Eerdere besluiten Omgevingswet en Wet natuurbescherming

Laatst gecontroleerd op:
11 maart 2024
Gepubliceerd op:
17 augustus 2021

De minister voor Natuur en Stikstof besluit over vergunningen volgens de Omgevingswet. Soms kiest zij voor een Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Dan neemt ze eerst een ontwerpbesluit. U kunt hierop uw zienswijze geven. Deze neemt zij mee in het definitieve besluit. 

Voor 1 januari 2024 nam de minister besluiten volgens de Wet natuurbescherming.

Ontwerpbesluiten

U kon reageren op verschillende ontwerpbesluiten. 

Bekijk hieronder de besluiten in voorgaande jaren.

Meer weten?

U leest op de pagina van de vergunningsaanvraag meer informatie over de aanvraag. Zoals om welke activiteiten het gaat.

Heeft u nog vragen over de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV)? U leest meer op Reageren op projecten met invloed op natuur.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?