Internationale waterstofwereld maakt grote stappen tijdens World Hydrogen Summit 2024

Gepubliceerd op:
22 mei 2024

Van 13 tot en met 15 mei vond weer de jaarlijkse World Hydrogen Summit (WHS) plaats in Ahoy Rotterdam. Dit internationale waterstofevenement trok dit jaar maar liefst 15.000 bezoekers, 4.000 meer dan vorig jaar. Een teken dat ontwikkelingen in de internationale waterstofwereld in sneltreinvaart gaan. Welke rol speelde Nederland tijdens de WHS? In dit artikel nemen we u mee langs de hoogtepunten. 

Nederland en groene waterstof  

Nederland hoort bij de koplopers in de internationale energietransitie. Zo vormen Nederlandse havens en infrastructuur een belangrijk knooppunt voor waterstof richting de rest van Europa. Ook zetten Nederlandse waterstofbedrijven innovatieve ideeën om in haalbare oplossingen. 

Tijdens de WHS lieten bedrijven hun oplossingen zien aan een wereldwijd publiek. Daarnaast kregen ze de kans om hun internationale netwerk uit te breiden.

Onder andere minister Schreinemacher (BHOS), minister Jetten (EZK) en klimaatgezant Jaime de Bourbon de Parme waren erbij. Net als internationale politieke leiders, gasten, organisaties en bedrijven. 

Kennis- en netwerkprogramma Nederlandse overheid

Als co-organisator van de World Hydrogen Summit zorgde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor gratis kennis- en netwerksessies. 

Matchmakingsessie Latijns-Amerika

Matchmakingsessies gaven ondernemers de kans om contact te leggen met mogelijke internationale zakenpartners. Zo vond er een matchmakingsessie plaats tussen Nederlandse leveranciers van waterstoftechnologieën en ontwikkelaars van waterstofprojecten in Latijns-Amerika. Ook was er een sessie tussen waterstofleveranciers en -afnemers van over de hele wereld.

Kennissessies en workshops gaven deelnemers inzicht in de internationale waterstofwereld. Deze activiteiten richtten zich soms op specifieke landen of regio's. Zoals de Nederland-Japan workshop, waarin beide landen hun kennis, kunde en ervaring over de waterstof-waardeketen uitwisselden. 

Eenzelfde soort sessie vond plaats voor Nederland en de Nordics. Tijdens deze sessie namen Nederlandse ondernemers plaats aan thematafels met mogelijke zakenpartners uit de Nordics. Deze regio omvat Denemarken, Noorwegen, Finland, IJsland en Zweden.

Er waren ook sessies over bredere thema's. Bijvoorbeeld over de financiering van waterstofprojecten in opkomende landen en over de vrouwelijke blik op de internationale waterstofmarkt.

Programma voor buitenlandse managers en CEO's

Naast het gratis programma organiseerde RVO tijdens de WHS ook het Energy Executives Training Programma (EET). Met dit programma kunnen buitenlandse senior managers, CEO's en zakelijke vertegenwoordigers ervaren hoe Nederland omgaat met waterstof. De buitenlandse gasten deden ook mee met activiteiten op de WHS, bijvoorbeeld met netwerksessies. Daarnaast bezochten ze per boot de Haven van Rotterdam en namen deel aan een netwerkdiner.

Internationale samenwerking

Intentieverklaring Marokko - Nederland

Nederland haalde tijdens de WHS de banden aan met meerdere landen. Zo tekenden Nederland en Marokko een intentieverklaring voor een waterstof-werkplan voor 2024 en 2025. 

Ook vond er een forum plaats over samenwerking tussen Nederland, Noorwegen en Duitsland. Daar benadrukte minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten, het belang van samenwerking tussen de 3 landen. "Onze 3 landen hebben veel gemeen als het gaat om blauwe en groene waterstof. We hebben al een stevige basis voor samenwerking."

NL Paviljoen

Het Nederland (NL) Paviljoen was de plek waar 14 Nederlandse innovatieve mkb-bedrijven en kennisinstellingen hun bijdrage aan de internationale waterstofwereld presenteerden. Op het NL Paviljoen konden beursbezoekers terecht voor hulp bij ondernemen op internationaal waterstofgebied. 

Vertegenwoordigers van het publiek-private Platform Waterstof Internationaal stonden klaar om te praten met Nederlandse bezoekers met interesse in export. Buitenlandse bezoekers met interesse in investeren in Nederland, konden terecht bij de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Daarnaast waren er overheidsexperts van International Clean Energy Partnership (ICEP) aanwezig om beursbezoekers waardevolle inzichten en advies te geven.

Het NL Paviljoen vormde ook het decor voor de overhandiging van de nieuwe internationale waterstofgids aan minister Liesje Schreinemacher (BHOS). Er werden ook 2 gouden medailles uitgereikt aan pioniers binnen de waterstofsector door Missie H2.

Op naar WHS 2025

Het ICEP-team bedankt alle collega's, partners en de organisatie van de beurs voor de succesvolle editie van het RVO-programma op WHS2024. Door de goede samenwerking lukte het om een compleet en waardevol programma te organiseren. De volgende World Hydrogen Summit staat gepland voor 21 en 22 mei 2025. Hopelijk bent u er dan ook (weer) bij. 

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?