Gebiedsatelier

Gepubliceerd op:
1 februari 2017
Laatst gecontroleerd op:
28 september 2020

Wilt u draagvlak creëren voor uw ruimtelijke beleid en de kansen op de effectieve uitvoering ervan vergroten? Met het Gebiedsatelier bieden wij een effectief instrument om landelijk, regionaal en lokaal beleid in concrete regio's te laten landen. Het Gebiedsatelier geeft u een krachtig instrument om sociale betrokkenheid te realiseren. In een gebied spelen vaak meerdere functies en opgaven die vragen om oplossingen op verschillende niveaus. Het uitvoeren van nationale opgaven zoals waterveiligheid of de transitie naar een duurzame energieopwekking lukt beter en sneller als deze gekoppeld zijn aan lokale en regionale initiatieven. Door rekening te houden met de wensen en waarden uit het gebied zelf, zal de sociale acceptatie van rijksbeleid groter zijn. Omdat dit meestal niet vanzelf tot stand komt, ontwikkelde RVO het Gebiedsatelier.

  Verkennen, verbinden, verbeelden

  De werkwijze van het atelier gaat uit van de volgende stappen:

  • Verkennen: het identificeren van gebieden waarin sprake is van een ruimtelijke opgave, maatschappelijke dynamiek en concrete initiatiefnemers.
  • Verbinden: het onverdacht en onafhankelijk faciliteren van een dialoog tussen ondernemers, burgers, collectieven, instanties en overheden, elk met hun eigen opgave of initiatief.
  • Verbeelden: de ruimtelijke consequenties van ontwikkelingen en wensen inzichtelijk maken. En strategieën ontwikkelen om de ruimtelijke transities met omgevingskwaliteit te realiseren.

  Ontwerpen van de toekomst in uw regio

  Tijdens creatieve werksessies gaat u met alle partijen om tafel en ontwerpt u met hulp van landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen concrete kaarten van mogelijke toekomstscenario's. De resultaten zijn concreet en praktisch. Als de rollen en taken duidelijk zijn, kunt u er vervolgens samen mee aan de slag gaan. We zetten ook graag cartoonisten in: omdat één beeld soms meer zegt dan duizend woorden.

  Meer weten?

  Meer informatie over Gebied en ruimtelijke ontwikkeling?

  Neem contact met ons op

  In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  Bent u tevreden over deze pagina?