Woningbouw

Gepubliceerd op:
3 maart 2022

Gaat u woningen bouwen? Bij ons vindt u advies en financiering om de mogelijkheden te benutten. Hoe gaat u bijvoorbeeld om met de stikstofproblematiek. En wat dacht u bijvoorbeeld van flexwonen?

Loopt u tegen belemmeringen aan bij het realiseren van woningbouw binnen uw gemeente of provincie? Het Expertteam Woningbouw helpt u met het versnellen van de woningbouw en ondersteunt u bij het oplossen van belemmeringen.

Heeft u bouwplannen? Laat u informeren over zaken als circulair, energieneutraal en natuurinclusief  bouwen. En bekijk ook eens de innovaties in de bouw.

Loopt u als gemeente of provincie tegen vertraging aan van woningbouwplannen als gevolg van de stikstofproblematiek? Wij helpen u hier graag verder mee.

Financieringsmogelijkheden voor nieuwbouw via RVO

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Uitkering voor gemeenten om woon- en verblijfsruimten te bouwen voor arbeidsmigranten, statushouders, woonwagenbewoners, dak- en thuisloze mensen, studenten en andere spoedzoekers.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie voor gemeenten die het tekort aan betaalbare, geschikte woningen voor starters en mensen met een laag of middeninkomen willen oplossen.

Open voor aanvragen

Stimuleringsregeling voor bewonersinitiatieven van burgers en sociale ondernemers die een kleinschalig woonzorgarrangement (wonen, ondersteuning en eventueel zorg) willen realiseren.

Bent u tevreden over deze pagina?