Hoeveel fosfaat landbouwgrond

Laatst gecontroleerd op:
2 mei 2024
Gepubliceerd op:
6 november 2019

Om mest uit te rijden op landbouwgrond houdt u zich aan de fosfaatgebruiksnorm. U berekent zelf uw gebruiksruimte en hoeveel mest u werkelijk op uw bedrijf heeft gebruikt. In sommige situaties mag u meer fosfaat gebruiken.

Hoeveel mag u gebruiken

Aan het begin van elk jaar berekent u hoeveel fosfaat u maximaal mag gebruiken op uw landbouwgrond. Dit noemen we uw fosfaatgebruiksruimte. Voor grasland is een andere norm dan bouwland. Deze berekent u vanaf 2020 zo:

• Aantal hectare grasland op 15 mei x 75 kg fosfaat.
• Aantal hectare bouwland op 15 mei x 40 kg fosfaat.

De uitkomsten telt u bij elkaar op.

Bereken uw werkelijke gebruik

U maakt elk jaar voor het begin van het groeiseizoen een bemestingsplan. Hierin beschrijft u welke gewassen u gaat telen en hoeveel en welke mest u gaat gebruiken. Tijdens het jaar controleert u hoeveel mest u werkelijk gebruikt. En of u daarmee binnen uw gebruiksruimte blijft. Dit houdt u bij in uw administratie. Een toelichting op het bemestingsplan voor alle landbouwers vindt u hieronder. 

Wilt u zien hoe u de berekeningen doet? Of wilt u meer achtergrondinformatie? Download dan onze brochure Hoeveel mest gebruiken. Hoe rekent u dat uit? Deze staat hieronder en gebruikt u ook voor de berekening van de stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest en de stikstofgebruiksnorm. De verschillende tabellen die u nodig heeft bij de berekeningen staan op de pagina Tabellen.

Meer fosfaat gebruiken

Het is belangrijk om de hoeveelheid fosfaat in de landbouwgrond op peil te houden voor gewasgroei. Daarom is het soms nodig om meer fosfaat te gebruiken. Of om soms wat minder te gebruiken. Met de uitzonderingen hieronder kan dat.

Fosfaatdifferentiatie

Heeft uw grond een lagere fosfaattoestand? Met fosfaatdifferentiatie kunt u extra fosfaat gebruiken. Hoeveel u extra mag gebruiken hangt af van de fosfaattoestand van de grond. Hiervoor laat u de grond bemonsteren en analyseren. Lees meer op Fosfaatdifferentiatie.

Fosfaat verrekenen

Bent u akkerbouwer? En heeft u te veel dierlijke mest gebruikt? Als uw teveel niet meer dan 20 kilogram fosfaat per hectare bouwland is, dan mag u dit in het jaar daarna verrekenen. Het maakt niet uit of u compenseert op bouwland of grasland en welke mest u gebruikt. Lees meer op Fosfaat verrekenen.

Extra organische mest uitrijden

Is de fosfaattoestand op uw bouwland hoog? Dan mag u extra organische mest uitrijden. Het gaat om 5 kilogram fosfaat per hectare. Heeft u een biologisch bedrijf? Dan is dit 10 kilogram. Lees meer op Extra organische mest uitrijden.

Stimuleren organische stofrijke meststoffen

Meststoffen met veel organische stof tellen minder zwaar voor de fosfaatgebruiksnorm. Het gaat om een aantal soorten vaste strorijke mest en compost. U kunt meer kilogrammen van deze soorten mest uitrijden. Dat is goed voor het bodemleven en de biodiversiteit. Lees meer op Stimuleren organische stofrijke meststoffen.

Administratie 

Zorg ervoor dat u steeds goed weet hoeveel mest u op uw bedrijf gebruikt in een kalenderjaar. Pas als het nodig is uw bemestingsplan aan op uw gebruiksruimte. 

Heeft u geen of niet genoeg grond om al uw mest op te gebruiken? Dan moet u aan ons kunnen uitleggen wat er met uw fosfaat is gebeurd in een kalenderjaar. U houdt daarvoor zelf de administratie bij. Lees meer op Welke administratie landbouwer.

Hoogte boete bij overtreding

Als u te veel mest heeft gebruikt in een kalenderjaar, dan overtreedt u de regels. U krijgt een boete en misschien een korting op subsidies. De boetebedragen zijn:

  • Gebruiksnorm dierlijke mest: € 7 voor elke kilo te veel stikstof.
  • Gebruiksnorm stikstof: € 7 voor elke kilo te veel stikstof.
  • Gebruiksnorm stikstof: € 3,50 voor elke kilo te veel stikstof als ook niet wordt voldaan aan de gebruiksnorm dierlijke mest.
  • Gebruiksnorm fosfaat: € 11 voor elke kilo te veel fosfaat.
  • Gebruiksnorm fosfaat: € 5,50 voor elke kilo te veel fosfaat als ook niet wordt voldaan aan de gebruiksnorm dierlijke mest.
  • € 11 voor elke kilo fosfaat en € 7 voor elke kilo stikstof waarvan u de afvoer niet kunt laten zien.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de veelgestelde vragen over hoeveel fosfaat landbouwgrond verzameld.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?