Handelscontracten België

Gepubliceerd op:
9 december 2011
Laatst gecontroleerd op:
22 juli 2020

Conflicten met buitenlandse klanten of leveranciers zijn vervelend. Bijvoorbeeld als uw klant klachten heeft over de levertijd van uw product. Of als uw leverancier zijn afspraken niet nakomt. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt.

Contracten zijn niet verplicht, maar wel handig. Op Ondernemersplein vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Internationale modelcontracten

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Deze helpen u bij het internationaal zakendoen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Wetgeving voor handelsagenten

De wetgeving voor handelsagenten is opgenomen in Titel 1 van Boek X Wetboek Economisch Recht: ‘Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies’.

De agentuurovereenkomst heeft geen verplichte vorm. Een mondelinge overeenkomst is dus voldoende. Maar een aantal elementen hiervan zijn alleen in schriftelijke vorm geldig. Het gaat dan vooral om het concurrentiebeding, het delcrederebeding (waarbij de agent zich aansprakelijk stelt voor de verplichtingen die voor de derde uit de bemiddelde of afgesloten overeenkomst voortvloeien) en het beding over de duur van het contract.

Voor juridisch, fiscaal of gerechtelijk advies neemt u contact op met de Belgische federatie van handelsvertegenwoordigers BFH/FBR.

 

Zoekt u een zakenpartner in het buitenland?

Wij zetten graag ons netwerk voor u in.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?