Landbouw en economie

Gepubliceerd op:
25 januari 2017
Laatst gecontroleerd op:
17 november 2020

Met welke maatregelen kunt u uw agrarisch bedrijf verduurzamen? Hoe haalt u op een verantwoorde manier het beste uit biologische hulpbronnen? Wat zijn daarvan de financiële consequenties en voor welke subsidie komt u in aanmerking?

Wij ondersteunen ondernemers en netwerken van belanghebbenden met onze kennis op het vlak van alle vormen van landbouw. Om uw initiatieven kracht bij te zetten, kunt u bij ons terecht voor de nodige informatie over de mestwetgeving, bodem, water, ecologie, procesmanagement, groepsprocessen, subsidies, businessplannen en regionale economie.

Welke projecten gingen u voor?

Wilt u weten hoe RVO duurzame, veilige, voedzame en betaalbare landbouw en groene economie stimuleert, bekijkt u dan de volgende voorbeelden waarin we samenwerken met diverse andere partijen.

  • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer - om de waterkwaliteit in het landelijk te verbeteren is op initiatief van de Landbouwsector en de gezamenlijke waterschappen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer opgesteld. Het plan is een goede aanvulling op het generieke mestbeleid en de Kaderrichtlijn water. 
  • Programma Aanpak Stikstof - om de doelstellingen van het Europese natuurbeleid te halen, moet de neerslag van stikstof in Natura 2000 -gebieden omlaag. In het kader van het Programma aanpak Stikstof zijn afspraken gemaakt om de ammoniakuitstoot uit de landbouw te verminderen.
  • Natuurinclusieve landbouw - ook in Nederland zien steeds meer partijen de noodzaak in van een nieuw mondiaal voedselsysteem. Vele partijen werken daaraan samen binnen het netwerk Natuurinclusieve landbouw . Wij ondersteunen de netwerkvorming en helpen mee om het gedachtegoed van koplopers naar het peloton te brengen.
  • Glastuingebied Alton - tuinbouwondernemers in het deels verouderde Glastuinbouwgebied Alton hebben plannen om hun bedrijven te vernieuwen en meer te concentreren in een gebied. Na een Atelier Groene Groei hebben de ondernemers zich verenigd. Ze zoeken nu samen met de betrokken gemeentes en de provincie naar een regionale aanpak.
  • Vrijkomende Agrarische Bebouwing - veel boerderijen en stallen in Nederland hebben hun agrarische functie verloren. Dit proces gaat ook de komende decennia door. Samen met alle belanghebbenden onderzoeken we de ruimte die met de Vrijkomende bebouwing ontstaat voor nieuwe activiteiten in het landelijk gebied om de leefbaarheid, de regionale economie en de veiligheid te versterken.
  • Internationaal - met onze expertise ondersteunen we projecten in het buitenland die vragen hebben over duurzaamheid en ecologische ontwikkeling.

Meer informatie over Gebied en ruimtelijke ontwikkeling?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?