Aandachtsgroepen wonen

Gepubliceerd op:
3 maart 2022

In onze maatschappij zijn groepen mensen die extra hulp nodig hebben om goede woonruimte met zo nodig zorg te vinden. Dit noemen wij aandachtsgroepen. Denk bijvoorbeeld aan ouderen, studenten, arbeidsmigranten, statushouders, woonwagenbewoners, dak- en thuisloze mensen of overige spoedzoekers. Speciaal voor hen zijn enkele regelingen in het leven geroepen.

Regelingen voor aandachtsgroepen

De huisvesting van aandachtsgroepen staat onder druk. Ze vinden moeilijker een betaalbare woning met goede leefomstandigheden. De specifieke uitkering Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) stimuleert gemeenten om passende woon- en verblijfsruimten te bouwen.

Bent u als burger of sociale ondernemer initiatiefnemer van een vernieuwende vorm van wonen voor overwegend 55-plussers? Kleinschalig en indien nodig gecombineerd met zorg? Wellicht kunt u dan gebruik maken van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ).

Steeds meer 55-plussers vinden het fijn om in een woonvorm te wonen waar het gemakkelijk is anderen te ontmoeten en elkaar te ondersteunen. Burgerinitiatieven, woningcorporaties en marktpartijen bouwen hiervoor ontmoetingsruimten met de subsidie Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO).

Bent u tevreden over deze pagina?