Dialoog - gebied en ruimtelijke ontwikkeling

Gepubliceerd op:
1 februari 2017
Laatst gecontroleerd op:
10 maart 2020

De dialoog is een uitstekend middel om ideeën en wensen op tafel te krijgen, ook als het gaat om complexe ruimtelijke opgaven. Zoekt u een neutrale partner, die zorgvuldig en integer uw trajecten begeleidt waarin uiteenlopende belangen spelen? Neem dan contact op met RVO.

Onze energieke samenleving draagt actief oplossingen aan voor de uitvoering van landelijk, regionaal en lokaal beleid. Wij helpen om deze initiatieven in goede banen te leiden. Vanuit een onpartijdige positie faciliteren we een gesprek waarin alle belangen op een zorgvuldige en integere manier meewegen.

Joint Fact Finding

Belangrijk is dat er geen harde discussies ontstaan en dat niemand probeert elkaar te overtuigen. Om te komen tot een breed gedragen oplossing is het nodig dat de belanghebbenden samen zoeken naar hun gemeenschappelijke ideeën en wensen (Joint Fact Finding). De dialoog dient om deze te verkennen en te inventariseren. We maken de hoofdlijnen zichtbaar, niet de individuele standpunten. Van deze open dialoog maken we dan ook geen woordelijk verslag.

Constructieve dialogen

RVO ondersteunde en faciliteerde eerder al constructieve dialogen over allerlei thema's, waaronder de Energiedialoog en de Gebiedsagenda IJsselmeergebied.

Onderzoeken door creatief verbeelden

Vanuit de dialoog kunnen gedeelde ideeën en wensen handen en voeten krijgen door een beroep te doen op de creativiteit van de deelnemers. Wilt u concreet onderzoeken wat wel en niet mogelijk is? Maak dan gebruik van een Atelier Groene Groei.

Meer informatie over Gebied en ruimtelijke ontwikkeling?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?