Uw glastuinbouwbedrijf toekomstbestendig

Gepubliceerd op:
29 april 2022
Laatst gecontroleerd op:
18 september 2023

Wilt u overstappen op duurzame energie? Zoekt u naar manieren om nog meer energie te besparen? Om minder CO2 uit te stoten? Door duurzame keuzes maakt u uw glastuinbouwbedrijf meer toekomstbestendig. Wij helpen u met regelingen en projecten. Wat past bij uw bedrijf?

Regelingen om te verduurzamen

Energiebesparende maatregelen

Investeer in energiebesparende maatregelen in de kas, zoals een luchtbehandelingssysteem of ledverlichting. We verwachten dat u in de tweede helft van 2023 de subsidie Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) weer kunt aanvragen.

 

Tuinder in kas

Duurzame en innovatieve energiesystemen

Marktintroductie energie-innovaties glastuinbouw (MEI): investeringssubsidie voor duurzame en innovatieve energiesystemen die de CO2-uitstoot van uw kas verminderen.

 

Tuinder in kas met buizenstelsel

Minder CO2-uitstoot

Als glastuinder geeft u elk jaar uw aardgasgebruik aan ons door via de Gecombineerde opgave. U doet mee aan de CO2-regeling voor de glastuinbouw. Zo werken we samen aan de klimaatdoelen.

 

Ook deze regelingen helpen u verder

Energiebesparingsplicht

Extra reden om energie te besparen op uw bedrijf: vanaf 1 juli 2023 geldt de energiebesparingsplicht ook voor glastuinbouwbedrijven. Dat betekent dat u verplicht bent om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van ten hoogste 5 jaar. Welke maatregelen u kunt nemen, vindt u in de Erkende maatregelenlijst (EML). In de video hieronder ziet u hoe chrysantenkweker U-Grand 25% energie bespaart door een combinatie van maatregelen in de nieuwbouwkas.

Duurzame keuzes in de praktijk

overstroomde kas

"Droge voeten met hulp van glastelers"

In het glastuinbouwgebied Delfland werken glastelers en hoogheemraadschap slim samen om wateroverlast te voorkomen. Dat doen zij in het project Rainlevelr. Lees hoe zij omgaan met gevolgen van klimaatverandering en iedereen droge voeten houdt.

Vakinformatie voor de glastuinder

Wilt u uw kennis over verduurzaming van de glastuinbouw bijhouden? Op de website van Groen Kennisnet vindt u veel actuele vakinformatie zoals:

 • het laatste nieuws over bijvoorbeeld energievraagstukken, de gevolgen van de oorlog in Oekraïne;
 • aankondigingen van evenementen, bijeenkomsten en studiedagen;
 • uitgebreide bron van actuele kennis.

Bekijk vakinformatie voor de glastuinder op Groen Kennisnet

Leo van der Lans, algemeen directeur tomatenkwekerij Lans

"Verduurzamen zit in ons DNA"

Verduurzaming loopt als een rode draad door de geschiedenis van tomatenkwekerij Lans. Verduurzamen doet het bedrijf samen met toeleveranciers, collega-tuinders en de overheid. Algemeen directeur Leo van der Lans vertelt hoe hij dat aanpakt en hoe de subsidies van RVO hem daarbij helpen.

Laat u inspireren op demobedrijf

Benieuwd wat collega-tuinders vertellen over maatregelen voor een duurzame, stikstofarmere en meer extensieve bedrijfsvoering? Maak kennis met een demobedrijf bij u in de buurt. En laat u inspireren voor de volgende stap van uw bedrijf. Vind demobedrijven in de tuinbouw.

Projecten en programma's

Convenant 2030

De CO2-uitstoot van de glastuinbouw gaat de komende jaren fors omlaag. Dat is de belangrijkste afspraak uit het convenant dat Glastuinbouw Nederland, Greenports Nederland en de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Financiën op 30 november 2022 hebben gesloten. In het convenant staat beschreven hoe zij verder samenwerken aan energiebesparing en verduurzaming van de glastuinbouw.

Het convenant is de opvolger van de Meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw 2014-2020 en het Convenant CO2-emissieruimte glastuinbouw 2013-2020.

Kas als energiebron

De glastuinbouwsector heeft het grootste energieverbruik van alle land- en tuinbouwsectoren in Nederland. Daarom is de sector al sinds 2002 bezig met verduurzamen. Met een eigen innovatieprogramma: Kas als energiebron. Met dit programma wil de sector:

 • (teelt)technieken ontwikkelen;
 • kennis over energiebesparing in kassen vergroten;
 • duurzaam energieverbruik stimuleren zoals bio-energie, zonlicht en geothermie (aardwarmte);
 •  innovaties stimuleren die een duurzame doorbraak kunnen zijn voor de sector.

Lees meer over het programma Kas als energiebron

Glastuinbouw Waterproof

Binnen het programma Glastuinbouw Waterproof werken glastuinders, ketenpartners, de wetenschap en overheden samen in projecten over:

 • optimaal hergebruik van water
 • beperken uitstoot van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen
 • telen op alternatieve teeltsystemen
 • ontwikkeling van ontsmettings- en zuiveringstechnieken

Meer informatie over duurzaam omgaan met water in de glastuinbouw vindt u op de website Glastuinbouw Waterproof.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

De glastuinbouwsector werkt samen met onder andere universiteiten, overheden en maatschappelijke organisaties aan innovatie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Bekijk meer informatie op de website van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Hier doen we het voor

Om toekomstbestendig te kunnen boeren, is verduurzamen noodzakelijk. Samen zorgen we voor minder schadelijke uitstoot naar bodem, lucht en water. Voor meer biodiversiteit en dierenwelzijn. En voor een duurzaam inkomen voor boeren en tuinders. Uiteindelijk doen we het allemaal voor een beter klimaat. Meer informatie leest u op Duurzame landbouw.

Bent u tevreden over deze pagina?