Blog: Conditionaliteiten GLB - bereid u op tijd voor

Gepubliceerd op:
27 februari 2023
Laatst gecontroleerd op:
31 oktober 2023

Het Gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) van 2023 kent verschillende subsidieregelingen waaraan agrariërs kunnen deelnemen. Voorbeelden zijn de basispremie, de eco-regeling en het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Om het maximale subsidiebedrag te ontvangen, moeten agrariërs vanaf 1 januari 2023 aan eisen en voorwaarden voldoen. De conditionaliteiten van het GLB.

De conditionaliteiten zijn ingedeeld in verschillende thema’s: klimaat en milieu, volksgezondheid en gezondheid van planten en dierenwelzijn. Voor elk thema zijn verschillende eisen vastgesteld. Marga Rademaker, beleidsadviseur RVO, legt uit hoe het systeem van conditionaliteiten werkt.

"Een agrariër moet aan de conditionaliteiten voldoen om in aanmerking te komen voor het volledige subsidiebedrag. Leeft hij of zij de conditionaliteitseisen op het gebied van dierenwelzijn niet na? Dan wordt een kortingspercentage bepaald dat van toepassing is op alle betrokken GLB-regelingen waar de agrariër aan deelneemt."

Bestaande en nieuwe voorwaarden

Zeker niet alle conditionaliteiten zijn nieuw. Een deel is hetzelfde als voorheen. Rademaker: "Bijvoorbeeld de eis dat boeren een zogeheten vanggewas moeten telen op zandgrond na de teelt van mais. Of het verbod op het verbranden van stoppels. Van dit soort bekende voorwaarden verwacht ik niet zoveel impact. Daarnaast zijn er nieuwe dingen die niet veel gevolgen zullen hebben op het bedrijf.

Bijvoorbeeld het in standhouden van 'blijvend grasland'. Dat is een eis die we nu al kennen vanuit de vergroening. Vooralsnog een eis die we monitoren op nationaal niveau. Zolang het aandeel blijvend gras in Nederland niet te ver daalt, merkt een individuele boer daar niets van. Of kijk naar de eis dat men zich in bepaalde veengebieden moet houden aan het peilbesluit. Een bestaande verplichting waar het bedrijf zich toch al aan moest houden, die nu ook een conditionaliteit is geworden."

Bestaande verplichtingen als het telen van vanggewas, noemen we nu ook een conditionaliteit. Daarmee verandert verder niets voor de boer.

Marga Rademaker
Beleidsadviseur RVO

Meer impact

"We krijgen vooral vragen over nieuwe conditionaliteiten die een grotere impact hebben", vervolgt Rademaker. "Bufferstroken langs waterlopen zijn hier een voorbeeld van. Op een bufferstrook mag een agrariër geen mest of gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Dit om uitspoeling naar het oppervlaktewater te voorkomen. Voor de boer betekent dit dat hij of zij op die grond minder productie heeft."

Twee andere nieuwe eisen hebben impact. Dat is de verplichting om 4% van het bouwland niet-productief in te zetten. En de eis dat gewassen op het bouwland op een bepaalde manier moeten roteren. Rademaker: "Die twee eisen zijn vanwege de oorlog in Oekraïne op Europees niveau vooralsnog met een jaar uitgesteld. Voor agrariërs die deelnemen aan de eco-regeling en/of het ANLb geldt echter wél dat zij voor bepaalde niet-productieve activiteiten eerst moeten voldoen aan de 4%-eis. Pas daarna komen zij in aanmerking voor een volledige vergoeding. Het is raadzaam de informatie op de website hierover goed door te nemen."

Komt u er niet helemaal uit? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Marga Rademaker
Beleidsadviseur RVO

Goed voorbereiden

De wijze van subsidies aanvragen is veranderd: in plaats van direct aanvragen, meldt u zich nu eerst aan voor het GLB. In 2023 doet u dit via de Gecombineerde opgave, uiterlijk op 15 mei. De definitieve aanvraag wordt tussen 15 oktober en 30 november ingediend. Tot de definitieve aanvraag is ingediend, kunnen nog wijzigingen worden doorgevoerd.

Het advies van Rademaker is om snel met de aanmelding aan de slag te gaan. "Zorg dat u Mijn percelen op orde heeft en kijk alvast welke eco-activiteiten kunnen passen bij uw bedrijfssituatie via de Simulatietool. Kijk goed wat er ten opzichte van de oude situatie en uw normale bouwplan verandert met het nieuwe GLB. Dit kan een puzzel zijn, want er zijn uitzonderingssituaties. Als u bijvoorbeeld veel grasland heeft, bent u vrijgesteld van bepaalde eisen."

Op de vraag wat het nieuwe beleid voor agrariërs betekent, zegt Rademaker: "Ik merk dat het als veel en complex wordt ervaren. Dat komt vooral door de samenloop van de verschillende nieuwe regels. Op de website hebben dit we zo goed mogelijk uitgelegd. Komt u er niet uit, neem dan tijdig contact met ons op."

In opdracht van:
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bent u tevreden over deze pagina?