Controle op gebruiksnormen

Gepubliceerd op:
29 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
21 december 2021

De gebruiksnormen zijn bedoeld om de hoeveelheid dierlijke mest, stikstof en fosfaat op landbouwgrond te beperken. Wij en de NVWA controleren en handhaven daarom. U kunt een overtreding voorkomen.

Hoeveel maximaal gebruiken

U mag dierlijke mest, stikstof en fosfaat tot een maximum gebruiken op landbouwgrond. We noemen dit gebruiksnormen. Om te weten of u binnen de gebruiksnormen blijft, berekent u elk jaar hoeveel dierlijke mest, stikstof en fosfaat u op uw bedrijf gebruikt.

Te weinig of geen grond?

Heeft u geen of niet genoeg grond om al uw mest op te gebruiken? Dat moet u aan ons kunnen uitleggen wat er met uw dierlijke mest, stikstof en fosfaat is gebeurd in een kalenderjaar. U houdt daarvoor zelf de administratie bij. Lees meer op Welke administratie landbouwer.

Hoogte boete bij overtreding

Als u te veel mest heeft gebruikt in een kalenderjaar, dan overtreedt u de regels. U krijgt een boete en misschien een korting op subsidies. De boetebedragen zijn:

  • Gebruiksnorm dierlijke mest: € 7 voor elke kilo te veel stikstof.
  • Gebruiksnorm stikstof: € 7 voor elke kilo te veel stikstof.
  • Gebruiksnorm stikstof: € 3,50 voor elke kilo te veel stikstof als ook niet wordt voldaan aan de gebruiksnorm dierlijke mest.
  • Gebruiksnorm fosfaat: € 11 voor elke kilo te veel fosfaat.
  • Gebruiksnorm fosfaat: € 5,50 voor elke kilo te veel fosfaat als ook niet wordt voldaan aan de gebruiksnorm dierlijke mest.
  • € 11 voor elke kilo fosfaat en € 7 voor elke kilo stikstof waarvan u de afvoer niet kunt laten zien.

Voorkom overtreding

Zorg ervoor dat u steeds goed weet hoeveel mest u op uw bedrijf gebruikt in een kalenderjaar. Zo weet u of u binnen uw gebruiksruimte blijft. Doe dit op tijd en wacht hiermee niet tot het einde van het jaar. U past uw bemestingsplan aan op uw gebruiksruimte. Dit houdt u bij in uw administratie.

Berekening maken

Veel overtredingen komen door een verkeerde berekening. Wilt u uw werkelijke gebruik van dierlijke mest, stikstof en fosfaat berekenen? Bekijk dan de brochure Hoeveel mest gebruiken. Hoe rekent u dat uit?

Vragen over controle op gebruiksnormen?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?