Net op zee - IJmuiden Ver Alpha - fase 1

Gepubliceerd op:
21 december 2021
Laatst gecontroleerd op:
14 april 2022

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Net op zee - IJmuiden Ver Alpha.

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

Zienswijzen

Inpassingsplan

Ontwerp-inpassingsplan Inpassingsplan
Ontwerp-inpassingsplan (link naar ruimtelijkeplannen.nl) Inpassingsplan (link naar ruimtelijkeplannen.nl)

Printversie:

Printversie:

Aanvragen en vergunningen

Nr Naam Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Vergunning Wet natuurbescherming (gebiedsbescherming)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Aanvraag (pdf, 90 MB)

Aanvulling aanvraag (pdf, 18 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 281 kB) Besluit (pdf, 404 kB )
2

Ontheffing Wet natuurbescherming

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Aanvraag (pdf, 38 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 396 kB) Besluit (pdf, 6 MB)
3

Watervergunning offshore

Rijkswaterstaat Zee en Delta

Aanvraag (pdf, 76 MB)

Aanvulling aanvraag (pdf, 9 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 978 kB) Besluit (pdf, 3 MB)
4

Watervergunning onshore

Waterschap Scheldestromen

Aanvraag (pdf, 79 MB)

Aanvulling aanvraag (pdf, 111 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 341 kB)

Ontwerpontheffing (pdf, 298 kB)

Besluit (pdf, 1 MB)

Ontheffing (pdf, 208 kB)

5

Wet beheer rijkswaterstaatwerken

Rijkswaterstaat Zee en Delta

Aanvraag (pdf, 43 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 12 MB) Besluit (pdf, 67 MB)
6

Spoorwegwetvergunning

ProRail

Aanvraag (pdf, 31 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 4 MB) Besluit (pdf, 899 kB)
7

Omgevingsvergunning

Gemeente Borsele

Aanvraag (pdf, 62 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 213 kB) Besluit (pdf, 2 MB)
8

Melding activiteitenbesluit converterstation

Gemeente Borsele

Aanvraag (pdf, 33 MB)

Ingetrokken aanvraag (pdf, 147 kB)

Ontwerpbesluit (pdf, 297 kB) Aanvraag is ingetrokken

Besluitenlijst Bestuurlijk Overleg

De besluitenlijsten van het Bestuurlijk Overleg (9 mei 2022 en 3 november 2021) kunt u hieronder vinden.

Bent u tevreden over deze pagina?