Gebied en ruimtelijke ontwikkeling

Gepubliceerd op:
25 januari 2017
Laatst gecontroleerd op:
11 januari 2022

Bent u op zoek naar ondersteuning bij de uitvoering van complex ruimtelijk beleid in de regio? Beleid waarbij sociale acceptatie en een breed draagvlak nodig is? Wij helpen u bij de samenhang en samenwerking tussen de verschillende partijen.

RVO werkt samen met vele experts. De experts hebben toegang tot netwerken bij ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen, recreatieschappen, onderzoeksinstituten, particuliere bureaus, (natuur)beheerorganisaties en andere maatschappelijke partijen zoals belangenorganisaties.

Verkennen, verbinden en verbeelden

De focus ligt op drie fases: verkennen, verbinden en verbeelden. In de eerste verkenningsfase vindt multidisciplinair onderzoek plaats naar de ruimtelijke opgave, de maatschappelijke dynamiek en de concrete initiatiefnemers. Vervolgens zorgt het team op onafhankelijke, neutrale wijze dat er dialoog ontstaat tussen de betrokken ondernemers, burgers, collectieven, instanties en overheden (verbinden). Actief brengen de belanghebbenden hun ideeën, belemmeringen en wensen in kaart en krijgen ze inzicht in wat er speelt en mogelijk is (verbeelden). Deze laatste fase komt samen in het Atelier Groene Groei. De Dialoog en het Atelier Groene Groei zijn uitstekend toepasbaar voor uiteenlopende ruimtelijke vraagstukken.

Circulaire en biobased economie

Hoe kunnen we een gebied optimaal inrichten voor circulaire en biobased economie? Welke nieuwe manieren van (agrarische) bedrijfsvoering stimuleren kringloop en hergebruik? Effectieve uitvoering van beleid vraagt om een regionale aanpak die de hele keten en alle niveaus betrekt.

Circulaire en biobased economie

Landbouw en economie

Met welke maatregelen kunt u uw agrarisch bedrijf verduurzamen? Hoe haalt u op een verantwoorde manier het beste uit biologische hulpbronnen? Wat zijn daarvan de financiële consequenties en voor welke subsidie komt u in aanmerking?

Landbouw en economie

Natuur en biodiversiteit

Hoe kunnen we de samenleving verbeteren door gebruik te maken van natuur? Hoe bevorderen we biodiversiteit en maken we bedrijventerreinen aantrekkelijker? Hoe stimuleren we duurzame melkveehouderij, zodat de biodiversiteit onder en boven de grond verbetert?

Natuur en biodiversiteit

Water en klimaatbeleid

In het beleid rondom water gaat het om drie aspecten: de waterkwantiteit, de waterkwaliteit en de waterveiligheid. De verandering van het klimaat heeft directe gevolgen voor alle aspecten van het water in de rivieren en zeeën.

Water en klimaatbeleid

Duurzame steden

Hoe kunnen we stedelijke ontwikkeling koppelen aan duurzaamheid, natuur, groei, innovatie en leefbaarheid? Kunnen we de economische voordelen van een stad op een intelligente wijze inzetten voor grote maatschappelijke uitdagingen als energietransitie, klimaatverandering en gezond stedelijk leven?

Duurzame steden

Energietransitie en ruimtelijke omgeving

Biomassa, monovergisting, zonnepanelen en bijvoorbeeld geothermie zijn duurzame energieoplossingen die nodig zijn voor de energietransitie. En wat betekent de toepassing ervan voor de ruimtelijke omgeving in uw regio? Verken met ons de mogelijkheden op maat.

Energietransitie en ruimtelijke omgeving

Dialoog

De dialoog is een uitstekend middel om ideeën en wensen op tafel te krijgen, ook als het gaat om complexe ruimtelijke opgaven. Zoekt u een neutrale partner, die zorgvuldig en integer uw trajecten begeleidt waarin uiteenlopende belangen spelen? Neem dan contact op met ons.

Dialoog - gebied en ruimtelijke ontwikkeling

Gebiedsatelier

Wilt u draagvlak creëren voor uw ruimtelijke beleid en de kansen op de effectieve uitvoering ervan vergroten? Met het Gebiedsatelier biedt RVO een effectief instrument om landelijk, regionaal en lokaal beleid in concrete regio's te laten landen. Met dit atelier heeft u een krachtig instrument in handen om sociale betrokkenheid te concretiseren.

Gebiedsatelier

Meer informatie over Gebied en ruimtelijke ontwikkeling?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?