Kennis over grondstoffen

Gepubliceerd op:
27 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
24 november 2021

Op deze pagina vindt u informatie en onderzoeken over grondstoffen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de afhankelijkheid van de Nederlandse economie van grondstoffen. En de kansen die de circulaire economie biedt om te anticiperen op grondstoffenschaarste.

Onderstaande rapporten zijn geen uitputtende verzameling, maar geven toch een goed beeld van de problematiek.

Leveringszekerheid van grondstoffen voor de Nederlandse economie

Leveringszekerheid van grondstoffen is een van de pijlers van het CE-beleid in Nederland. Wilt u een update van leveringszekerheid van grondstoffen voor de Nederlandse economie (ten opzichte van 2012? En wilt u meer weten over de eventuele achterliggende oorzaken van deze verschuivingen? Lees dan het rapport Kritikaliteit van grondstoffen – ontwikkeling en operationalisatie, opgesteld door de Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO).

Circulaire energietransitie

Om in 2050 een netto klimaatneutraal energiesysteem te kunnen realiseren, zijn veel kritieke metalen nodig voor de productie van duurzame opwek-, transport- en opslagtechnologieën.

Deze metaalvraag is een risico voor de energietransitie. Het eindrapport Circulaire Energietransitie brengt de metaalvraag in kaart en biedt 4 circulaire strategieën die een toekomstig tekort aan materialen kunnen beperken.

Circulaire potentie van producten

Dit rapport gaat over de toepassing van circulaire businessmodellen om de grondstofbehoefte te verminderen: De circulaire potentie van producten en de impact op leveringszekerheid

Biodiversiteitsimpact

Biodiversiteit is:

  • de variatie aan soorten ecosystemen;
  • de variatie binnen deze soorten ecosystemen (genetische variatie); en
  • de variatie aan ecosystemen waarin deze soorten leven (bijvoorbeeld in bossen, woestijnen, graslanden en koraalriffen).
Biodiversiteit heeft niet alleen een zogenaamde ‘intrinsieke’ waarde (een waarde van zichzelf), maar ook een economische waarde. Ecosystemen met een hoge biodiversiteit kunnen veel bijdragen aan onder meer:
  • CO2-vastlegging, waterzuivering, waterberging en bestuiving;
  • levering van voedsel, vezels en medicijnen;
  • wetenschappelijke kennis en recreatie.
Daarmee vormt biodiversiteit een belangrijke basis voor het ‘natuurlijke kapitaal’ van de maatschappij en het bedrijfsleven.

De Grondstoffenscanner geeft per grondstof een impactscore voor biodiversiteit. Aan de hand hiervan kunt u:

  • verschillende grondstoffen binnen uw product vergelijken op hun impact op biodiversiteit;
  • prioriteiten stellen als u de risico’s voor biodiversiteit wilt minimaliseren.

De impactscore van de Grondstoffenscanner geeft een indicatie van de nadelige invloed van die grondstof op de biodiversiteit en geeft aan welke grondstoffen die invloed kunnen beperken.

Meer weten?

Vragen over de grondstoffenscanner?

Mail naar grondstoffenscanner@rvo.nl

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?