Water en klimaatbeleid

Gepubliceerd op:
25 januari 2017
Laatst gecontroleerd op:
20 september 2021

In het beleid rondom water gaat het om drie aspecten: de waterkwantiteit, de waterkwaliteit en de waterveiligheid. De verandering van het klimaat heeft directe gevolgen voor alle aspecten van het water in de rivieren en zeeën. Zoekt u ondersteuning bij de kennisontwikkeling gericht op uitvoering en bijeenkomsten waarin kennis en ervaringen worden gedeeld? Neem dan contact op met Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling.

Welke projecten gingen u voor?

Gebied en ruimtelijk ontwikkeling biedt ondersteuning bij Water- en Klimaatbeleid binnen diverse samenwerkingsverbanden van overheden, kennisinstellingen, bedrijven, (natuur)organisaties en ngo's. Hieronder vindt u daarvan diverse voorbeelden.

  • Bij Natuurambitie Grote Wateren 2050 en verder is de toekomstvisie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de rivieren, de Zuidwestelijke Delta, het kustgebied, het IJsselmeergebied  en de Noordzee. Om deze ambitie waar te maken werken wij samen met diverse partijen zoals gebiedsbeheerders, overheden en onderzoeksinstellingen.
  • Om de waterkwaliteit in het landelijk gebied te verbeteren is op initiatief van de Landbouwsector en de gezamenlijke waterschappen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer opgesteld. Het plan is een goede aanvulling op het generieke mestbeleid en de Kaderrichtlijn water.
  • LIFE IP Deltanatuur - doel van de LIFE Integrale projecten is om de realisatie van Natura 2000 te versnellen door de uitvoer van plannen en processen te vereenvoudigen.

Meer informatie over Gebied en ruimtelijke ontwikkeling?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?