Gecombineerde opgave doen of aanpassen na 15 juni

Gepubliceerd op:
16 juni 2023

Heeft u nog geen opgave gedaan? Of wilt u wat aanpassen? Soms heeft dit gevolgen. Bijvoorbeeld voor subsidieaanvragen. Verstuur uw opgave of wijziging daarom zo snel mogelijk.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Vanaf 2023 is er geen kortingsperiode meer. Dit betekent dat wij uw aanmelding en/of aanvraag afwijzen als u deze na 15 juni 2023 doet.

Dit geldt voor de volgende aanmeldingen/aanvraag:

  • aanmelding basispremie
  • aanmelding eco-regeling
  • aanmelding extra betaling voor jonge landbouwers
  • aanmelding behoud zeldzame landbouwhuisdierrassen
  • aanvraag brede weersverzekering

Heeft u zich uiterlijk 15 juni 2023 aangemeld voor de eco-regeling? Dan had u tot en met 29 juni 2023 de tijd om eco-activiteiten toe te voegen. 

Wilt u weten welke aanpassingen u nog meer mag doen zonder dat dit gevolgen heeft voor uw subsidie? Meer informatie vindt u op Wijzigingen in uw GLB-aanmelding doorgeven.

Meststoffenwet

Wilt u nog gegevens voor het mestbeleid aan ons doorgeven? Of wilt u iets aanpassen? Soms heeft dit gevolgen. 

Heeft u nog geen gegevens doorgegeven? Dan is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk doet. De opgave is open tot en met 30 november 2023. U kunt een boete krijgen voor het te laat doorgeven van uw gegevens. 

Teelt u mais op zand- en lössgrond? En heeft u het vanggewas nog niet doorgegeven of wilt u deze wijzigen? Tot en met 1 oktober 2023 kunt u dit doen zonder gevolgen. Meer informatie over de uiterste zaaidatum leest u op Vanggewas na mais.

Landbouwtelling

Gegevens voor de Landbouwtelling geeft u uiterlijk 15 juni 2023 door. Wilt u gegevens veranderen of heeft u nog geen gegevens doorgegeven? U heeft nog tot en met 30 november 2023 de mogelijkheid dit te doen.

CO2-emissie glastuinbouw

Als glastuinder met verwarmde kassen geeft u uw aardgasverbruik uiterlijk 15 juni 2023 aan ons door. Wilt u gegevens veranderen of heeft u nog geen gegevens doorgegeven? U heeft nog tot en met 30 november 2023 de mogelijkheid om dit te doen.

Andere emissieberekeningen

Wilt u nog gegevens voor de berekening van de uitstoot van ammoniak, broeikasgassen en fijnstof aan ons doorgeven? Dit kan tot en met 30 november 2023.

Diergezondheidsfonds

Heeft u aangevinkt dat u geen vergoeding uit het Diergezondheidsfonds wilt hebben? En komt u er nu achter dat u hier wel recht op wilt hebben? Tot en met 30 november 2023 kunt u uw vinkje zonder gevolgen aanpassen in uw opgave.

Opgave doen of aanpassen?

Wilt u eerst meer informatie over de opgave? Kijk op Gecombineerde opgave.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?