Uw glastuinbouwbedrijf toekomstbestendig

Gepubliceerd op:
29 april 2022

Voor u als ondernemer in de glastuinbouw is verduurzaming al jaren een belangrijk onderwerp. De hoge gasprijzen maken energiebesparing en verduurzaming nog noodzakelijker. Verduurzamen kan op verschillende manieren. Wij helpen u verder met regelingen en subsidies. Maar ook met voorbeelden van projecten en programma's. Zo bouwt u verder aan een toekomstbestendig glastuinbouwbedrijf.

Regelingen om verder te verduurzamen

Glastuinbouwbedrijf

Energiebesparende maatregelen

Investeer in energiebesparende maatregelen in de kas, zoals een luchtbehandelingssysteem. En vraag de subsidie Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) aan.

Tuinder in kas

Duurzame en innovatieve energiesystemen

Marktintroductie energie-innovaties glastuinbouw (MEI): investeringssubsidie voor duurzame en innovatieve energiesystemen die de CO2-uitstoot van uw kas verminderen.

Tuinder in kas met buizenstelsel

Minder CO2-uitstoot

Als glastuinder geeft u elk jaar uw CO₂-emissie aan ons door. De CO2-regeling voor de glastuinbouw is een tegenprestatie voor de verlaagde energiebelasting voor de glastuinbouw.

Deze regelingen zijn misschien ook interessant voor u

Projecten en programma's

Kas als energiebron

De glastuinbouwsector heeft het grootste energieverbruik van alle land- en tuinbouwsectoren in Nederland. Daarom is de sector al sinds 2002 bezig met verduurzamen. Met een eigen innovatieprogramma: Kas als energiebron. Met dit programma wil de sector:

  • (teelt)technieken ontwikkelen;
  • kennis over energiebesparing in kassen vergroten;
  • duurzaam energieverbruik stimuleren zoals bio-energie, zonlicht en geothermie (aardwarmte);
  •  innovaties stimuleren die een duurzame doorbraak kunnen zijn voor de sector.

Lees meer over het programma Kas als energiebron

Glastuinbouw Waterproof

Binnen het programma Glastuinbouw Waterproof werken glastuinders, ketenpartners, de wetenschap en overheden samen in projecten over:

  • optimaal hergebruik van water
  • beperken uitstoot van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen
  • telen op alternatieve teeltsystemen
  • ontwikkeling van ontsmettings- en zuiveringstechnieken

Meer informatie over duurzaam omgaan met water in de glastuinbouw vindt u op de website Glastuinbouw Waterproof.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

De glastuinbouwsector werkt samen met onder andere universiteiten, overheden en maatschappelijke organisaties aan innovatie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Bekijk meer informatie op de website van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Hier doen we het voor

Om toekomstbestendig te kunnen boeren, is verduurzamen noodzakelijk. Samen zorgen we voor minder schadelijke uitstoot naar bodem, lucht en water. Voor meer biodiversiteit en dierenwelzijn. En voor een duurzaam inkomen voor boeren en tuinders. Uiteindelijk doen we het allemaal voor een beter klimaat. Meer informatie leest u op Duurzame landbouw.

Bent u tevreden over deze pagina?