Blog: Aanmelden voor het GLB in 2023 - hoe werkt het?

Gepubliceerd op:
27 februari 2023

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023 ging op 1 januari van start. Met meer aandacht voor verduurzaming, een nieuwe manier van aanmelden en meer keuzeruimte krijgt het GLB 2023 een ander karakter. Lees wat er dit jaar van agrariërs wordt verwacht.

Anita Kuik, adviseur bij RVO, licht toe: "De aanmelding werkt in 2023 anders dan voorgaande jaren. Tot en met 2022 deden agrariërs direct hun aanvraag in de Gecombineerde opgave. Daar deed RVO controles op, daarna volgden de uitbetalingen. Voor het GLB meldt een agrariër zich eerst aan voor een aantal regelingen. In 2023 gaat de aanmelding via de Gecombineerde opgave. De definitieve aanvraag volgt in oktober. Tussentijds is er nog ruimte voor de boer om beperkte wijzigingen door te geven."

Eerst aanmelden, daarna aanvragen. Dat is nieuw in het GLB.

Anita Kuik
Adivseur

De tijdlijn met de belangrijkste data

Wat moet u wanneer doen? Hieronder vindt u een overzicht van de stappen die u doorloopt in 2023.

Vanaf februari 2023

Zorg dat u eerst Mijn percelen bijwerkt voordat u met de Simulatietool en de Gecombineerde opgave aan de slag gaat: werk wijzigingen in de registratie van landbouwgrond bij, teken uw landschapselementen in en beoordeel of de bufferstroken correct staan aangegeven.

  • Vanaf 2023 tellen landschapselementen die aan de voorwaarden voldoen, mee voor de basispremie, eco-regeling en ANLb. U vindt de landschapselementen in de aparte kaartlaag Landschapselementen in Mijn percelen. De landschapselementen die u beheert en die voldoen aan de voorwaarden neemt u over in uw bedrijfssituatie. Houd er rekening mee dat het intekenen van landschapselementen een tijdrovende klus is. Start hier dus op tijd mee. Op Landschapselementen registreren leest u meer hierover. Of kijk het webinar over het intekenen van landschapselementen terug.
  • Vanaf 2023 is het voor het GLB verplicht om bufferstroken langs alle waterlopen te hebben. Vanaf 1 maart 2023 zijn deze ook verplicht in de mestwetgeving. U hoeft de bufferstroken in de meeste situaties niet zelf in te tekenen in Mijn percelen. U moet ze wel beoordelen in de kaartlaag Bufferstroken. Bent u het niet eens met een bufferstrook die u in Mijn percelen ziet? Dan kunt u dit aangeven in de Gecombineerde opgave, met daarbij de reden.

Als u Mijn percelen heeft bijgewerkt, staan uw bedrijfsgegevens ook goed in de Simulatietool. Met deze tool krijgt u een beeld van welke eco-activiteiten mogelijk het beste passen bij uw bedrijfssituatie. En welke punten dit oplevert verdeeld over de vijf doelen: biodiversiteit, bodem en lucht, klimaat, landschap en water. Zo kunt u inschatten of u voldoet aan de instap-eis. Ook krijgt u een indicatie van de waarde (brons, zilver of goud) die u behaalt met de eco-activiteiten.

1 maart - 15 juni/29 juni 2023

In deze periode doet u een aanmelding via de Gecombineerde opgave maar nog geen aanvraag. Dit is anders dan u gewend bent. De sluitingsdatum van de Gecombineerde opgave is 15 juni.

  • Meldt u zich aan voor de basispremie of ook voor de eco-regeling? Dan is dit het moment om dat aan te geven. Let op: u krijgt tot en met 29 juni de tijd om eco-activiteiten door te geven. U heeft na het sluiten van de Gecombineerde opgave dus nog 2 weken de tijd om eco-activiteiten toe te voegen. Twijfelt u over bepaalde eco-activiteiten? Geef deze toch door: later weghalen is mogelijk, maar toevoegen niet meer.
  • Als u het niet eens bent met een bufferstrook in Mijn percelen, geeft u dit aan via de Gecombineerde opgave.

16 juni - 30 november 2023

In deze periode kunt u eventuele wijzigingen doorgeven. Bijvoorbeeld wanneer u na een nat voorjaar toch een ander gewas bent gaan telen dan u eerst van plan was. U geeft dit soort wijzigingen zo snel mogelijk door, dit kan tot uiterlijk 30 november zonder sancties. Deze deadline geldt ook voor het terugtrekken van eco-activiteiten.

15 oktober - 30 november 2023

Dit is het moment van de definitieve aanvraag van de subsidies. Wijzigingen zijn na 30 november niet meer mogelijk.

Vanaf december 2023

Vanaf december ontvangt u de definitieve beschikking en betalen we de subsidies uit.

Het intekenen van landschapselementen is een tijdrovende klus. Begin hier dus op tijd mee.

Anita Kuik
Adviseur

Heeft u hulp nodig?

Neem dan contact met ons op. 

In opdracht van:
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bent u tevreden over deze pagina?