Definitief besluit vergunning boren en onderhoud platform A12

Laatst gecontroleerd op:
30 januari 2024
Gepubliceerd op:
4 december 2023

Petrogas E&P Netherlands B.V. heeft een vergunning aangevraagd voor het boren van 2 sidetrack putten en het schoonmaken van 4 bestaande putten bij het platform A12. Hier zijn geen zienswijzen over binnen gekomen bij ons. De minister voor Natuur en Stikstof heeft een definitief besluit genomen over de vergunning. 

Informatie over het onderhoud en de boring

Petrogas E&P Netherlands B.V. wil 2 sidetrack putten boren en 4 bestaande putten schoonmaken op het platform A12 (A12-CPP: Central Processing Platform). Een sidetrack boring is een aftakking van een bestaande put, waardoor de put weer optimaal werkt. Het schoonmaken van de bestaande putten verbetert de productie van aardgaswinning.

Het platform ligt in het Natura 2000-gebied Doggersbank, ongeveer 280 kilometer uit de kust ten noorden van Den Helder. De werkzaamheden van Petrogas E&P Netherlands B.V. kunnen invloed hebben op dit gebied. Daarom is de vergunningsaanvraag beoordeeld volgens de Wet natuurbescherming.

Definitief besluit bekijken

In het definitieve besluit leest u alles over de beslissing van de minister. Die beslissing wordt onderbouwd met bijlagen.

Reageren op een definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Dan kunt u hier binnen 6 weken tegen in beroep gaan. Dit kan alleen als u belanghebbende bent. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

Op Reageren op projecten met invloed op natuur leest u meer over de vervolgprocedure en over de regels rondom de beroepsprocedure.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
  • Douane
Bent u tevreden over deze pagina?