Smart industry: subsidies en financiering

Gepubliceerd op:
13 juli 2023
Laatst gecontroleerd op:
31 augustus 2023

Er bestaan verschillende subsidie- en financieringsregelingen die u kunt inzetten om uw Smart Industry ambities te ondersteunen. Op deze pagina vindt u een overzicht van landelijke regelingen.

Behalve onderstaande landelijke regelingen zijn er ook vanuit de regio diverse subsidie- en financieringsregelingen beschikbaar die u kunt inzetten ter ondersteuning van uw voorgenomen Smart Industry (innovatie)projecten.

Bekijk de mogelijkheden per regio

Nationale subsidies, programma's en regelingen

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie voor mkb om technische en economische risico's van een innovatieproject in kaart te brengen. Valt onder MIT: Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie voor mkb-ondernemers om een R&D-samenwerkingsproject op te zetten voor de ontwikkeling en vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.

 

Open voor aanvragen

Voucher voor mkb om een vraag over innovatie te laten beantwoorden door een kennisinstelling. De waarde is maximaal 70% van de rekening. De kennisvoucher is een MIT-subsidieinstrument.

Open voor aanvragen

Fiscale innovatieregeling voor bedrijven (incl. starters en zelfstandigen) die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoeren en hun kosten voor Research & Development (R&D) willen verlagen.

Open voor aanvragen

Subsidie voor groepen van bedrijven in niet-vitale sectoren die op cybersecurityterrein willen samenwerken, in hun keten, regio of sector.

Open voor aanvragen

Krediet voor bedrijven en starters om veelbelovende innovaties verder te ontwikkelen. Er is budget voor technische en voor klinische ontwikkelingsprojecten.

Open voor aanvragen

Krediet voor startende en innovatieve ondernemers om onderzoek te doen naar de commerciële mogelijkheden van een idee of concept.

Innovatiecompetitie waarmee de overheid ondernemers uitdaagt om innovatieve, oplossingsgerichte producten en diensten voor maatschappelijke vraagstukken te ontwikkelen.

Internationale subsidies, programma's en regelingen

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie voor mkb-ondernemers die samen met Europese partners marktgerichte, nieuwe technologieën ontwikkelen.

Open voor aanvragen

Europees programma om het concurrentievermogen van Europa te vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Publiek-privaat partnerschap dat onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het gebied van elektronische componenten en systemen (ECS) ondersteunt.

Open voor aanvragen

Financiering met terugbetalingsverplichting voor Nederlandse ondernemers, ook starters, die investeren in de ontwikkeling van opkomende markten en ontwikkelingslanden.

Open voor aanvragen

Subsidie voor mkb'ers die hun product internationaal op de markt willen brengen. Voor demonstraties, haalbaarheidsstudies en voorbereiding op eigen investering.

Support International Business
Open voor aanvragen

Subsidie voor mkb-ers om export te stimuleren. Het gaat om subsidie voor coaching, deelname aan handelsmissies en beursinzendingen of het inhuren van een deskundige. Voor bedrijven getroffen door handelsbeperkingen met Oekraïne en Rusland geldt een aanvullende regeling.

Open voor aanvragen

Samenwerkingsprogramma en (diplomatieke) ondersteuning voor groepen bedrijven en kennisinstellingen die samen een buitenlandse markt willen betreden.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Europees programma voor ondernemers, onderzoekers en overheden om internationaal samen te werken aan duurzame en  klimaatbestendige projecten.

Open voor aanvragen

Subsidie voor samenwerkende ondernemers, overheden en ngo's voor het ontwikkelen en uitvoeren van Europees natuur- en milieubeleid.

Verwante Europese programma's

Heeft u meer of andere financiering nodig? Er zijn meer EU programma’s die u mogelijk kansen bieden op het gebied van internationaal onderzoek en innovatie. Bekijk de mogelijkheden van verwante EU programma's.

Bent u tevreden over deze pagina?