Zienswijze ontwerpbesluit Wet natuurbescherming

Gepubliceerd op:
12 februari 2021
Laatst gecontroleerd op:
18 mei 2023

Met de Wet natuurbescherming (Wnb) beschermen we onze natuur. Daarom mogen projecten die schadelijk kunnen zijn voor de natuur niet zonder vergunning worden uitgevoerd. Op deze pagina vindt u hiervoor de ontwerpbesluiten. Bent u het niet eens met dit ontwerpbesluit? Reageer met een zienswijze.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) neemt besluiten over vergunningen voor de Wet natuurbescherming. Zij kan hierbij kiezen voor een Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Dit betekent dat er eerst een ontwerpbesluit komt.

Wat is een zienswijze?

Een zienswijze is uw reactie op een ontwerpbesluit. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het verbreden van een snelweg. Met een zienswijze geeft u aan of u het wel of niet eens bent met het ontwerpbesluit. We vinden het belangrijk dat u kunt reageren. De minister van LNV neemt uw reactie mee in de definitieve beslissing.

U kunt uw zienswijze alleen bij ons indienen als het over natuur gaat. Wij beoordelen voor deze vergunning namelijk alleen wat het effect van het project is op de natuur. Heeft u bijvoorbeeld overlast van het geluid van vliegtuigen, dan kunnen wij de zienswijzen daarover niet meenemen in de beoordeling.

Uw zienswijze doorgeven

U geeft uw zienswijze door met het digitale formulier op mijn.rvo.nl. Na het invullen kunt u uw gegevens op elk moment terugzien in Mijn dossier. Wilt u uw zienswijze liever op een andere manier doorgeven? Kijk op de pagina van het ontwerpbesluit hoe u dat doet.

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Als belanghebbende kunt u hiertegen in beroep gaan. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt u ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

U kunt tot 6 weken na de bekendmaking van het definitieve besluit in beroep gaan. Meer informatie hierover vindt u op de pagina’s over de ontwerpbesluiten.

Eerdere ontwerpbesluiten

U kon eerder reageren op verschillende ontwerpbesluiten. Bekijk ze op Eerdere ontwerpbesluiten Wet natuurbescherming.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?