Woningbouw

Gepubliceerd op:
3 maart 2022

Gaat u woningen bouwen? Bij ons vindt u advies en financiering om de mogelijkheden te benutten. Hoe gaat u bijvoorbeeld om met de stikstofproblematiek. En wat dacht u bijvoorbeeld van flexwonen?

Financieringsmogelijkheden voor nieuwbouw via RVO

Open voor aanvragen

Uitkering voor gemeenten om woonruimten te bouwen voor aandachtsgroepen zoals dak- en thuisloze mensen, statushouders, mensen die uitstromen uit een intramurale situatie, arbeidsmigranten, uitwonende studenten, woonwagenbewoners en mensen met sociale of medische urgentie.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Specifieke uitkering voor gemeenten die het tekort aan betaalbare, geschikte woningen voor starters en mensen met een laag of middeninkomen willen verminderen.

Open voor aanvragen

Stimuleringsregeling voor bewonersinitiatieven van particulieren en sociale ondernemers die een kleinschalig woonzorgarrangement (wonen, ondersteuning en eventueel zorg) willen realiseren.

Bent u tevreden over deze pagina?