Eerdere ontwerpbesluiten Wet natuurbescherming

Gepubliceerd op:
17 augustus 2021
Laatst gecontroleerd op:
20 januari 2023

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besluiten genomen over vergunningen voor de Wet Natuurbescherming. Elke beslissing staat in een apart ontwerpbesluit. U kon daarop reageren met een zienswijze.

Ontwerpbesluiten

U kon reageren op verschillende ontwerpbesluiten:

Definitief besluit

De minister van LNV beoordeelt alle zienswijzen die op tijd zijn doorgegeven. Zij reageert hierop met een Nota van Antwoord. Dit is een document waarin alle reacties en antwoorden op de zienswijzen staan. U ziet hierin ook wat er is gewijzigd in het definitieve besluit.

Heeft de minister het definitieve besluit genomen? Dan plaatsen wij het besluit en de Nota van Antwoord op de pagina over de vergunningsaanvraag. Heeft u een zienswijze doorgegeven? U krijgt bericht van ons als we het definitieve besluit en de Nota van Antwoord gepubliceerd hebben. Wij plaatsen het definitieve besluit ook in de Staatscourant.

Vliegvelden

Het ministerie van LNV heeft voor de ontwerpbesluiten en vergunningsaanvragen voor vliegvelden verschillende zienswijzen ontvangen. Op basis daarvan heeft zij de aanvragers om extra informatie moeten vragen. Helaas heeft zij hierdoor meer tijd nodig om de aanvragen af te handelen. Heeft de minister het definitieve besluit genomen? Dan plaatsen wij het besluit en de Nota van Antwoord op de pagina van het vliegveld.

Aantal ontvangen zienswijzen

In de tabel hieronder ziet u hoeveel zienswijzen wij over elk ontwerpbesluit hebben ontvangen.

Totaal ontvangen zienswijzen

Periode Ontwerpbesluit Aantal
8 september tot en met 20 oktober 2022

Ontheffingsaanvraag voor de verbreding A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo

0

30 augustus tot en met 11 oktober 2022

Vergunningsaanvraag voor aanleg glasvezelkabel Callantsoog 0
26 juli tot en met 6 september 2022 Wijziging vergunningsaanvraag aanleg Viking Link 0
15 juli tot en met 26 augustus 2022 Vergunningsaanvraag voor off-bottom oesterkweek in de Oosterschelde 0
15 juli tot en met 26 augustus 2022 Vergunningsaanvraag verspreiden baggerspecie havens Terneuzen en Hansweert  0
30 juni tot en met 2 augustus 2022 Vergunningsaanvraag voor twee spuigroepen in het spuicomplex Afsluitdijk 0
2 juni tot en met 13 juli 2022 Vergunningsaanvraag voor scheidingssysteem Krammersluizen 0
29 april tot en met 9 juni 2022 Ontheffingsaanvraag voor 4 bruggen A27 Houten-Hooipolder 0
12 april tot en met 24 mei 2022 Vergunningsaanvraag voor verwijderen telecommunicatiekabel 0
7 april tot en met 19 mei 2022 Vergunningsaanvraag voor helikopterlandingsplaatsen 0
7 april tot en met 18 mei 2022 Ontheffingsaanvraag voor knooppunt Hooipolder 0
15 maart tot en met 26 april 2022 Vergunningsaanvraag voor aardgasbuffer Zuidwending 0
15 maart tot en met 26 april 2022 Vergunningsaanvraag voor Oesterpilot Windpark Luchterduinen 0
9 maart tot en met 19 april 2022 Vergunningsaanvraag voor laagvliegroutes 10 en VO 0
20 januari tot en met 3 maart 2022 Vergunningsaanvragen voor mosselzaadinvanginstallaties 1
16 december 2021 tot en met 27 januari 2022 Handhavingsverzoek voor Maasvlakte 2 1
4 december 2021 tot en met 15 januari 2022 Vergunningsaanvragen voor Oestervisserij Oosterschelde 2
4 december 2021 tot en met 15 januari 2022 Aanpassing vergunning herhuisvesting NCIA 0
10 november tot en met 22 december 2021 Ontwerp legalisatieprogramma PAS-meldingen 8
21 september tot en met 18 november 2021 Vergunningsaanvraag voor vaargeulonderhoud Westerschelde 6
2 oktober tot en met 13 november 2021 Vergunningsaanvragen voor Spieringvisserij Waddenzee 3
31 augustus tot en met 12 oktober 2021 Datakabel Circe North 2 0
31 augustus tot en met 12 oktober 2021 Oesterpilot windpark Gemini 0
28 april tot en met 8 juni 2021 Vliegbasis Leeuwarden 4
28 april tot en met 8 juni 2021 Vliehors Range 6
16 februari tot en met 29 maart 2021 Amsterdam Airport Schiphol 266
16 februari tot en met 29 maart 2021 Eindhoven Airport 22
16 februari tot en met 29 maart 2021 Lelystad Airport 506
16 februari tot en met 29 maart 2021 Rotterdam The Hague Airport 12

Meer weten?

U leest op de pagina van de vergunningsaanvraag meer informatie over de aanvraag. Zoals om welke activiteiten het gaat.

Heeft u nog vragen over de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV)? Wij hebben de veelgestelde vragen over UOV-trajecten Wet natuurbescherming voor u verzameld. Bekijk deze op Veelgestelde vragen over UOV-trajecten Wet natuurbescherming.

Vragen over zienswijze op ontwerpbesluit?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?