde soort lijken horen bij deze groep.
  • Appendix III: soorten waarvan een aantal landen willen dat deze op de lijst staan. Bijvoorbeeld als zij de soort in eigen land beschermen.

De EU heeft een aantal extra regels gemaakt. Deze zijn altijd even streng, of strenger dan de regels uit de CITES-overeenkomst. Bijvoorbeeld om een bepaalde soort extra te beschermen. In de extra regels van de EU zijn de beschermde soorten in 4 groepen verdeeld. Deze kunt u terugvinden in:

  • Bijlage A: hierin staan alle soorten uit Appendix 1 en sommige soorten uit Appendix 2. Ook soorten die niet door CITES beschermd worden staan hierop. Deze soorten worden door andere Europese regels beschermd.
  • Bijlage B: hierin staan vooral soorten uit Appendix 2. De illegale handel in deze dieren moet minder worden om uitsterven te voorkomen.
  • Bijlage C: hierin staan vooral soorten uit Appendix 3.
  • Bijlage D: hierin staan soorten die de CITES-overeenkomst niet beschermt. De EU registreert de handel wel.

Extra regels over beschermde dieren en planten

Er zijn meer wetten waarin regels staan om dieren en planten te beschermen. Naast de CITES-regels mag elk land extra strenge regels opstellen. In Nederland geldt de Wet natuurbescherming. Er is bijvoorbeeld een verbod op het bezit van een aantal beschermde dieren. U mag deze dieren alleen houden met een ontheffing. Of als u zich aan de regels houdt. Lees meer hierover op de pagina Wet natuurbescherming.

U moet altijd goed zorgen voor dieren die u houdt of verhandelt. De regels voor dierenwelzijn staan in de Wet dieren. Lees meer hierover op de pagina Wet dieren.

Voor het vervoer van levende dieren zijn strenge eisen. Lees meer hierover op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Handel en vervoer

Wilt u een CITES-soort binnen de Europese Unie (EU) (ver)kopen, vervoeren of houden? Of wilt u een CITES-soort invoeren of uitvoeren uit of naar een land buiten de EU? Dan heeft u bepaalde documenten nodig. Lees meer hierover op de pagina's CITES-soorten binnen de Europese Unie en CITES-soorten buiten de Europese Unie.

Voor sommige soorten geldt een verbod op de invoer in de EU. In de Schorsingsverordening leest u voor welke soorten dat geldt.

Controle en handhaving

Wij controleren of u zich aan de regels uit de CITES-overeenkomst houdt. Daarbij werken we samen met de NVWA en de Douane. De Douane helpt ons bij het controleren van de invoer en uitvoer van CITES-soorten.

Doet u iets wat niet mag van de wet? Eerst wordt bekeken of u dit kunt herstellen. Bijvoorbeeld door toch nog de juiste papieren te verzamelen.

Gevolgen na overtreding

Houdt u zich niet aan de regels? Heeft u bijvoorbeeld geen vergunning voor de invoer van een CITES-soort? Dan kunnen wij:

  • uw zending bewaren. U verliest dan uw planten, dieren of de producten;
  • de levende planten of dieren terugsturen naar het land waar deze vandaan kwamen. Kan dit niet? Dan geven wij deze aan een museum of dierentuin. Of ze worden vernietigd. Levende dieren vernietigen we nooit.

U betaalt de kosten die wij maken.

Vrijwillig en anoniem inleveren

Het is meestal verboden om voorwerpen gemaakt van beschermde dieren of planten te verhandelen. Ivoren beeldjes, koraal of producten van slangenleer bijvoorbeeld. Soms mag het wel, maar alleen als u speciale papieren heeft. Heeft u voorwerpen waarvan u de herkomst niet precies weet? Of waar u geen documenten van heeft, of geen goed gevoel (meer) bij heeft? Lever het dan vrijwillig en anoniem in. Hiermee voorkomt u dat u deze voorwerpen (per ongeluk) illegaal verhandelt.

Inleverbak in Den Haag

Bij RVO in Den Haag staat een inleverbak waar u voorwerpen vrijwillig en anoniem kunt inleveren. U mag het ook naar ons toesturen.

RVO CITES-bureau
Afdeling Inbeslaggenomen Goederen (IBG)
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag

Vragen over CITES?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?