Definitief besluit wijzigingsaanvraag aanwijzingsbesluit Veluwe

Laatst gecontroleerd op:
27 februari 2024
Gepubliceerd op:
11 oktober 2023

Stichting de Faunabescherming heeft de minister voor Natuur en Stikstof gevraagd om de wolf toe te voegen aan het aanwijzingsbesluit van de Veluwe. De minister heeft dit verzoek afgewezen. Er zijn twee zienswijzen op het ontwerpbesluit binnengekomen. De minister heeft een definitief besluit genomen over het verzoek en reageert op de zienswijzen in een Nota van Antwoord.

Informatie over de wijzigingsaanvraag

Stichting de Faunabescherming heeft gevraagd om de wolf toe te voegen aan het Natura 2000-aanwijzingsbesluit van de Veluwe. In het aanwijzingsbesluit staat welke dieren en planten extra beschermd worden in het Natura 2000-gebied. Als de wolf wordt toegevoegd, krijgt deze ook extra bescherming. De minister wijst deze wijzigingsaanvraag af, omdat de wolf zich niet bestendig heeft gevestigd in het gebied. Bovendien is de wolf in heel Nederland al beschermd via de al geldende soortenbescherming (Omgevingswet, voorheen Wet Natuurbescherming).

Met het definitieve besluit bevestigt de minister haar ontwerpbesluit van 5 oktober 2023. De wolf op de Veluwe voldoet niet aan de voorwaarden om toegevoegd te worden aan de beschermde diersoorten op de Veluwe. 

Definitief besluit bekijken

In het definitieve besluit leest u alles over de beslissing van de minister. Die beslissing wordt onderbouwd met bijlagen.

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Dan kunt u hier binnen 6 weken tegen in beroep gaan. Dit kan alleen als u belanghebbende bent. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

Op Reageren op projecten met invloed op natuur leest u meer over de vervolgprocedure en over de regels rondom de beroepsprocedure.
 

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bent u tevreden over deze pagina?