Ontwerpbesluit vergunning PHS Zuidwestboog Meteren 2024

Gepubliceerd op:
27 mei 2024

De minister voor Natuur en Stikstof is van plan een vergunning te verlenen voor de uitvoering van het project PHS Zuidwestboog Meteren door ProRail. Het project heeft invloed op meerdere beschermde diersoorten. U kunt reageren op de plannen van de minister door een zienswijze in te dienen.

Informatie over het project

Als onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) werkt ProRail aan een nieuwe tweesporige verbindingsboog bij Meteren. Dit zorgt ervoor dat goederentreinen naar het zuiden kunnen rijden vanaf de Betuweroute en andersom. Langs de spoorboog leeft een aantal beschermde diersoorten. Het kan zijn dat de werkzaamheden van ProRail invloed hebben op deze soorten. Daarom is de ontheffing beoordeeld volgens de Wet natuurbescherming.

Deze vergunning is een aanvulling op het besluit dat de minister in 2023 genomen heeft. Er zijn in de tussentijd heikikkers in het projectgebied ontdekt. Daarom moet het eerdere besluit nu aangevuld worden.

Ontwerpbesluit bekijken

In het ontwerpbesluit leest u alles over de beslissing van de minister. Die beslissing wordt onderbouwd met bijlagen. 
 

Het fysieke ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het hoofdkantoor van Prorail BV, Moreelsepark 2, 3511 EP in Utrecht. Van 28 mei tot en met 8 juli 2024 kunt u een afspraak maken om de stukken in te zien. Bel hiervoor de afdeling publieksvoorlichting: 0800 77 67 245. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30.

Meer informatie

Heeft u inhoudelijke vragen over het project? Maak dan een afspraak met de afdeling publieksvoorlichting van ProRail via 0800 77 67 245.

Een zienswijze indienen

 Wilt u reageren op het ontwerpbesluit van de minister? Dit doet u door van 28 mei tot en met 8 juli 2024 een zienswijze door te geven. Komt uw zienswijze na 8 juli bij ons binnen? Dan kan de minister deze helaas niet meenemen in zijn definitieve besluit. U kunt uw zienswijze schriftelijk of mondeling doorgeven.

Zienswijze schriftelijk indienen

Stuur uw zienswijze naar:
ProRail B.V., Coördinatiebureau Vergunningen, t.a.v. mevrouw W.M. Muller – Van de Kamp
Postbus 2038 (T1.18)
3500 GA Utrecht

Vermeld hierbij “zienswijze ontwerpbesluit project Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Zuidwestboog Meteren”.

Zienswijze mondeling indienen

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maak. Bel hiervoor met de afdeling publieksvoorlichting via 0800 77 67 245. Noem bij het maken van de afspraak het project: Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Zuidwestboog Meteren.

Waarover kunt u een zienswijze doorgeven?

U kunt alleen een zienswijze doorgeven als het over de natuur gaat. In het besluit wordt alleen beoordeeld wat de invloed van het project op de natuur is. U kunt dus geen zienswijze doorgeven over bijvoorbeeld geluidsoverlast die u ervaart door een project.

Meer weten over het indienen van een zienswijze?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Kijk voor meer informatie op Reageren op projecten met invloed op natuur.
 

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?