Open voor aanvragen

Subsidies energie-innovatie - Topsector Energie

Gepubliceerd op:
1 juni 2017
Laatst gecontroleerd op:
16 november 2022

Werkt u aan innovaties die duurzaamheid en economische groei aan elkaar koppelen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidies energie-innovatie. Deze subsidies zijn bedoeld voor ondernemers, wetenschappers en onderzoeksinstellingen, en zijn een onderdeel van de Topsector Energie.

De Topsector Energie-regelingen zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ondersteund worden (combinaties van) industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten. Hiermee dragen we bij aan het realiseren van de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart.

De subsidies zijn voor innovaties op het gebied van:

 • duurzame energieproductie;
 • energiebesparing;
 • flexibilisering van het energiesysteem, waaronder waterstof;
 • CO2-reductie in de industrie;
 • circulaire economie;
 • en aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.

Subsidieoverzicht 2022

Het budget van Topsector Energie is jaarlijks ongeveer € 130 miljoen. In onderstaand schema staan de te verwachten regelingen, budgetten en openstellingen voor 2022.

Openstelling en budget subsidies energie-innovatie Topsector Energie

Tender of 'eerst-komt-eerst-maalt-principe'* Subsidiethema Openstellingsronde Subsidieplafond (€)

 

Topsector overstijgend      
Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie - DEI+* DEI+ thema’s 2022:
 • Circulaire Economie (let op: alleen voor projecten met meer dan € 3 miljoen subsidie,
  voor kleinere projecten is er op dit moment geen budget beschikbaar)
 • CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage) (alleen pilots)
 • Energie-efficiëntie
 • Hernieuwbare energie (inclusief ruimtelijke inpassing)
 • Flexibilisering van het energiesysteem (alleen pilots)
 • Lokale infrastructuur
 • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie, de gebouwde omgeving of elektriciteitssector
1 april, 09:00 uur tot 10 januari 2023, 17:00 uur 74,6 miljoen
DEI+ Waterstof en groene chemie   22 juni 2022, 09:00 uur tot 10 januari 2023, 17:00 uur 29,4 miljoen
DEI+ Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen*   1 april 2022, 09:00 uur tot 10 januari 2023, 17:00 uur 9 miljoen
Hernieuwbare Energie (HER+)*   5 oktober 2022, 09:00 uur tot 31 maart 2023, 17:00 uur 30 miljoen
Systeemintegratie (SMCES) Programmalijn 2:
Slimme aansturingssystemen voor een Smart Multi-Commodity Energiesysteem (SMCES)
Tijdelijk gesloten  
TSE Industrie studies* Programmalijnen:
 • Sluiting van industriële ketens
 • Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem
 • Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
 • CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage)
 • Overige CO2-reducerende maatregelen
 • Milieu-investering in uitontwikkelde technologie
1 april 2022 tot 31 maart 2023, 17:00 uur 10,6 miljoen
Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)
 • Elektriciteit
 • Gebouwde omgeving
 • Industrie

Tijdelijk gesloten

 
Versnelde klimaatinvesteringen industrie  

22 juni 2022, 09:00 tot 23 januari 2023, 17:00 uur

€ 47,5 miljoen
TSE Industrie O&O   Tijdelijk gesloten  
ERA-NET PED Call   Gesloten  
Kennis en Innovatie Agenda - Circulaire Economie (KIA-CE)   Gesloten  

* Voor deze regeling geldt: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Dit betekent dat wij aanvragen behandelen op volgorde van binnenkomst. Is het budget overtekend? U mag nog steeds aanvragen, omdat niet alle aanvragen subsidie krijgen.

Voorwaarden

Uw project moet passen binnen de thema's en specifieke voorwaarden van deze regeling. Daarnaast moet u voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. Die vindt u op de onderstaande pagina's:

Projectidee toetsen

Een subsidie aanvragen kost veel tijd. Vraag daarom vooraf en zonder verplichting advies aan over uw projectidee. U vergroot daarmee de slaagkans van uw project. Gebruik hiervoor het projectideeformulier. Een van onze projectadviseurs neemt daarna persoonlijk contact met u op. Hij of zij bespreekt met u uw idee en de kans van slagen hiervan. U heeft dan ook de mogelijkheid om uw idee toe te lichten.

De adviseur kan u - als dat van toepassing is - wijzen op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

 

Projectbeheer

Hoe rapporteert u over de voortgang van een lopend Topsector Energie-project? En hoe rondt u deze af? U leest hierover op Voortgang en afronden van projecten Topsector Energie.

Download

Onderneem maatschappelijk verantwoord

Denk  bij de productie en diensten  van uw bedrijf aan mens, milieu en maatschappij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen  (MVO) is niet alleen goed voor de wereld, maar ook voor uw bedrijf. 

RVO moedigt alle organisaties aan maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We helpen u daarbij met financiering, advies en met ons netwerk.

Meer weten? Bezoek onze MVO-pagina.

Vragen over Subsidies energie-innovatie?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?