Gecombineerde opgave doen of aanpassen na 15 mei

Gepubliceerd op:
8 april 2022
Laatst gecontroleerd op:
27 juni 2022

Heeft u nog geen opgave gedaan? Of wilt u wat aanpassen? Soms heeft dit gevolgen. Bijvoorbeeld voor subsidieaanvragen. Verstuur uw opgave of wijziging daarom zo snel mogelijk.

Ondertekenen

U kunt de opgave niet meer ondertekenen met eHerkenning. Om de opgave te versturen heeft u een TAN-code nodig. U moet TAN-codes zelf bij ons aanvragen. Zorg dat u dit op tijd doet. Informatie hierover vindt u op Digitaal ondertekenen bij agrarische regelingen.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Vroeg u na 15 mei 2022 een subsidie uit Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aan? Dan had u te maken met de kortingsperiode. De kortingsperiode liep van 16 mei  2022 tot en met 10 juni 2022. In deze periode kreeg u termijnkorting op de uitbetaling. Na 10 juni 2022 wijzen wij uw aanvraag af.

Dit geldt voor de volgende aanvragen:

  • uitbetaling betalingsrechten en vergroeningsbetaling
  • extra betaling voor jonge landbouwers
  • nieuwe betalingsrechten uit de Nationale reserve
  • brede weersverzekering
  • graasdierpremie

Meer over de kortingsperiode en uitzonderingen leest u op Uw GLB-aanvraag wijzigen.

CO2-emissie glastuinbouw

U heeft tot en met 30 juni 2022 om uw CO2-emissie door te geven in uw opgave.

Andere emissieberekeningen

Wilt u nog gegevens voor de berekening van de uitstoot van ammoniak, broeikasgassen en fijnstof aan ons doorgeven? Hiervoor heeft u tot en met 15 oktober 2022 de tijd.

Landbouwtelling

Gegevens voor de Landbouwtelling geeft u uiterlijk 15 mei 2022 door. Wilt u gegevens veranderen of heeft u nog geen gegevens doorgegeven? U heeft nog tot en met 15 oktober 2022 de mogelijkheid dit te doen.

Meststoffenwet

Wilt u nog gegevens voor het mestbeleid aan ons doorgeven? Of wilt u iets aanpassen? Soms heeft het gevolgen als u dit doet.

Teelt u mais op zand- en lössgrond? En heeft u het vanggewas nog niet doorgegeven of wilt u deze wijzigen? Tot 1 oktober 2022 kunt u dit doen zonder gevolgen. Meer informatie over de uiterste zaaidatum leest u op Vanggewas na mais.

Heeft u andere vragen over de gevolgen van wijzigingen of aanvullingen in de opgave voor het mestbeleid? Kijk dan op Controle en handhaving.

Diergezondheidsfonds

Heeft u aangevinkt dat u niet in aanmerking wilt komen voor een vergoeding uit het Diergezondheidsfonds? En komt u er nu achter dat u hier wel recht op wilt hebben? Tot en met 15 oktober 2022 kunt u uw vinkje zonder gevolgen aanpassen in uw opgave.

Opgave doen

Ga naar mijn.rvo.nl om direct aan uw opgave te beginnen.

Wilt u eerst nog wat meer informatie? Lees alles over de opgave op Gecombineerde opgave.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?