Duurzame steden

Gepubliceerd op:
1 februari 2017
Laatst gecontroleerd op:
1 december 2021

Hoe kunnen we stedelijke ontwikkeling koppelen aan duurzaamheid, natuur, groei, innovatie en leefbaarheid? Kunnen we de economische voordelen van een stad op een intelligente wijze inzetten voor grote maatschappelijke uitdagingen als energietransitie, klimaatverandering en gezond stedelijk leven?

Wij zetten ons in om het potentieel van 'de stad' beter te benutten. Samen met ambitieuze ondernemers, kennisinstellingen en overheden werken we samen in City Deals. Ons streven is duurzaamheid en natuur serieus te laten meewegen bij de (her)inrichting van stedelijk gebied.

Welke projecten gingen u voor?

Wilt u weten hoe RVO bijdraagt aan het stimuleren van groene steden en de samenwerking van belanghebbenden binnen en tussen steden, bekijkt u dan de volgende voorbeelden.

  • City Deal Waarden van groen en blauw in de stad - Wij werken aan de City Deal Waarden van groen en blauw in de stad. De Deal is een initiatief van de gemeenten Amersfoort, Apeldoorn, Den Haag, Dordrecht, Haarlem, Rotterdam en Utrecht. De City Deal beoogt de waarden van groen en blauw een volwaardig plek te geven in de ontwikkeling en de designfase bij besluitvorming van stedelijke (vernieuwings)projecten.
  • Waarden van groen en blauw meten - Op basis van concrete berekeningen kunnen gemeenten en andere baathouders zien wat het oplevert om samen te investeren in meer blauw en groen. Daarvoor gebruiken ze de TEEB-stadtool en de Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK). We helpen deze instrumenten verder te ontwikkelen, zodat ze standaard kunnen worden gebruikt bij de (her)ontwikkeling van stedelijk gebied. Met de berekeningen zoeken we de dialoog met potentiële baathouders, zoals burgers, gezondheidszorg (verzekeraars, zieken- en verzorgingshuizen), bedrijven betrokken bij vastgoed en recreatieondernemers.
  • Duurzaam Gemeentelijk Vastgoed - Op verzoek van de VNG helpen we in hun bijdrage aan de ambities uit het Energieakkoord. RVO ondersteunen met informatie over beleid en aanpak, beheer, financiën, juridische aspecten en hebben het dialoogproces begeleid.
  • Vergroenen woon-werkomgeving - Een groenblauwe woon-werkomgeving heeft veel voordelen voor de leefomgeving, het welzijn van mensen, natuur, biodiversiteit en energiebesparing. Gemeenten worden aangespoord werk te maken van het vergroenen van bedrijventerreinen. Ook promoten we de ontwikkeling van Tijdelijke Natuurgebieden.

Meer informatie over Gebied en ruimtelijke ontwikkeling?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?