Open voor aanvragen

Subsidies energie-innovatie - Topsector Energie

Gepubliceerd op:
1 juni 2017
Laatst gecontroleerd op:
31 mei 2023

Werkt u aan innovaties die duurzaamheid en economische groei aan elkaar koppelen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidies energie-innovatie. Deze subsidies zijn bedoeld voor ondernemers, wetenschappers en onderzoeksinstellingen, en zijn een onderdeel van de Topsector Energie.

De Topsector Energie-regelingen zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ondersteund worden (combinaties van) industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten. Hiermee dragen we bij aan het realiseren van de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart.

De subsidies zijn voor innovaties op het gebied van:

 • duurzame energieproductie;
 • energiebesparing;
 • flexibilisering van het energiesysteem, waaronder waterstof;
 • CO2-reductie in de industrie;
 • circulaire economie;
 • en aardgasloze woningen, wijken, woongebouwen en utiliteitsgebouwen.

Subsidieoverzicht

Het budget van Topsector Energie is jaarlijks ongeveer € 130 miljoen. In onderstaand schema staan de te verwachten regelingen, budgetten en openstellingen voor 2023/2024. Alle regelingen openen voor aanvragen om 09:00 uur en sluiten om 17:00 uur.

Openstelling en budget subsidies energie-innovatie Topsector Energie

Tender of 'eerst-komt-eerst-maalt-principe'* Subsidiethema Openstellingsronde 2023/2024 Subsidieplafond (€)
Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie - DEI+* DEI+ thema’s 2023:
 • Energie-efficiëntie
 • Hernieuwbare energieproductie
 • Flexibilisering van het energiesysteem
 • Lokale infrastructuur
 • Circulaire economie
 • Carbon Capture, Utilisation and Storage - CC(U)S
 • Overige CO2-reducerende maatregelen
15 mrt 2023 t/m 31 aug 2023 65 miljoen
DEI+ Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL)   2e helft 2023  

DEI+: aardgasloze woningen, wijken, woongebouwen en utiliteitsgebouwen*

  15 mrt 2023 t/m 31 aug 2023 9 miljoen
Hernieuwbare Energie (HER+)*   03 apr 2023 t/m 31 aug 2023 30 miljoen
TSE Industrie studies* Programmalijnen:
 • Sluiting van industriële ketens
 • Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem
 • Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
 • CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage)
 • Overige CO2-reducerende maatregelen
3 apr 2023 t/m 31 mrt 2024 20 miljoen

Horizon Europe Partnerships (HEP)

Clean Energy Transition Partnership (CETPartnership)

  10 mrt 2023 t/m 29 mrt 2023 4 miljoen
  Versnelde klimaatinvesteringen industrie*  

  15 mrt 2023 t/m 9 jan 2024

  138 miljoen
  TSE Industrie O&O   3 apr 2023 t/m 9 mei 2023 1,9 miljoen
  Kennis en Innovatie Agenda - Circulaire Economie (KIA CE) kortlopende projecten voor de circulaire economie 22 mei 2023 t/m 7 sep 2023 2,5 miljoen
  TSE Gebouwde omgeving (onder voorbehoud van publicatie in de Staatscourant)   3 jul 2023 t/m 5 sep 2023 2,865 miljoen
  Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)   Geen openstelling in 2023  

  * Voor deze regeling geldt: 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'. Dit betekent dat wij aanvragen behandelen op volgorde van binnenkomst. Is het budget overtekend? U mag nog steeds aanvragen, omdat niet alle aanvragen subsidie krijgen.

  Voorwaarden

  Uw project moet passen binnen de thema's en specifieke voorwaarden van deze regeling. Daarnaast moet u voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. Die vindt u op de onderstaande pagina's:

  Uw projectidee toetsen

  Vraag ons zonder verplichting om advies over uw projectidee voor u aanvraagt. U vergroot daarmee de slaagkans van uw aanvraag. Gebruik hiervoor het projectideeformulier. Een van onze projectadviseurs neemt daarna persoonlijk contact met u op. Hij of zij bespreekt met u uw idee en de kans van slagen hiervan. U heeft dan ook de mogelijkheid om uw idee toe te lichten.

  De adviseur kan u ook wijzen op andere subsidies die mogelijk interessant voor u zijn.

  Downloads

  Wetten en regels

  Veelgestelde vragen

  Meer weten?

  Downloads

  Bent u tevreden over deze pagina?