Blog: Eco-regeling GLB voor toekomstbestendige landbouw

Gepubliceerd op:
27 februari 2023

Een van de regelingen in het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023 is de eco-regeling, die agrariërs stimuleert verder te verduurzamen. Door deel te nemen aan de eco-regeling draagt de agrarische sector bij aan 5 doelen: schoon water, een goede bodem, meer biodiversiteit, een mooi landschap en een beter klimaat.

Het uitvoeren van eco-activiteiten levert agrariërs punten op. En elke activiteit heeft een bepaalde waarde. Agrariërs kiezen zelf welke activiteiten passen bij hun grond en bedrijf. Zijn zowel het benodigd aantal punten per doel en de drempelwaarde behaald? Dan bepaalt de totale waarde de hoogte van de eco-premie per subsidiabele hectare. Er zijn 3 categorieën: brons, zilver en goud.

Net een stapje extra

"Veel agrariërs hebben al stappen gezet op het gebied van verduurzaming", vertelt Carla Overgaauw, adviseur bij RVO. "Zo zijn er voorlopers die al op 'goud' of 'zilver' zitten. Maar het overgrote deel van de sector moet net iets meer activiteiten doen binnen de regeling. Dat is de gedachte achter de regeling: stimuleren dat er extra stapjes worden gezet op het gebied van verduurzaming." Overgaauw gaat veel het land in om agrariërs te informeren over de eco-regeling en het GLB. "Er leven veel vragen", zegt ze. "En door de complexiteit en de wijze waarop de verschillende regelingen elkaar beïnvloeden, is dat zeker begrijpelijk."

De bedrijfsvoering en het bouwplan hoeven zeker niet altijd grondig te worden aangepast.

Carla Overgaauw
Adviseur

Verschillende soorten eco-activiteiten

De activiteiten waarmee boeren punten kunnen scoren op de verschillende doelen van de eco-regeling, zijn zeer divers, maakt Overgaauw duidelijk. "Sommige activiteiten zijn echt voor voorlopers. Bijvoorbeeld het werken met strokenteelt. Strokenteelt zorgt voor meer biodiversiteit en er zijn vaak minder gewasbeschermingsmiddelen nodig. Denk bijvoorbeeld aan de teelt van Tagetes (Afrikaantjes) naast wortelen. Daarbij werken Tagetes bestrijdend op de aaltjes die een bedreiging voor de wortelen vormen. Voor andere activiteiten hoeven de bedrijfsvoering en het bouwplan minder te worden aangepast, zoals het telen van rustgewassen."

"Voor melkveehouders is werken met kruidenrijk grasland interessant om te overwegen. Grasland met kruiden zorgt voor een diepere doorworteling en een betere bodemstructuur. Hoewel het heel efficiënt is doordat het minder last van droogte heeft, zie je deze eco-activiteit nog niet veel bij melkveehouders."

Eén gewas, meerdere eco-activiteiten

"Het telen van sommige gewassen raakt meerdere eco-activiteiten", zegt Overgaauw. "Luzerne bijvoorbeeld. Dat is zowel een rustgewas als een stikstofbindend gewas. En in sommige gevallen ook nog meerjarig. Het telen van luzerne kan daarmee 3 eco-activiteiten raken. Een agrariër mag elk van die 3 activiteiten aanmelden. Hij of zij krijgt dan echter niet drie keer uitbetaald, maar wel de waarde die hoort bij de eco-activiteit waarmee het hoogste bedrag gemoeid is. En wat betreft de punten geldt hetzelfde: je krijgt het aantal punten dat hoort bij de activiteit die het hoogste scoort."

Eco-activiteiten kun je na aanmelding wel schrappen, maar niet meer toevoegen. Mijn tip is daarom: bij twijfel, meld aan!

Carla Overgaauw
Adviseur

Maak zelf de rekensom

Wat de eco-regeling voor agrariërs kan betekenen, pakt op ieder bedrijf anders uit. Overgaauw: "Een boer beslist natuurlijk zelf in welke mate hij of zij het bedrijf wil verduurzamen. En ook hoe een bepaalde eco-activiteit zich verhoudt tot het normale bouwplan. Zelf de rekensom maken is belangrijk, dit kan via de Simulatietool."

Dat rekenen is ook van belang om de afweging te maken of een agrariër voor bepaalde activiteiten gebruik gaat maken van de individuele eco-regeling of het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). "Deze regelingen kennen namelijk overlap. Krijg je bijvoorbeeld voor een bepaald areaal kruidenrijk grasland betaald vanuit het ANLb? Dan krijg je niet ook nog vanuit de eco-regeling betaald. Wel tellen de punten mee voor de eco-regeling."

Bij twijfel, meld aan!

Agrariërs die aan de eco-regeling willen deelnemen, moeten zich via de Gecombineerde opgave aanmelden in de periode van 1 maart tot en met 15 juni. U heeft daarna nog 2 weken de tijd (tot en met 29 juni) om eco-activiteiten toe te voegen. Overgaauw: "Wij beoordelen die aanmelding dan. De definitieve aanvraag moet tussen 15 oktober en 30 november dit najaar zijn ingediend. In de tussentijd is er veel ruimte om de aanmelding aan te passen. Daarbij geldt dat je wel eco-activiteiten kunt schrappen, maar niet meer kunt toevoegen. Mijn tip is daarom: bij twijfel, meld aan! Terugtrekken kan altijd, toevoegen niet."

In opdracht van:
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bent u tevreden over deze pagina?