Uw glastuinbouwbedrijf toekomstbestendig

Gepubliceerd op:
29 april 2022
Laatst gecontroleerd op:
1 december 2022

Wilt u meehelpen om de biodiversiteit te vergroten? Zoekt u naar manieren om nog meer energie te besparen? Door duurzame keuzes maakt u uw glastuinbouwbedrijf meer toekomstbestendig. Met regelingen en projecten helpen we u om te verduurzamen. Wat past bij uw bedrijf?

Wat verandert er voor u in 2023?

Als glastuinder maakt u gebruik van onze regelingen. Het kan zijn dat er voor u iets verandert vanaf 1 januari 2023.

Regelingen om verder te verduurzamen

Glastuinbouwbedrijf

Energiebesparende maatregelen

Investeer in energiebesparende maatregelen in de kas, zoals een luchtbehandelingssysteem. En vraag de subsidie Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) aan.

 

Tuinder in kas

Duurzame en innovatieve energiesystemen

Marktintroductie energie-innovaties glastuinbouw (MEI): investeringssubsidie voor duurzame en innovatieve energiesystemen die de CO2-uitstoot van uw kas verminderen.

 

Tuinder in kas met buizenstelsel

Minder CO2-uitstoot

Als glastuinder geeft u elk jaar uw CO₂-emissie aan ons door. De CO2-regeling voor de glastuinbouw is een tegenprestatie voor de verlaagde energiebelasting voor de glastuinbouw.

 

Deze regelingen zijn misschien ook interessant voor u

Duurzame keuzes in de praktijk

Vakinformatie voor de glastuinder

Wilt u uw kennis over verduurzaming van de glastuinbouw bijhouden? Op de website van Groen Kennisnet vindt u veel actuele vakinformatie zoals:

 • het laatste nieuws over bijvoorbeeld energievraagstukken, de gevolgen van de oorlog in Oekraïne;
 • aankondigingen van evenementen, bijeenkomsten en studiedagen;
 • uitgebreide bron van actuele kennis.

Bekijk vakinformatie voor de glastuinder op Groen Kennisnet

Leo van der Lans, algemeen directeur tomatenkwekerij Lans

"Verduurzamen zit in ons DNA"

Verduurzaming loopt als een rode draad door de geschiedenis van tomatenkwekerij Lans. Verduurzamen doet het bedrijf samen met toeleveranciers, collega-tuinders en de overheid. Algemeen directeur Leo van der Lans vertelt hoe hij dat aanpakt en hoe de subsidies van RVO hem daarbij helpen.

Laat u inspireren op demobedrijf

Benieuwd wat collega-tuinders vertellen over maatregelen voor een duurzame, stikstofarmere en meer extensieve bedrijfsvoering? Maak kennis met een demobedrijf bij u in de buurt. En laat u inspireren voor de volgende stap van uw bedrijf. Vind demobedrijven in de tuinbouw.

Projecten en programma's

Kas als energiebron

De glastuinbouwsector heeft het grootste energieverbruik van alle land- en tuinbouwsectoren in Nederland. Daarom is de sector al sinds 2002 bezig met verduurzamen. Met een eigen innovatieprogramma: Kas als energiebron. Met dit programma wil de sector:

 • (teelt)technieken ontwikkelen;
 • kennis over energiebesparing in kassen vergroten;
 • duurzaam energieverbruik stimuleren zoals bio-energie, zonlicht en geothermie (aardwarmte);
 •  innovaties stimuleren die een duurzame doorbraak kunnen zijn voor de sector.

Lees meer over het programma Kas als energiebron

Glastuinbouw Waterproof

Binnen het programma Glastuinbouw Waterproof werken glastuinders, ketenpartners, de wetenschap en overheden samen in projecten over:

 • optimaal hergebruik van water
 • beperken uitstoot van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen
 • telen op alternatieve teeltsystemen
 • ontwikkeling van ontsmettings- en zuiveringstechnieken

Meer informatie over duurzaam omgaan met water in de glastuinbouw vindt u op de website Glastuinbouw Waterproof.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

De glastuinbouwsector werkt samen met onder andere universiteiten, overheden en maatschappelijke organisaties aan innovatie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Bekijk meer informatie op de website van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Hier doen we het voor

Om toekomstbestendig te kunnen boeren, is verduurzamen noodzakelijk. Samen zorgen we voor minder schadelijke uitstoot naar bodem, lucht en water. Voor meer biodiversiteit en dierenwelzijn. En voor een duurzaam inkomen voor boeren en tuinders. Uiteindelijk doen we het allemaal voor een beter klimaat. Meer informatie leest u op Duurzame landbouw.

Bent u tevreden over deze pagina?