Definitief besluit vergunning sidetrack boring of nieuwe put bij platform B13

Laatst gecontroleerd op:
30 januari 2024
Gepubliceerd op:
4 december 2023

Petrogas E&P Netherlands B.V. heeft een vergunning aangevraagd voor een sidetrack boring of de realisatie van een nieuwe put bij het platform B13. Hier zijn geen zienswijzen over binnen gekomen bij ons. De minister voor Natuur en Stikstof heeft een definitief besluit genomen over de vergunning. 

Informatie over de boring

Petrogas E&P Netherlands B.V. wil met een sidetrack boring onderzoeken of er een nieuwe put gerealiseerd kan worden om aardgas te winnen. Hiervoor is een installatie nodig op het platform B13. Een sidetrack boring is een aftakking van een bestaande put. Als deze aftakking succesvol is, kan Petrogas E&P Netherlands B.V. besluiten om hier een volledig nieuwe put van te maken.

Het platform ligt in het Natura 2000-gebied Doggersbank, ongeveer 260 kilometer uit de kust ten noorden van Den Helder. De werkzaamheden van Petrogas E&P Netherlands B.V. kunnen invloed hebben op dit gebied. Daarom is de vergunningsaanvraag beoordeeld volgens de Wet natuurbescherming.

Definitief besluit bekijken

In het definitieve besluit leest u alles over de beslissing van de minister. Die beslissing wordt onderbouwd met bijlagen.  

Reageren op een definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Dan kunt u hier binnen 6 weken tegen in beroep gaan. Dit kan alleen als u belanghebbende bent. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

Op Reageren op projecten met invloed op natuur leest u meer over de vervolgprocedure en over de regels rondom de beroepsprocedure.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?