Menukaart Hitte

Laatst gecontroleerd op:
21 mei 2024
Gepubliceerd op:
22 maart 2024

De Menukaart Hitte geeft een overzicht van alle beschikbare hulpmiddelen om hitte in de gebouwde omgeving aan te pakken. De Menukaart doet dit door het inzichtelijk maken van de negatieve effecten van hitte, het formuleren van doelen waaraan een gemeente kan werken, en het geven van tips over de maatregelen die een gemeente nu al kan nemen.

Gezondheid

Hitteadaptatie is primair gericht op de gezondheid van kwetsbare mensen die hittegevoelig zijn. Het Nationaal hitteplan en de doorontwikkeling in lokale hitteplannen is het kader waarbinnen noodzakelijke voorlichting en zorg voor kwetsbare mensen tijdens een hittegolf wordt vormgegeven.

Secundair is hitteadaptatie gericht op het leefcomfort van een groot deel van de samenleving. We willen in de toekomst een ‘leefbare’ woon- en werkomgeving waarin mensen zo min mogelijk hittestress ervaren. Met het toenemende aantal hittegolven, die ook langer duren en waar de temperaturen steeds verder stijgen, is het zaak om hier nu op in te zetten, zodat problemen niet te groot worden.

Gebouw

Het tweede domein waarbinnen hitte een risico vormt, is de woning of instelling (gebouw), met name daar waar voor hitte kwetsbare mensen verblijven. Verkoelende (gedrags)maatregelen en fysieke aanpassingen aan de woning en gebouwen kunnen hittestress verkleinen. Voor minder kwetsbare mensen zijn vergelijkbare maatregelen van belang om het wooncomfort tijdens een hete periode op een acceptabel niveau te houden of te brengen.

Gebied

Het derde domein waar hitte tot overlast leidt is de leefomgeving (gebied). Een groenblauwe leefomgeving is koeler dan een versteende leefomgeving. Een groenblauwe leefomgeving verhoogt het comfort van gebruikers.

Omdat hittegolven vrijwel jaarlijks voorkomen, en het nemen van structurele hittebeperkende maatregelen in gebied en gebouw vaak veel tijd (het duurt jaren voordat een boom volgroeid is schaduw en koelte geeft) kost, is het van belang dat de gemeente allereerst zo goed mogelijk de gezondheid van kwetsbare mensen beschermt tijdens de hitte. Het lokaal hitteplan kan daar de basis voor zijn. Daarnaast kunnen stappen worden gezet met partners en de lokale samenleving om de buitenruimte, woningen en gebouwen ook hittebestendig te maken.

Ondersteuning Rijk

De menukaart is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en RVO, in samenwerking met Klimaatverbond Nederland, TAUW en &flux. Heb je verbetersuggesties voor deze menukaart, bijvoorbeeld aanvullende hittemaatregelen, dan kun je je suggesties sturen naar klimaatadaptatie@rvo.nl.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?