Important Project of Common European Interest (IPCEI)

Gepubliceerd op:
10 juni 2024

Wilt u met uw bedrijf of onderzoeksorganisatie samenwerken aan belangrijke Europese doelen, zoals verduurzaming, digitalisering en minder productie-afhankelijkheid van andere continenten? Dan is het 'Important Project of Common European Interest’ (IPCEI)-programma mogelijk iets voor u. Een IPCEI is een geïntegreerd Europees projectinitiatief dat bestaat uit meerdere nationale projecten van bedrijven en/of onderzoeksinstellingen uit diverse EU-lidstaten.

Interessepeilingen

De Nederlandse overheid schreef de onderstaande interessepeilingen uit. Via een interessepeiling inventariseert de Nederlandse overheid hoeveel en welke organisaties belangstelling hebben in een bepaald IPCEI-projectinitiatief. In de statusbalk ziet u of de interessepeiling open staat of reeds is gesloten.

Gesloten voor aanvragen

Interessepeiling voor ondernemingen die willen investeren in het opwekken, het gebruik, de opslag en/of het transport van klimaatneutrale waterstof.

Gesloten voor aanvragen

Interessepeiling voor ondernemingen en kennisinstellingen die actief zijn in de batterijtechnologie en willen investeren in een onderzoek en innovatie (R&I), productie en recycling van batterijtechnologie in Europa.

Gesloten voor aanvragen

Interessepeiling voor ondernemingen die actief zijn in de halfgeleiderindustrie en willen investeren in equipment, fabricage, assemblage of design.

Gesloten voor aanvragen

Interessepeiling voor ondernemingen die willen investeren in cloudinfrastructuur, clouddiensten of software.

Gesloten voor aanvragen

Interessepeiling voor ondernemingen die willen investeren in het moderniseren en verduurzamen van productietechnologieën en productieprocessen voor grondstoffen en geneesmiddelen, of in projecten over antimicrobiële resistentie of cel- en gentherapie.

Gesloten voor aanvragen

Interessepeiling voor ondernemingen die willen investeren in duurzaam ontwerp en fabricage van medische apparaten; verbonden, draagbare en compacte medische beeldvorming; of de levensduur van actieve implanteerbare medische apparaten.

IPCEI-projecten

De Nederlandse overheid neemt deel aan onderstaande IPCEI-projecten. In de statusbalk ziet u of de regeling open staat of is gesloten.

Gesloten voor aanvragen

Subsidie voor ondernemingen en onderzoeksorganisaties die onderzoek doen naar vernieuwende producten en diensten met waterstoftechnologie.

Gesloten voor aanvragen

Subsidie voor ondernemingen en onderzoeksorganisaties die een grootschalige elektrolysefaciliteit voor waterstof ontwikkelen.

Gesloten voor aanvragen

Subsidie voor organisaties die zich bezighouden met de import en opslag van hernieuwbare waterstof in Nederland.

Gesloten voor aanvragen

Subsidie voor organisaties die zich bezighouden met de ontwikkeling van vernieuwende producten, diensten of toepassingen met waterstoftechnologie op gebied van mobiliteit en transport.

Gesloten voor aanvragen

Subsidie voor ondernemingen en kennisinstellingen die werken aan grootschalige projecten die de Europese gezondheidssector versterken en bijdragen aan de nationale beleidsdoelstellingen.

Gesloten voor aanvragen

Subsidie voor ondernemingen en kennisinstellingen die actief zijn op het gebied van cloudinfrastructuur, clouddiensten of software en geïnteresseerd in Europese samenwerking.

Budget

De Nederlandse overheid heeft budget gereserveerd voor Nederlandse deelname in diverse Europese IPCEI-projectinitiatieven.  Het nationale budget is per IPCEI verschillend. Deze vindt u op onze informatiepagina's van de verschillende IPCEI-projectinitiatieven.

Lees meer over de financiering van IPCEI-projecten

Voorwaarden

Nederland selecteert de nationale projectvoorstellen die kunnen deelnemen in het Europese IPCEI project. De nationale selectie van voorstellen gebeurt aan de hand van voorwaarden en criteria, die zijn afgeleid van het IPCEI steunkader.

Lees meer over de voorwaarden

Proces

Een IPCEI proces is een intensief traject, voor zowel nationale overheden als bedrijven en kennisinstellingen. Zolang het traject loopt is er nog geen verplichting tot investering vanuit zowel de overheid als de bedrijven en kennisinstellingen. Het IPCEI proces doorloopt op hoofdlijnen de volgende stappen:

  1. Intentieverklaring lidstaten
  2. Nationale interessepeiling 
  3. Onderhandeling tussen lidstaten + Europese matchmaking
  4. Nationale subsidieaanvraag 
  5. (Pre)notificatie proces
  6. Start IPCEI project

Lees de uitgebreide toelichting op het proces

Aanvragen

U dient uw nationale aanvraag voor financiering schriftelijk in bij RVO. Dit kan alleen als u via een eerder opengestelde interessepeiling uw interesse heeft laten blijken. Heeft u dit gedaan? Dan ontvangt u van ons de documenten die nodig zijn voor het indienen van een nationale aanvraag. De publicatie in de Staatscourant is leidend.

Meer informatie over het aanvraagproces per IPCEI-projectinitiatief vindt u op de informatiepagina van de betreffende openstaande IPCEI.

Vragen over IPCEI?

Heeft u vragen? Neem contact op via:

Na uw aanvraag

De nationale IPCEI-aanvragers  ontvangen bericht of hun project geselecteerd is voor (pre) notificatie.  
Wordt uw project goedgekeurd? Dan moet u regelmatig verslag doen van de voortgang van uw project. Daarnaast moet u een eindverslag opleveren met daarbij de aanvraag tot subsidievaststelling waarin in ieder geval staat:

a. een omschrijving van de projectresultaten van het IPCEI-deelproject;
b. op welke wijze het IPCEI-deelproject heeft bijgedragen aan de doelen en thema’s, 
c. de omvang van de vast te stellen subsidie.

Hoe u dit doet vindt u op de informatiepagina van de betreffende openstaande IPCEI.

Achtergrond

Een IPCEI wordt door initiërende lidstaten opgezet om een specifiek strategisch beleidsdoel te behalen. Een IPCEI is ook bedoeld om bepaalde markt-, systeem- of transitiefalen en geopolitieke afhankelijkheden of maatschappelijke uitdagingen te overkomen. Binnen de reguliere programma's en staatssteunkaders is dit niet altijd mogelijk.

Overheden mogen aan projecten die onderdeel zijn van een IPCEI meer steun geven dan binnen de gebruikelijke staatssteunkaders. Naast officiële goedkeuring door de Europese Commissie (EC) voor deze extra steun, moeten de overheden ook voldoen aan de criteria uit de IPCEI-mededeling van de EC.

Door meerdere projecten te integreren in één groot project op Europese schaal kan de EU een grootschalige impuls geven aan de concurrentiekracht van de EU in een strategisch ecosysteem of waardeketen. Wil een IPCEI project kunnen slagen dan gaat het dus niet alleen om de projecten die zich in Nederland aanmelden, maar zeker ook om het samenhangend geheel aan projecten uit andere lidstaten van de Europese Unie. Ook moet het project aantonen dat een oplossing vanuit de markt uitblijft om te rechtvaardigen dat de overheid ingrijpt.

Meer weten? 

Lees de publicatie in de Staatscourant (publicatie: 17-12-2021). 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?