Open voor aanvragen

Subsidies energie-innovatie - Topsector Energie

Gepubliceerd op:
1 juni 2017
Laatst gecontroleerd op:
1 juli 2022

Werkt u aan innovaties die duurzaamheid en economische groei aan elkaar koppelen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidies energie-innovatie. Deze subsidies zijn bedoeld voor ondernemers, wetenschappers en onderzoeksinstellingen, en zijn een onderdeel van de Topsector Energie.

De Topsector Energie-regelingen zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ondersteund worden (combinaties van) industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten. Hiermee dragen we bij aan het realiseren van de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart.

De subsidies zijn voor innovaties op het gebied van:

 • duurzame energieproductie;
 • energiebesparing;
 • flexibilisering van het energiesysteem, waaronder waterstof;
 • CO2-reductie in de industrie;
 • circulaire economie;
 • en aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.

Subsidieoverzicht 2022

Het budget van Topsector Energie is jaarlijks ongeveer € 130 miljoen. In onderstaand schema staan de te verwachten regelingen, budgetten en openstellingen voor 2022.

Openstelling en budget subsidies energie-innovatie Topsector Energie

Tender of 'eerst-komt-eerst-maalt-principe'* Subsidiethema Openstellingsronde Subsidieplafond (€)

 

Topsector overstijgend      
Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie - DEI+* DEI+ thema’s 2022:
 • Circulaire Economie (let op: alleen voor projecten met meer dan € 3 miljoen subsidie,
  voor kleinere projecten is er op dit moment geen budget beschikbaar)
 • CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage) (alleen pilots)
 • Energie-efficiëntie
 • Hernieuwbare energie (inclusief ruimtelijke inpassing)
 • Flexibilisering van het energiesysteem (alleen pilots)
 • Lokale infrastructuur
 • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie, de gebouwde omgeving of elektriciteitssector
1 april, 09:00 uur tot 4 oktober 2022, 17:00 uur 58,6 miljoen
DEI+ Waterstof en groene chemie   22 juni 2022, 09:00 uur tot 10 januari 2023, 17:00 uur 29,4 miljoen
DEI+ Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen*   1 april 2022, 09:00 uur tot 10 januari 2023, 17:00 uur 9 miljoen
Hernieuwbare Energie (HER+)*   1 april 2022, 09:00 uur tot 4 oktober 2022, 17:00 uur 20 miljoen
Systeemintegratie (SMCES) Programmalijn 2:
Slimme aansturingssystemen voor een Smart Multi-Commodity Energiesysteem (SMCES)
Tijdelijk gesloten  
TSE Industrie studies* Programmalijnen:
 • Sluiting van industriële ketens
 • Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem
 • Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
 • CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage)
 • Overige CO2-reducerende maatregelen
 • Milieu-investering in uitontwikkelde technologie
1 april 2022 tot 31 maart 2023, 17:00 uur 10,6 miljoen
Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)
 • Elektriciteit
 • Gebouwde omgeving
 • Industrie
 • Vooraanmelding is gesloten
 • Definitieve subsidieaanvraag:
  1 juli 2022 09:00 uur tot 6 september 2022 17:00 uur
81,4 miljoen
Versnelde klimaatinvesteringen industrie  

22 juni 2022, 09:00 tot 23 januari 2023, 17:00 uur

€ 47,5 miljoen
TSE Industrie O&O   Tijdelijk gesloten  
ERA-NET PED Call   Gesloten 1 miljoen
Kennis en Innovatie Agenda - Circulaire Economie (KIA-CE)   5 juli 2022, 09:00 uur tot 15 november 2022, 17:00 uur 2,5 miljoen

* Voor deze regeling geldt: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Dit betekent dat wij aanvragen behandelen op volgorde van binnenkomst. Is het budget overtekend? U mag nog steeds aanvragen, omdat niet alle aanvragen subsidie krijgen.

Voorwaarden

Uw project moet passen binnen de thema's en specifieke voorwaarden van deze regeling. Daarnaast moet u voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. Die vindt u op de onderstaande pagina's:

Projectidee toetsen

Een subsidie aanvragen kost veel tijd. Vraag daarom vooraf en zonder verplichting advies aan over uw projectidee. U vergroot daarmee de slaagkans van uw project. Gebruik hiervoor het projectideeformulier. Een van onze projectadviseurs neemt daarna persoonlijk contact met u op. Hij of zij bespreekt met u uw idee en de kans van slagen hiervan. U heeft dan ook de mogelijkheid om uw idee toe te lichten.

De adviseur kan u - als dat van toepassing is - wijzen op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

 

Projectbeheer

Hoe rapporteert u over de voortgang van een lopend Topsector Energie-project? En hoe rondt u deze af? U leest hierover op Voortgang en afronden van projecten Topsector Energie.

Download

Vragen over Subsidies energie-innovatie?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?